DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2014 str. 69     <-- 69 -->        PDF

NAGRADA ZA POPULARIZACIJU I PROMIDŽBU ZNANOSTI PROF. DR. SC. MARIJANU GRUBEŠIĆU
Milan Glavaš
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, na temelju Zakona o Hrvatskim državnim nagradama za znanost, potiče domaće znanstvenike na rad, dodjeljujući svake godine nagrade u nekoliko kategorija. Odluku o tome donosi Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost koji je imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora. Kategorije nagrada su:
1. nagrada za životno djelo,
2. godišnja nagrada za znanost,
3. godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti i
4. godišnja nagrada znanstvenim novacima.
U skladu s objavljenim Natječajem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za podjelu državnih nagrada za znanost za 2013. godinu, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je, na osnovu vrlo konstruktivnog prijedloga Zavoda za zaštitu šuma i lovno gospodarenje, na 3. redovitoj sjednici akad. god. 2013/2014. održanoj 16. prosinca 2013. godine donio odluku da se prof. dr. sc. Marijan Grubešić predloži za nagradu za popularizaciju i promidžbu znanosti u znanstvenom području biotehničkih znanosti, znanstveno polje šumarstvo.
Tijekom prosinca prošle godine Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta – Odboru za podjelu državnih nagrada za znanost dostavljena je dokumentacija sa svim potrebnim podacima za našeg predloženika. Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost je po ustaljenoj proceduri izabrao recenzente koji su proučili cjelokupnu dokumentaciju i svoja izvješća s prijedlozima dostavili navedenom Odboru.
Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost je na 5. sjednici održanoj 17. srpnja 2014. godine donio odluku da se nagradom za životno djelo nagradi 6 znanstvenika, godišnjom nagradom za znanost 14 znanstvenika, godišnjom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti 4 znanstvenika, među kojima je i Marijan Grubešić i uz njih grupa (16) predloženika Filozofskog fakulteta, Odsjeka za psihologiju Sveučilišta u Rijeci, a iz četvrte kategorije nagrađeno je 5 znanstvenih novaka. Nagrade su svima dodijeljene u Hrvatskom saboru 27. listopada 2014. godine.
U daljnjem tekstu iznose se relevantni podaci o nagrađenom Marijanu Grubešiću.
Marijan Grubešić je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu diplomirao 1986. godine. Radni vijek započinje u šumariji Duga Resa, a od 1987. godine radi na Šumarskom fakultetu u Zagrebu na području lovstva. Tijekom rada na Fakultetu prošao je sve stupnjeve napredovanja do znanstvenog savjetnika i redovitog profesora, a ta je zvanja postigao 2009. godine. Na ovom mjestu prikazuju se rezultati njegovog znanstvenog puta koji je urodio dodjelom nagrade.
Na početku znanstveno-istraživačkog puta, tijekom 1990/91. godine, boravio je u Bvarskoj na usavršavanju i istraživanju dabra (Castor fiber L.) i ujedno uspostavio trajnu suradnju sa znanstvenicima na Šumarskom fakultetu u Freisingu i u Institutu za biologiju divljači u Menchenu. Istraživanje dabra postaje trajno opredjeljenje Marijana Grubešića.
Po povratku iz Njemačke nastavlja istraživanje dabra, što je rezultiralo obranom magistarskog znanstvenog rada 1992. godine pod naslovom: „Istraživanje sinekoloških uvjeta obitavanja dabra (Castor fiber L.) u Bavarskoj s osvrtom na potencijalna staništa dabra u Hrvatskoj“. Ta su istraživanja rezultirala time da je u suradnji sa znanstvenicima iz Njemačke pokrenuo projekt „Dabar u Hrvatskoj“. Cilj projekta bio je da se dabar ponovo vrati u Hrvatsku. Glavni nositelj projekta bio je Marijan Grubešić, a s brojnim suradnicima iz Njemačke i Hrvatske u razdoblju od 1992. godine, posebice od 1996. do 1998. godine provedena je uspješna reintrodukcija, tako da danas u Hrvatskoj imamo