DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2014 str. 82     <-- 82 -->        PDF

s izraženim unutarnjim reguliranjem oslonjenim na pisane procedure, formalne propise, visoku specijalizaciju poslova, prevladavajuću vertikalnu "top-down" komunikaciju i sl. Također, autor je ustvrdio da dominantan oblik poslovne hijerarhijske kulture prati izražen autokratski stil rukovođenja koji pozitivno korelira s pokazateljem mentalnog opterećenja zaposlenika (ERI pokazateljem). Istovremeno snažnije isticanje demokratskog stila rukovođenja u poduzeću pozitivno je povezano s izraženom grupnom poslovnom kulturom. Razina naobrazbe ispitanika u velikoj je mjeri usklađena s radnom funkcijom u poduzeću te značajno utječe na oblikovanje poslovne kulture poduzeća. Visokoobrazovani zaposlenici, osobito oni na radnim mjestima revirnika, koji se drže osnovnim nositeljima unapređenja i generatori su inovativnih rješenja, ističu naglašenu hijerarhijsku poslovnu kulturu, pri čemu pridržavanje propisa u radu postaje važnije od samog sadržaja, dodatno pojačano izostankom motivacijskog mehanizma i visokom normiranošću sustava. Nalazi istraživanja na uzorku sa središnje razine organizacije poduzeća (razina podružnice), s postojećom funkcijskom podjelom poslova i referentskim pristupom, unutar kulturološke i rukovodeće sastavnice ukazuju na zapostavljanje poduzetničke klime i naglašavanje hijerarhijske radne klime. To ukazuje na poslovnu inertnost koja ne stvara dodanu vrijednost, već generira uska grla i barijere i/ili slične probleme unutar iste strukturne razine. Rezultati istraživanja na razini šumarija, povezani s pokazateljima poslovanja na istoj razini, pokazuju značajnu korelaciju racionalnog i grupnog tipa kulture sa subjektivnim pokazateljima učinkovitosti iskazanima kroz stil rukovođenja, ERI pokazatelj, ostvarenje plana i dr. S druge strane, utjecaj dominantne poslovne kulture proizvodnih jedinica poduzeća na objektivne pokazatelje učinkovitosti kao što su ekonomičnost, operativna dobit, dobit prije oporezivanja i dr., nije u cijelosti dokazan.
U poglavlju Rasprava autor je nalaze svojih istraživanja raspravio u svjetlu tematski povezanih rezultata istraživanja znanstvenika u Hrvatskoj i Europi, pri čemu raspravlja moguće mjere unapređenja postojećeg stanja. U okviru predloženog holističkog pristupa razvoja poduzeća, autor je u znanstvenom pogledu došao do novih spoznaja vezanih za otkrivanje, oblikovanje i razvoj poslovne kulture šumarskog poduzeća kroz primjenu motivacijskih mehanizama, napretka upravljanja ljudskim resursima i strukturne reorganizacije tvrtke.
U poglavlju Zaključci, rezultati dobiveni istraživanjima poslovne kulture u svjetlu unapređenja poslovanja šumarske tvrtke upućuju na sljedeće dvije ključne značajke:
Postojeća funkcionalna i visoko specijalizirana organizacijska struktura poduzeća s hijerarhijskom poslovnom kulturom koči strategiju i zacrtane ciljeve poduzeća koji također nisu usuglašeni s ciljevima zaposlenika. Neuravnoteženi fokus postojeće kulture uz formalno-direktivan stil rukovođenja i izostanak sustava nagrađivanja rezultira izraženim otporom prema neophodnim promjenama i nužnom unapređenju poslovanja šumarskog poduzeća.
Ključ uspješnog poslovanja poduzeća ne temelji se isključivo na samoj formalnoj strukturi poduzeća, korištenoj tehnologiji i/ili kvaliteti proizvoda, već leži u ljudskim resursima koji čine kompetitativnu prednost svakog poduzeća. Ljudski resursi tj. zaposlenici poduzeća, čine ograničavajuću i/ili generirajuću komponentu razvoja i modeliranja poslovne kulture šumarskog poduzeća, čime se neizravno utječe na proces racionalizacije i unapređenja poslovanja.
Doktorski rad kolege Matije Landekića ilustrira nove spoznaje vezane za oblikovanje i razvoj poslovne kulture šumarskog poduzeća kroz primjenu motivacijskih mehanizama, napretka upravljanja ljudskim resursima i strukturne reorganizacije tvrtke. Tako je i stručno povjerenstvo u ocjeni rada posebno istaknulo kako su dobiveni rezultati originalan i vrijedan doprinos odveć oskudnim domaćim spoznajama u području poslovne kulture poduzeća i upravljanja ljudskim resursima, ali i šumarskoj znanosti uopće.
Mnogo je toga što u pristupu temi i rezultatima čini ovu disertaciju posebnom, a njezinog nam autora novog doktora znanosti Matiji Landekiću predstavlja kao istaknutog člana moderne generacije šumarskih znanstvenika. Treba nam svaki njihov uspjeh i dostignuće u budućnosti. Svakako vjerujemo u blistavu karijeru kolege Landekića. Čestitamo!