DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2014 str. 111     <-- 111 -->        PDF

Dr. sc. JAKOB MARTINOVIĆ (1929–2013)
Miroslav Harapin
Dr. sc. Jakob Martinović, dipl. ing. šumarstva, znanstveni savjetnik, pedolog, rođen je 9. srpnja 1929. g. u Dubrovniku.
Diplomirao je 1955. g., magistrirao 1964. g. na Poljoprivredno – šumarskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao 1972. g. iz područja pedologije na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.
Radio je u šumarijama Lipovljani i Banova Jaruga od 1955. do 1959. g., a od 1961. do 1995. g. radi u Šumarskom institutu u Jastrebarskom.
Prema vlastitom izboru bio je usmjeren na tloznanstvena istraživanja biljnih zajednica i tipova šumskih ekosustava, pedološkoj kartografiji i izradi pedeloških karata.
Posebnu pozornost posvećuje organskoj tvari, određivanju proizvodnog potencijala tla za glavne vrste šumskog drveća i na utjecaj gospodarskih zahvata i tehnogenetskih procesa na fiziografska svojstva i plodnost tla.
Od objavljenih preko stotinu radova, pretežito znanstvenih, ističemo sljedeću problematiku: Karakteristike organske tvari u smrekovim šumama Hrvatske Zavisnost stupnja humizacije od staništa na kršu Utjecaj tla i reljefa na omjer vrsta drveća u šumi bukve i jele Tla sekcije Sušak 2 Prilog poznavanju zemljišnih kombinacija vanjskih Dinarida Tla šumskih ekosustava Slavonije i Baranje Tla u okolišu Zavižana na Velebitu Tlo kao faktor ekološkog valoriziranja primorskog krša Onečišćenost tla teškim metalima Neke pedološke karakteristike fitoklime Velebita Geneza i evolucija zemljišnog pokrivača na kršu Strategija gospodarenja tlom na zagrebačkom području Tloznanstvo u zaštiti okoliša Pedološka karta bivše Jugoslavije (M 1 : 500 000) Tla u Hrvatskoj Knjiga: Gospodarenje šumskim tlima u Hrvatskoj – 525 stranica
Dužnosti u znanosti: Urednik Osnovne pedološke karte Hrvatske (M 1 : 50 000) Predsjednik Stručnog odbora za izradu pedološke karte Hrvatske Predsjednik Naučnog vijeća za izradu karte bivše Jugoslavije Predsjednik Društva za proučavanje zemljišta bivše Jugoslavije.
Velik je i dragocjen opus kolege Jakoba Martinovića za jedan radni ili životni ljudski vijek. Bio je inventivan, imao je izuzetnu sposobnost otkrivanja novih mogućnosti. Bio je marljiv i uporan na putu do ciljanog rezultata i uzor kada smo 1961. došli kao pripravnici i osnivači Šumarskog instituta uz prvog direktora dipl. ing. Ante Lovrića. Od svih nas prvi je magistrirao i doktorirao.
Sjećam se kada mi je jednom na terenu na Srđu iznad Dubrovnika rekao "Mene čine sretnim i uspješnim samo dvije stvari – moja obitelj i pedologija". To se ne može zaboraviti.
Kolega Jakob napustio nas je 29. prosinca 2013., a s njime smo se na Mirogoju oprostili 2. siječnja 2014. U ime Šumarskog fakulteta, Hrvatskog šumarskog instituta, kolega koji smo s tobom studirali i surađivali, i u ime šumarske operative, izražavamo tvojoj obitelji sućut zbog bolnog gubitka.
Dragi naš Jakobe,
neka topla zemlja primi tvoje tijelo u svoje krilo, a lahor lišća u krošnjama drveća neka ti pjeva pjesmu hvale za svu dobrotu koju si podario obitelji, nama i hrvatskim šumama na tvome putu u Vječnost.
