DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2014 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Tradicionalni godišnji susreti članova – umirovljenika Hrvatskog šumarskog društva – ogranka Senj 2013. godine
Vice Ivančević
Otkako je 2000. godine upriličen prvi susret članova umirovljenika senjskog Ogranka, krajem prošle godine organiziran je 14. uzastopni susret. Od ukupno 35 članova umirovljenika odazvala su se 23 člana. Najstariji među njima bio je kolega Petar Prpić, dipl. ing. koji i danas pokazuje izuzetnu fizičku vitalnost i lucidnost. Predsjednik Ogranka Domagoj Devčić, dipl. ing. i tajnik Elvis Vuleta, dipl. ing. iskazali su osobitu srdačnost prilikom dolaska i za cijelo vrijeme susreta. U službenom dijelu predsjednik Domagoj Devčić, dipl. ing. pozdravio je sve sudionike i ukratko ih upoznao s radom Ogranka u tekućoj godini i planovima za iduće razdoblje. Kao i prethodnih godina, bio je prisutan Jurica Tomljanović dipl. ing. upravitelj Uprave šuma Podružnice Senj. U svom obraćanju pozdravio je umirovljene članove, a zatim ih ukratko upoznao s rezultatima poslovanja, problematici i planovima Uprave šuma Podružnice Senj za sljedeću godinu. Sudionici su s velikom pozornošću saslušali ova izlaganja i nakon toga postavljali pitanja. U daljnjoj raspravi o budućem sadržaju aktivnosti članova umirovljenika iskazana je želja za formiranjem posebne sekcije umirovljenih članova u okviru Ogranka. Na taj način bolje bi se artikulirali specifičnosti članova umirovljenika i time se zapravo olakšao rad cijelog Ogranka. Ovaj prijedlog je jednoglasno prihvaćen, pa će se na jednoj od idućih proširenih sjednica Upravnog odbora s predstavnicima umirovljenih članova razmotriti spomenuti prijedlog i predložiti moguća rješenja.
Inače, Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Senj jedno je od naših najstarijih Ogranaka, koje će uskoro obilježiti 50 godina svoga postojanja. Osnovano je u Jablancu 1966. godine kao Društvo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Senj, s ukupno 66 članova (33 člana šumarstva i 33 člana drvne industrije). Od 33 člana šumarstva bilo je 18 šumarskih inženjera i 15 šumarskih tehničara. Nakon 12 godina 1978. godine članovi drvne industrije napuštaju Društvo, pa od tada do danas Društvo – Ogranak čine samo članovi šumarske struke. U sadašnjem sastavu umirovljenih članova nalazi se tek nekolicina sudionika s prve osnivačke skupštine 1966. godine. Prisjećamo se prvog predsjednika Vilima Hiblera, dipl. ing. i dvojice počasnih članova Alfonsa Kaudersa i Ante Premužića, dipl. ing., koji su svojim stručnim radom na ovom području ostavili duboke tragove u šumarstvu ovoga područja, zaštiti okoliša i promicanju važnosti općekorisnih funkcija šuma u interesu područnog stanovništva, regije i cijele naše zemlje. U usporedbi s početnim stanjem interesantno je pogledati sadašnju sliku članova Ogranka koji broji ukupno 131 člana, a od toga 96 aktivnih članova i 35 članova umirovljenika. Prema stručnoj spremi aktivno članstvo čine: dr. sc. šum. znanosti (2), mr. šum. znanosti (2), dipl. ing. šum. (36 ), šumarski tehničari (54 člana)i viši šumarski tehničari (2 ).
Ovim kratkim prisjećanjem početka organiziranog okupljanja šumarske struke Šumskog gospodarstva Senj, pa do današnje Uprave šuma Podružnice Senj, želimo našim sadašnjim nasljednicima približiti vrijeme naših početaka. Članovi umirovljenici svjesni su velikih promjena koje su se dogodile u društvu i saznanja da se sadašnji rad Ogranka umnogome razlikuje od razdoblja našega aktivnoga rada. U sadašnjim nesumnjivo otežanim uvjetima rada želimo u okvirima našeg smanjenog angažmana zbog poodmakle dobi, a često i bolesti, doprinijeti uspješnijem radu našeg šumarskog Ogranka uspostavljanjem njegove posebne sekcije.
S ovoga skupa nosimo lijepe uspomene u nadi da će i budući susreti zasigurno proteći u jednakom ozračju i većoj brojnosti, kao uostalom i svi dosadašnji.