DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2014 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Rječnik – Navedeni su i objašnjeni korišteni znanstveni termini za bolje razumijevanje teksta o uzročnicima oboljenja.
Autori fotografija – Navedena su imena 33 autora, 4300 vrhunskih slika koje prikazuju 1000 vrsta kukaca, biljnih bolesti i ostalih uzročnika oboljenja.
Dodatna literatura – Navedena su 62 autora i naslova publikacija na drveću i grmlju.
Indeks – U kazalu je navedeno oko 2000 jedinica, termina koji se nalaze u tekstu knjige.
Knjiga sadrži velik broj osnovnih znanstvenih i stručnih informacija za specijaliste, profesionalne praktičare, studente šumarstva, hortikulture, za sve profile stručnjaka koji se bave ukrasnim drvećem i grmljem u urbanim sredinama, zaštitom prirode i okoliša.
Sve informacije o knjizi možete potražiti na adresi N.A.P Editions, www.napeditions.com
LEXICON SILVESTRE - VIŠEJEZIČNI ŠUMARSKI RJEČNIK 2. DIO
Miroslav Harapin
U Hrvatskoj je u prošloj godini početkom travnja tiskana druga knjiga "Lexicon silvestre" s 1012 termina i pojašnjenja na njemačkom, engleskom, francuskom i hrvatskom jeziku. Za hrvatsko izdanje ju je pripremio dr. sc. Želimir Borzan, umirovljeni profesor Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izdavač su "Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb. Knjiga je tiskana u nakladi od 1000 tvrdoukoričenih knjiga, formata 16 x 23 cm na 706 stranica. Knjiga nosi podnaslov "Višejezični šumarski rječnik" s oznakom da se radi o 2. dijelu, jer je nastavak na prvu knjigu "Lexicon silvestre", koju

ŠUMARSKI LIST 1-2/2014 str. 93     <-- 93 -->        PDF

su kao "Višejezični šumarski rječnik" uredili prof. dr. sc. Vjekoslav Glavač i prof. Hrvoje Glavač, a koja je tiskana 1998. godine također u izdanju "Hrvatskih šuma".
Obje su knjige nastale prema seriji šumarskih rječnika koji su objavljeni na njemačkom, engleskom i francuskom jeziku u izdanju "Förderverein Lexicon silvestre" e.V., sa sjedištem na visokom šumarskom učilištu u Eberswaldeu, s idejom da se na temelju tih rječnika uskladi hrvatska šumarska terminologija i praksa sa značenjima koja se daju na drugim jezicima. Autori projekta višejezičnih rječnika u Eberswaldeu u početku su zamislili rad na seriji terminoloških rječnika na njemačkom jeziku i na esperantu. Rječnička serija zamišljena je tako da se u svakoj pojedinačnoj knjizi leksički obradi oko 1000 termina.
Vremenom se pokazala potreba prevođenja i na druge jezike, te se nalaženjem suradnika u drugim zemljama nastojalo njemačke terminološke rječnike prevesti i prilagoditi (usuglasiti) na jezik drugih zemalja. Među prvima su nastali prijevodi na engleskom i francuskom, a potom i na poljskom i na nekim drugim jezicima. Termini su obilježeni rednim brojevima, pa tako prva knjiga sadrži 1025 pojmova obilježenih brojevima od 1 do 1025, a druga knjiga pojmove obilježene brojevima od 1026 do 2038. Stoga je i u podnaslovu ove knjige navedeno da se radi o drugoj knjizi iz serije "Lexicon silvestre".
Kao i prva, i ova knjiga daje termine i odgovarajuće pojmove u cjelinama – najprije na njemačkom, zatim na engleskom, francuskom i potom na hrvatskom jeziku, s kazalom koje slijedi iza termina i pojmova za svaki od jezika. Isti redni broj termina u sva četiri jezika daje značenje tog termina, iako ne uvijek doslovno. Razlike postoje zbog razlika u šumarskoj praksi pojedinih zemalja, zbog razlika u šumskom pokrovu između tih zemalja, kao i tradicionalnim i povijesno različitim pristupima u šumarskoj praksi pojedinih zemalja. Kako i sam autor ističe: "Nije bilo jednostavno, ali je bilo nužno, po mogućnosti usuglasiti verzije na sva četiri jezika, kako bi se što manje razlikovale u interpretaciji termina i navođenju rednih brojeva na koje se poziva".
Prema uputama voditelja projekta "Lexicon silvestre" dr. Karl-Hermana Simona iz Eberswaldea, autor ovog drugog dijela "Lexicon silvestre" u kazalo je njemačkog jezika uvrstio i termine koji se u njemačkoj verziji javljaju u svih pet knjiga (do 2004. godine kada je prof. dr. sc. Ž. Borzan dovršio rad na ovoj drugoj knjizi), a kako su za engleski dio bile dovršene samo dvije knjige, u kazalu su termini za te dvije knjige, a za francuski dio kazalo pokazuje termine iz do tada triju postojećih knjiga. Iz istih je razloga u hrvatskome dijelu prikazano kazalo za obje do tada uređene knjige. Iako je ova druga knjiga dovršena 2004. godine zbog promjena u upravljačkim strukturama "Hrvatskih šuma" nije bilo moguće osigurati njezino tiskanje sve do jeseni 2012. g., kada je odlukom "Povjerenstva za znanstveno-istraživački rad HŠ d.o.o." odobreno tiskanje ovog drugog dijela, na čemu im se autor i urednik prof. Borzan zahvaljuje, kao i predsjedniku Uprave mr. sc. Ivanu Paveliću.
Možemo samo istaknuti da je prof. Borzan i ovom knjigom ostvario nezaobilazno djelo i dragocjeni uradak hrvatskoj šumarskoj struci, kao i svojom knjigom "Imenik drveća i grmlja" na latinskom, hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku sa sinonimima, koja je tiskana 2001. također u izdanju "Hrvatskih šuma". Radi višejezičnog tumačenja termina "Lexicon silvestre" je uz izuzetno kvalitetno prezentirane građe priručnik ne samo za šumare i studente, već i za sve struke koje dolaze u dodir s drvećem i grmljem, uzgojem, iskorištavanjem šuma, preradom drva, vrtlarstvom, zaštitom okoliša i ekologijom, a sve u skladu s potrajnim gospodarenjem. Stoga i predstavlja nezaobilazan priručnik i velik doprinos šumarskoj terminologiji u znanosti i praksi u nas i u europskim zemljama.
U ime znanstvenika i stručnjaka u šumarskoj operativi čestitamo i zahvaljujemo autoru i uredniku prof. dr. sc Želimiru Borzanu za knjigu "Lexicon silvestre" 2. dio kao naše dostignuće u suradnji sa šumarima Europske unije.