Živiš i dalje u našim susretima i sjećanjima. Hvala ti.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2014 str. 112     <-- 112 -->        PDF

Radovi
Martinović J., 1965: Utjecaj tla na uspijevanje borovca (P. Strobus L,.) u kulturi Bučiće u Hrv. Zagorju. Š.L. 5–6, s.218 PDF
Martinović J., 1965: O iskorišćavanja ilimeriziranih tala za uzgoj četinjača na bjelovarskom području. Š.L. 7–8, s.316 PDF
Komlenović N., Martinović J., 1966: Utjecaj plodnosti tla na rast obične smreke u kulturi "Vrelo" kod Jastrebarskog. Š.L. 3–4, s.213 PDF
Martinović J., Milković S., 1966: Prilog šumsko-proizvodnom vrednovanju tala u ogulinskom području. Š.L. 7–8, s.361 PDF
Martinović J., Komlenović N., Milković S., 1967: Sezonske promjene sadržaja vlage u tlu i mineralnih hraniva u iglicama u kulturi običnog bora (P. silvestris L.) i američkog borovca (P. strobus L.) kraj Ogulina. Š.L. 3–4, s.111 PDF
Martinović J., 1967: Prilog poznavanju proizvodnih mo­guć­nosti tala u šumskim kulturama područja Bosiljevo. Š.L. 3–4, s.133 PDF
Martinović J., Komlenović N., 1967: Treći kongres Jugosl. društva za proučavanje zemljišta (Zadar 1967). Š.L. 3–4, s.177 PDF
Komlenović N., Vanjković S., Martinović J., 1968: Jedan pokus s američkim borovcem (Pinus strobus L.) na nizinskom pseudogleju i minero-organogenom močvarnom tlu kod Karlovca. Š.L. 3–4, s.85 PDF
Martinović J., 1968: Neke pedološke značajke šumskih fitocenoza na području Viševice i Velike Javornice. Š.L. 9–10, s.357 PDF
Martinović J., 1968: Prilog poznavanju sastava otpada lišća (iglica) drveća u nekim šumskim fitocenozama na području Krša zapadne Hrvatske. Š.L. 11–12, s.452 PDF
Z. Tomac, J. Martinović, 1969: Opisi staništa u gospodarskim elaboratima. Š.L. 5–6, s.210 PDF
Jakob Martinović, 1969: Prilog poznavanju promjena plodnosti tla pod utjecajem šumskog drveća. Š.L. 7–8, s.242 PDF
Martinović, J., 1970: Neke karakteristike organske materije tala u smrekovim šumama Hrvatske. Š.L. 11–12, s.409 PDF
Martinović, J., 1973: Prof. dr Robert Gaussen i suradnik docent dr Zlatko Gračanin – Geografija tala, 1972. Š.L. 3–4, s.143 PDF
J. Martinović, 1973: Utjecaj tla i reljefa na omjer vrsta drveća u šumi bukve i jele na kršu zapadne Hrvatske. Š.L. 9–10, s.386 PDF
D. Cestar, Vl. Hren, Z. Kovačević, J. Martinović i Zv. Pelcer, 1977: Istraživanja ekološko-gospodarskih tipova šuma eumediteranskog i submediteranskog područja. Š.L. 3–4, s.168 PDF
J. Martinović, N. Komlenović, D. Jedlovski, 1978: Utjecaj požara vegetacije na tlo i ishranu šumskog drveća. Š.L. 4–5, s.139 PDF
Č. Burlica i J. Martinović, 1978: Antropogeni utjecaj na fizikalna svojstva tala u Nacionalnom parku Plitvička jezera. Š.L. 11–12, s.465 PDF
Martinović, J., 1981: GRAČANIN, prof. dr Mihovil. Š.L. 10–12, s.524 PDF
Martinović, J., 1987: Šumska tla. Š.L. 7–9, s.391 PDF
Jakob Martinović, Andrija Vranković, Nikola Pernar, 1990: Neke pedološke karakteristike fitoklimatskih područja Velebita. GŠP vol. 26 s. 319
Martinović, J., 1992: dr. ZORISLAV KOVAČEVIĆ. Š.L. 3–5, s.238 PDF
Bertović, S., Generalović, M., Karavla, J., Martinović, J., 1997: Priroda i parkovni objekti u općini Rijeka. Š.L. 3–4, s.133 pdf
Martinović, J., 2002: Stjepan Bertović (1922–2001). Š.L. 3–4, s.241 PDF
Medvedović, J., Martinović, J., Vranković, A., 2003: Temeljne odrednice šumskih ekosustava u Hrvatskoj. Š.L. 5–6, s.249 pdf
Martinović, J., 2003: Gospodarenje šumskim tlima u Hrvatskoj; Šumarski institut Zagreb; Hrvatske šume, Jastrebarsko 2003. BIB
Martinović, J., 2004: Uvodne pripomene na elaborat "Crosoter I. faza". Š.L. 1–2, s.69 PDF
Martinović, J., A. Vranković, 2007: Tloznanstveno promišljanje o integralnom gospodarenju Hrvatskim šumama. Š.L. 7–8, s.375 PDF