DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2014 str. 114     <-- 114 -->        PDF

Prof. dr. sc. Marijan Brežnjak, professor emeritus (1926–2014)
Josip Ištvanić, Ingrid Šafranek
U Zagrebu je 16. 1. 2014. u 88. godini preminuo prof. dr. sc. Marijan Brežnjak prof. emeritus, umirovljeni nastavnik Šumarskog fakulteta u Zagrebu, znanstvenik i stručnjak, doajen drvnotehnološke struke iz područja pilanarstva.
S boli i tugom 23. 1. 2014. godine okupila se obitelj, rodbina, prijatelji, kolege i drvnotehnološka struka na zagrebačkom Mirogoju te ga ispratila na posljednji počinak.
Prof. Marijan Brežnjak rođen je 27. 4. 1926. godine u Zagrebu od oca Stjepana i majke Marije rođene Poslon, gdje je potom završio osnovnu školu te maturirao na Prvoj muškoj realnoj gimnaziji. Na Šumarskom odjelu, Tehničkom smjeru, Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu diplomirao je 1952. godine, stekavši zvanje inženjera šumarstva.
Po završetku studija radio je u drvnoindustrijskim poduzećima u Klani i Delnicama. Godine 1955. izabran je za asistenta iz predmeta "Pilanska prerada drva" u Zavodu za tehnologiju drva Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu. Doktorat šumarskih znanosti, iz područja pilanske prerade drva, stekao je 1964. godine. Za docenta je izabran 1971., za izvanrednog profesora1972. godine, a za redovnog profesora 1977. godine.
Na Katedri za tehnologiju drva, Drvnotehnološkog odjela Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu radio je i stjecao odgovarajuća akademska zvanja, sve do odlaska u starosnu mirovinu 1991. godine.
Kao veliki entuzijast u svome poslu, i poslije umirovljenja, nastavio je sa znanstvenim, stručnim i nastavnim radom iz oblasti pilanarstva kao profesor na diplomskom i poslijediplomskom studiju nekoliko akademskih godina.
Na Šumarskom je fakultetu kao djelatnik, ovisno o znanstvenom statusu i potrebama nastavnog plana, vodio laboratorijske i terenske vježbe te predavanja iz predmeta "Pilanska prerada drva" i "Tehnologija masivnog drva" na dodiplomskoj nastavi.
Na poslijediplomskoj nastavi, vodio je studije i predavao predmete za stjecanje zvanja magistra i doktora znanosti iz područja tehnologije masivnog drva, odnosno pilanske prerade drva.
Uz mnoštvo diplomskih radova bio je mentor za 5 uspješno obranjena doktorata znanosti i 10 magisterija znanosti.
Uz rad na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, tijekom svoje dugogodišnje nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti, imao je kontakte i surađivao s nizom svjetski poznatih institucija i znanstvenika. Ta se suradnja očitovala u brojnim znanstvenim i stručnim radovima i raspravama objavljenim na više jezika u našim i drugim svjetskim znanstvenim i stručnim časopisima ili posebnim publikacijama te mnogobrojnim predavanjima, kraćim ili dužim posjetima raznim svjetskim istraživačkim centrima na području drvne tehnologije i tehnike.
U više je navrata boravio je u Norveškoj i to na drvnotehničkom institutu u Oslu i odjelu za tehnologiju drva pri visokoj poljoprivrednj školi u Aasu, gdje je kao profesor gost držao i nastavu.
Kao ekspert za pilanarstvo organizacije FAO i Ujedinjenih naroda, boravio je i radio godinu dana u Rangoonu u Burmi, gdje je kao savjetnik za unapređenja tamošnjeg pilanarstva izradio niz odgovarajućih studija, projekata i ekspertiza za Vladu Burme.
Osim toga, ponekad i u više navrata, posjetio je, često i održao predavanja i u sljedećim institucijama: Laboratoriju za šumske proizvode – Kalifornijskog univerziteta u Berkeleyu (SAD), Institutu za drvo u Madisonu (Winsconsin – SAD), Laboratoriju za šumske proizvode u Princes Risboroughu (Velika Britanija), Institutu za istraživanja na području tehnologije drva u Münchenu (Njemačka),