DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2015 str. 77     <-- 77 -->        PDF

KOMENTAR NA ODGOVOR PREDSJEDNIKA UPRAVE HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. ZAGREB NA PISMO PREDSJEDNIKA HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA: PUNO LIJEPIH RIJEČI, MALO ODGOVORA
Josip Knepr
U Šumarskom listu broj 9/10 od 2014. godine pročitao sam pismo koje je predsjednik Hrvatskoga šumarskoga društva, Oliver Vlainić, dipl. ing. šum. uputio Hrvatskim šumama d.o.o. Zagreb, n.r. predsjednika Uprave mr. sc. Ivana Pavelića. O problematici navedenoj u pismu prethodno su raspravljali članovi Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a. Predsjednik HŠD-a u pismu se osvrće na nekoliko problema, u nadi da će povratno dobiti i konkretne odgovore. Barem sam tako shvatio namjeru pisma. S obzirom da HŠD broji oko 3000 članova, od kojih su barem njih oko 2500 uglavnom šumarski stručnjaci, fakultetski i srednje školsko obrazovani, čudno je da toliki broj stručnjaka postavlja Upravi HŠ d.o.o. mnoštvo pitanja koja upućuju na totalnu netransparentnost o ključnim pitanjima koja se tiču ljudskih sudbina i budućnosti šumskih resursa. Ako je tako, znači da mali broj ljudi odlučuje o bitnim pitanjima kada se radi o tako velikom bogatstvu Republike Hrvatske.
U pismu je naznačeno nekoliko nejasnoća o sljedećoj problematici:
1. upitnost kriterija kod rangiranja uprava šuma podružnica i broja revira,
2. da li je kod određivanja veličine revira relevantna drvna zaliha i veličina prihoda ili je to obim posla na terenu i cjelovitost ili raspršenost čestica,
3. koliko je objektivna raspodjela revira, odnosno premiještanje djelatnika s jednog na drugi posao i da li se pritom negdje događa i mobing, kao što se u pismu spominje,
4. u Pravilniku o sistematizaciji izostavljen je kriterij iz Pravilnika o vrsti šumarskih radova u posebnim uvjetima za licencirane inženjere šumarstva, a koji su radovi predviđeni tim Pravilnikom,
5. u nekoliko intervjua predsjednik Uprave HŠ d.o.o. iznosi mogućnost povećanja zaposlenosti, pa ga se u pismu na to podsjeća, jer se glede tog pitanja ništa ne događa,
6. vrlo blago je naglašen stupanj straha, demotivacije i apatije među zaposlenicima, što je rezultat procesa reorganizacije kojom se već započelo.
U istom Šumarskom listu slijedi i odgovor predsjednika Uprave HŠ d.o.o., u kojemu odmah na početku začuđuje sljedeće, citiram: „Prijedlog Pravilnika o kategoriziranju uprava šuma podružnica, šumarija i revira u Hrvatskim šumama d.o.o. prvi i jedini je pravilnik u posljednjih dvadesetak godina koji daje cjelovitu kategorizaciju uprava šuma podružnica, šumarija i revira u Hrvatskim šumama d.o.o.“ Doima se kao najbolje rješenje, a djelatnici na terenu su nezadovoljni ili najblaže rečeno nemaju adekvatne informacije o svojoj sudbini. U daljnjem tekstu, citiram: „Mišljenja smo da Pravilnikom utvrđena kategorizacija uprava šuma podružnica i šumarija u usporedbi sa do sada korištenom, kvalitetnije i bolje uvažava opseg poslova, kako pojedine podružnice, tako i šumarije.“
Zanimljivo, Prijedlog Povjerenstva (stoji u odgovoru istog pisma) iz 2013. g. nije mogao biti prihvaćen jer se Povjerenstvo nije moglo usuglasiti oko istoga.
Razmišljam, pa se pitam: U čemu se Povjerenstvo nije moglo usuglasiti, a šumarska javnost to ne zna? Tko je onda osmislio ovaj Pravilnik koji je sada dobar i bolji od onog prethodnog?
Dalje u pismu stoji da su provedene rasprave i konzultacije sa šumarskim stručnjacima i da nije bilo primjedbi od strane konzultiranih. Da li stvarno nije bilo primjedbi, ili ih nije bilo uputno iznijeti? Ako je tako, i ako primjedbi nije bilo, onda „treba zamjeriti“ Hrvatskom šumarskom društvu na pismu upućenom Upravi HŠ d.o.o. Ovaj najnoviji Prijedlog Pravilnika sadrži dio koji se odnosi na revire, a koji su Pravilnik navodno izradili šumarski stručnjaci u upravama šuma podružnicama, i na koji navodno, osim par slučajeva, nije bilo primjedbi pa je prihvaćen. Opet me to zbunjuje! Ako je tako, čemu je HŠD slalo pismo Upravi HŠ d.o.o.?
U daljnjem tekstu odgovora od HŠ d.o.o. obrazlaže se trud i aktivnosti u pogledu pripreme projekata iz fondova EU za zaštitu šuma i šumskog zemljišta, ulaganje u šumsku infrastrukturu i imovinu, ali ništa konkretno. Do kuda se stiglo