DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2015 str. 80     <-- 80 -->        PDF

petnaestominutnih prezentacija, a zajednički su ga organizirali Hrvatske šume UŠP Karlovac i HŠD ogranak Karlovac. Većinu predavača, njih šest, činili su zaposlenici UŠP Karlovac, ujedno i članovi karlovačkog ogranka HŠD-a, dok su vanjski predavači bili akademik Igor Anić sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu i doc. dr. sc. Neven Bočić s Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Skup je otvorila i vodila moderatorica Vlatka Obrovac, dipl. ing. šum. iz Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac.
U svojoj prezentaciji „250 godina hrvatskog šumarstva ili kako su nastale naše šume“, akademik Igor Anić predstavio je početak djelovanja hrvatskoga šumarstva, njegove posebnosti i potencijale te povijesne faze. Oliver Vlainić, dipl. ing. šum., rukovoditelj Planskog i analitičkog odjela UŠP Karlovac izložio je 250 godina šumarstva na karlovačkom području, osnutak i djelovanje šumarskih institucija na tom području. Josip Bezjak, dipl. ing. šum., samostalni taksator UŠP Karlovac upoznao je slušatelje s uređivanjem šuma na području Petrove gore od 1880. godine do danas. Franci Turk, dipl. ing. šum., revirnik iz Šumarije Vojnić obradio je gospodarenje šumama Petrove gore, te zbog mlađih slušatelja posebno razlučio radove biološke obnove šuma i faze pridobivanja drva. Tomislav Katić, univ. spec. silv., samostalni taksator UŠP Karlovac prezentirao je svoju magistarsku radnju „Utjecaj njege i obnove bukovih šuma na Petrovoj gori na produkciju drvne biomase“, kojoj je cilj bio pokazati potencijale u povećanom korištenju drvne biomase. Mr. sc. Ivan Grginčić, dipl. ing. šum., upravitelj Šumarije Duga Resa za temu je izabrao „Sudjelovanje javnosti u procesima upravljanja i gospodarenja šumama“, kako bi se zainteresirani sudionici informirali o mogućnostima uključivanja javnosti u donošenje odluka prilikom planiranja i gospodarenja šumama. Albert Ofner, univ. spec. silv., rukovoditelj Odjela za lovstvo UŠP Karlovac opisao je državno lovište Petrova gora od osnutka 1948. godine do 2015. godine. Doc. dr. sc. Neven Bočić, vanjski suradnik Javne ustanove Natura viva za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije, izložio je temu „Geomorfologija Petrove gore“, u kojoj je prikazao rezultate morfografijskih, morfometrijskih i morfogenetskih istraživanja Petrove gore.
Sudionici skupa ocijenili su ga korisnim, te postoji mogućnost ponavljanja skupa u Karlovcu u nekom drugom terminu. Na kraju skupa učenicima koji su znali odgovoriti na postavljena pitanja, čiji su se odgovori krili u prezentacijama, uručene su nagrade, a darivao ih je akademik Slavko Matić.