DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2014 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Alozije Frković: U CRNOM LUGU VIŠE NEMA PRAĆKI - PTICE NAJUOČLJIVIJI ČLANOVI PRIRODE
Hranislav Jakovac
Nadahnuće je uvijek bilo i ostaje zaštitni znak stvaralaštva. Tog znaka, tog nadahnuća očito ne nedostaje kolegi Alojziju Frkoviću, dipl. ing. šum., koji u svojoj osamdesetoj godini života i povećem broju izdanih knjiga dodaje još jednu, ovoga puta posvećenu ptičjem svijetu i onima koji taj svijet vole i štite. "Od svih životinjskih vrsta", napisat će u uvodniku, "ptice su najzanimljivije za ljudsku populaciju. Razlog tomu treba tražiti u njihovoj ljupkosti, ljepoti i šarolikosti boja pernatog im ukrasa, ljepoti glasa, spretnosti leta, načinu života, seobi i premještanjima, načinu kako grade gnijezda i vode brigu o svojim ptićima". Kao šumar i zaštitar tome će dodati "njihovu korisnost poglavito poljoprivredniku i šumaru, kao zatornicima štetnih kukaca i njihovih razvojnih oblika".
Knjiga simboličkog naslova "U Crnom Lugu više nema praćki" u izdanju Javne ustanove "Priroda" Rijeka i uz potporu Primorsko-goranske županije, Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije i Mjesnog odbora Crni Lug, ustvari je spomen-knjiga izdana u povodu obilježavanja 45. obljetnice osnivanja i rada Aktiva za zaštitu ptica "Sjenica" Crni Lug *.Osnovao ga je i kroz četiri godine uspješno vodio kolega Frković, koji je nakon okončanja studija 1960.g. svoje prvo radno mjesto zasnovao u Šumariji Crni Lug, tadašnjeg Šumskog gospodarstva Delnice. Surađujući s obitelji uglednih ornitologa Dragutina i dr.sc. Renate Rucner na analizi avifaune u najznačajnijim šumskim zajednicama Gorskog kotara, kao mladi šumarnik pronikao je u svijet ptica postavši njihovim gorljivim zaštitnikom. Neposredni poticaj da priđe osnivanju Aktiva s crnoluškom školskom mladeži dala mu je rezolucija glavne skupštine Lovačkog saveza Hrvatske, danas Hrvatskog lovačkog saveza iz 1965., kojom je preporučeno lovačkim organizacijama "da priđu osnivanju društva prijatelja prirode i faune, a posebno ornitoloških sekcija, u koju svrhu treba naročito buditi interes mladog naraštaja". Frković je bio jedan od rijetkih šumara i lovaca koji se odazvao pozivu, probudivši interes mladih, a već 11. prosinca 1966., uz podršku ravnateljice škole Đurđe Abramović, a posebno upravitelja Šumarije Aleksandra Vernaka, dipl. ing. šum., odnosno direktora NP-a "Risnjak" Cvetka Štanfelja, dipl. ing. šum. u ulozi donatora i dabome, "mjesnih vlasti", osnovao Aktiv.
Nezamjenljiv priručnik na satovima prirodopisa
Knjigu "U Crnom Lugu više nama praćki" autor je podijelio u petnaestak poglavlja od kojih prva govore kako je uopće došlo do osnivanja Aktiva, odakle mu ime, registraciji, članstvu te zakonskim i drugim propisima iz domene zaštite ptica. Kako Crni Lug nije imao svoje lovačko društvo, a da Aktiv dobije kakav takav pravni status, "prislonio" ga je izravno uz Savez lovačkih društava općine Delnice kao njegov ogranak. Članstvo Aktiva nije mu činila samo školska mladež, nego i lugari i čuvari mjesne Šumarije odnosno NP-a "Risnjak" Crni Lug. Program rada Aktiva bio je podijeljen u tri osnovne cjeline: Upoznavanje s pticama zavičaja, praktična zaštita ptica i opća zaštita ptica, kako su naslovljena tri sljedeća potpoglavlja najopsežnijeg poglavlja knjige – Program rada i njegova provedba. Ako tome dodamo sljedeće poglavlje – Zaštita ptica u proljeće, u kojemu se opširno govori o potrebi izrade i vješanja umjetnih duplji, popularnih kućica za ptice, onda taj dio knjige, bogato