DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2015 str. 81     <-- 81 -->        PDF

ŠUMARSKI SEKTOR PREDSTAVLJEN U SABORU REPUBLIKE HRVATSKE
Oliver Vlainić
Programom obilježavanja 250 godina hrvatskoga šumarstva predviđena je među aktivnostima i prezentacija šumarskoga sektora u Hrvatskom saboru, točnije pred njegovim Odborom za poljoprivredu, radnim tijelom Sabora u čijem su djelokrugu rada „poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u području: – poljoprivrede – morskog i slatkovodnog ribarstva, marikulture – veterinarstva – sela i ruralnog razvoja – šumarstva i vodnog gospodarstva.“
Na temelju zamolbe Hrvatskoga šumarskog društva za pokroviteljstvom obilježavanja 250. godišnjice organizirane hrvatske šumarske struke, Predsjedništvo Hrvatskoga sabora 11. prosinca 2014. prihvatilo je pokroviteljstvo i dodijelilo ga Odboru za poljoprivredu.
Svrha tematske sjednice bila je predstaviti najznačajnije institucije koje djeluju u sektoru, kako znanstvene i istraživačke, tako gospodarske i strukovne, ali i upoznati sabornike s dugom prošlošću, sadašnjim trenutkom te potencijalima sektora u budućnosti.
Prijedlog za prezentaciju sektora u Saboru dala je članica Povjerenstva za obilježavanje 250 godina hrvatskoga šumarstva tajnica Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije Silvija Zec, dipl. ing. šum., koja se značajno angažirala u komunikaciji sa Saborom te samoj organizaciji sjednice. Hrvatsko šumarsko društvo preko predsjednika Olivera Vlainića, dipl. ing. šum. i tajnika mr. sc. Damira Delača, dipl. ing. šum. koordiniralo je pripremne sastanke u cilju što bolje prezentacije te su stoga u Šumarskom domu održana dva pripremna sastanka na kojima su sudjelovali predstavnici Akademije šumarske znanosti, predsjednik akademik Igor Anić, Šumarskog fakulteta dekan prof. dr. Vladimir Jambreković, Hrvatskoga šumarskog instituta ravnateljica dr. sc. Dijana Vuletić, Hrvatskih šuma d.o.o. član Uprave Ivan Ištok, dipl. ing. šum., Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika tajnik saveza mr. sc. Miljenko Županić, Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije tajnica Silvija Zec, dipl. ing. šum. koji su ujedno bili i prezentatori ispred svojih institucija, a njima su pridodani sa svojim prezentacijama prof. dr. Ivica Tikvić sa Šumarskog fakulteta i EU projektni menadžer Hrvatskih