DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2014 str. 80     <-- 80 -->        PDF

POPULARIZACIJA HRVATSKE FLORE: NOVI KRIŽANAC Sorbus × thuringiaca (Ilse) Fritsch U HRVATSKOJ FLORI
Jozo Franjić, Željko Škvorc
Rod Sorbus L. (Rosaceae) obuhvaća oko 100-200 vrsta drveća i grmlja rasprostranjenih na Sjevernoj hemisferi. Broj vrsta je vrlo varijabilan i ovisan je o shvaćanju širine roda, odnosno vrsta unutar roda. Vrste se međusobno znatno razlikuju s obzirom na oblikovanje vegetativnih, a djelomično i rasplodnih organa. S obzirom na to, bilo je mnogo pokušaja da se jedan tako raznolik/raznovrstan rod podijeli u više rodova, podrodova i sekcija, ali se sve do današnjih dana održalo shvaćanje austrijskoga botaničara Cranza da se sve srodne vrste svrstaju u jedan rod Sorbus L.
U hrvatskoj se flori navodi ukupno osam vrsta i pet podvrsta roda Sorbus L. – oskoruša (S. domestica L.); jarebika (S. aucuparia L.) s tipičnom podvrstom ssp. aucuparia; brekinja (S. torminalis /L./ Cranz); mukinja (S. aria /L./ Cranz) s podvrstama – ssp. aria i ssp. lanifera (A. Kerner) Jáv.; planinska mukinja (S. austriaca /Beck/ Hedl.) s podvrstama – ssp. austriaca i ssp. croatica Kárpáti; S. borbasii Jav.; mukinjica (S. chaemamespilus /L./ Cranz) i S. velebitica Kárpáti.
Vrste S. borbasii i S. velebitica te podvrsta S. aria ssp. lanifera navode se kao nedovoljno poznate. Vrsta S. austriaca je vrlo slična vrsti S. aria te su navodi o rasprostranjenosti ovih dviju vrsta vrlo upitni, pa se često puta evidentiraju kao široko shvaćena vrsta S. aria s. l.
Sve su vrste roda Sorbus dosta varijabilne i međusobno nedovoljno diferencirane, te su križanci vrlo česti. Posebno su interesantni križanci između vrsta koje imaju različite tipove listova. Tako je na području sjevernoga Velebita u blizini sela Stolac (44,92793; 14,99113; oko 1000 m n. v.) 2010. godine pronađeno nekoliko stabalaca križanca koji je u literaturi opisan pod raznim imenima, a iako taksonomski neriješeno koristi se ime Sorbus × thuringiaca (Ilse) Fritsch (= Pyrus × thuringiaca Ilse, S. × pinnatifida /Sm./ Düll, S. pinnatifida /Ehrh./ Bean, S. quercifolia Hedl., S. × semipinnata /Roth/ Hedl., S. aucuparia L. × S. aria /L./ Cranz), koje ustvari predstavlja križanac između vrsta S. aucuparia (s neparno perasto sastavljenim lišćem) i S. aria (s jednostavnim cijelim lišćem).
Taj je križanac opisao Smith još 1796. godine pod imenom Pyrus × pinnatifida Sm., pro parte, a Ilse ga 1866. godine objavljuje pod imenom Pyrus × thuringiaca Ilse. Fritsch ga 1896. godine uvrštava u rod Sorbus pod imenom Sorbus × thuringiaca (Ilse) Fritsch i danas se najčešće navodi pod tim imenom.