DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2014 str. 91     <-- 91 -->        PDF

KUKCI I BOLESTI - Štetočinje drveća i grmlja Europe
Miroslav Harapin
Urednici ove impresivne monografije su Milan Zubrik, Zvolen, Slovačka, Andrej Kunca, Banska Štiavnica, Slovačka i Gyrgy Csoka, Matraf``ured, Mađarska. Knjiga enciklopedijskog formata 27 x 23 cm sadrži sljedeća poglavlja:
Predgovor – Nove tehnologije kao digitalne kamere i internet omogućile su nagli porast baze podataka i visoku kvalitetu snimljenog materijala za determinaciju štetočinja na drveću i grmlju. Ideja za realizaciju ove knjige nastala je nakon uspješnih sličnih publikacija na nacionalnim razinama u zadnja dva desetljeća. Kako štetočinje ne poznaju granice, potaknula je autore da napišu knjigu za područje cijele Europe. U šumskim ekosustavima Europe obitava tisuće vrsta patogenih gljiva, desetak tisuća štetnih kukaca i drugih organizama koji napadaju drveće i grmlje. Poznato je da je izraz štetočinja relativan pojam. Napravljena je selekcija najštetnijih biljnih bolesti, kukaca i ostalih uzročnika koji ugrožavaju rast i razvoj drveća i grmlja u šumama Europe. Nije namjera ove knjige da se štetočinje iskorjene iz ekosustava, nego da se smanji njihov utjecaj ispod granice ekonomskog limita. Ovaj atlas prezentira širok spektar najznačajnijih kukaca i gljivičnih oboljenja na drveću i grmlju u šumama, nasadima i parkovima u urbanim područjima.
Autori teksta: Abecednim redom navedena su 22 autora. To su najeminentniji stručnjaci iz 22 europske zemlje za navedenu problematiku. Suradnik iz Hrvatske je prof. dr. sc. Boris Hrašovec sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Sadržaj – Navedeno je 60 vrsta drveća, grmlja i tlo kao supstrat.
Zahvale – Zahvala je upućena svim autorima teksta i fotografija, te svima koji su dali svoj obol realizaciji knjige.
Zdravo drveće i grmlje – Istaknuto je pravilo; prava biljka na pravom mjestu. Ako se to pravilo poštiva, onda će biljka imati jače korijenje, bit će otpornija i zdravija, izbjeći će se zalijevanje, reducirati će se ili otkloniti potreba za primjenom pesticida te biti otpornija na napad štetočinja.
Dijagnoze – Dane su smjernice za uspješnu dijagnozu. Prvo treba temeljito pregledati simptome, prepoznati domaćina, ocijeniti opće stanje promatrane vrste, uzeti u obzir starost domaćina, te procijeniti obujam oštećenja kao osnovu za laboratorijsku obradu.
Suzbijanje – Preporučuju se integralne metode, mehaničke, kemijske i biološke, primjena ljepljivih pojaseva, feromoni, klopke, repelenti i tretiranja terestrički ili iz zraka.
Šume u Europi – Detaljno su opisani šumski ekosustavi na geografskim kartama.
Relevantno područje za uporabu knjige – Srednja Europa je najznačajnije područje za primjenu dostignuća opisanih u knjizi.
Štetni kukci, bolesti i ostali uzročnici – Abiotski su: vjetar, snijeg, suša, mraz i inje. Ostali abiotski su: potresi, odroni, poplave i lavine. Biotski su: potkornjaci i drvaši, defolijatori, kukci koji sišu i uzročnici gala. Bolesti su: truleži, rak, traheomikoze i pepelnica. Ostali biotski: virusi, bakterije, nematode, korovi, glodavci i divljač. Antropogeni utjecaji: zagađenje zraka, emisije, požari, krađa drveta, turizam i povrede od eksploatacije.
Kako upotrebljavati knjigu – date su detaljne upute kako u širokom spektru štetočinja po označenim simbolima uz sliku odrediti i prepoznati oštećenja i uzročnika. Ukupno ima 11 simbola u obliku malih kvadratića.
Vodič za štetočinje – Prikazan je na 489 stranica s vrhunskim fotografijama kojih ima 4300, prosječno 8 po stranici i nazivom na latinskom i engleskom jeziku za uzročnika i domaćina. Ispod slika je tekst koji opisuje štetočinju i oštećenje.