DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2013 str. 99     <-- 99 -->        PDF

najmoprimca, predloženo je da se za to radno mjesto za sada, ne zasniva novi radni odnos, već da se ti poslovi pokušaju izvršiti preraspodjelom unutar sadašnjih zaposlenika središnjice HŠD-a. Odluka o tome donosi se na rok od 6 mjeseci, kada će se ponovno preispitati.
Kako bi se definirali članovi HŠD-a koji su odlukom Upravnog odbora matičnog ogranka oslobođeni plaćanja članarine (umirovljenici) predloženo je da u Statut HŠD-a, uz redovite i počasne članova, uvrstimo i kategoriju izvanrednih članova. S tim u vezi, promjena Statuta HŠD-a predložit će se na sljedećeoj Sjednici Upravnog i Nadzornog odbora. Prijedlog je prihvaćen, uz 1 glas protiv.
Kako bi HŠD bilo u pravom smislu krovna šumarska udruga, cilj je da kroz Upravni odbor objedini predstavnike svih šumarskih institucija. Zato je predloženo da u Upravnom odboru HŠD-a bude i zvanični predstavnik HKIŠDT. S tim u vezi, promjena Statuta HŠD-a predložit će se na idućoj Sjednici Upravnog i Nadzornog odbora. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Predloženo je i prihvaćeno da se za potrebe središnjice kupi prijenosno računalo.
Predloženo je i prihvaćeno da blagajnički maksimum HŠD-a iznosi 10000 kuna.
Predloženo je donošenja cjenika oglašavanja u Šumarskom listu: Jedna stranica 1/1 – 2500 kn + PDV Pola stranice 1/2 – 1500 kn + PDV Trećina stranice 1/3 – 1000 kn + PDV Četvrtina stranice 1/4 – 800 kn + PDV Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Ad 3.
Devetomjesečno financijsko izvješće prezentirala je i komentirala voditeljica financijske službe HŠD-a Biserka Marković, dipl. oec. Kako su svi pokazatelji u skladu s planiranim, nije bilo potrebno nikakvih dodatnih pojašnjenja i financijsko izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
Ad 4.
Prijedlog programa rada središnjice HŠD-a:
- Hrvatsko šumarsko društvo, kao krovna udruga, poticat će članstvo da kroz sve šumarske institucije djeluju na promidžbi šumarske struke i naših šuma, jer ćemo samo tako uvjeriti javnost u važnost šuma, pa time i naše struke, za opstanak, dobrobit i napredak cijeloga društva. - Poticat ćemo izradu nacionalne Šumarske strategije, sudjelovati ili dati svoje stavove, pri izradi prijedloga zakonskih i podzakonskih akata vezanih za šumarstvo i ostala područja koja utječu na šume. - Poticat ćemo i pomagati ogranke da nastave s aktivnostima promicanja šumarske struke kroz izdavaštvo, organizaciju stručnih skupova, radionica, okruglih stolova, druženja i stručnih ekskurzija. - Sekcije HŠD-a u skladu s idejom osnivanja trebaju okupljati specijaliste iz svojih područja i aktivno sudjelovati u svim događanjima vezanim za svoja područja. Središnjica će im pritom pružati potrebnu logistiku. - Nastavit ćemo dobru suradnju s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti putem naša dva člana u Znanstvenom vijeću za poljoprivredu i šumarstvo. - Pomagat ćemo aktivnosti Akademije šumarskih znanosti (AŠZ), posebice pri izvedbi novog projekta, izdavanja znanstvene monografije "Poljski jasen". - Aktivno ćemo sudjelovati u radu naše krovne udruge, Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS). - Inicirat ćemo formiranje povjerenstva koje će napraviti program obilježavanja 250. godišnjice organiziranog šumarstva u Hrvatskoj u 2015. godini. - Nastavit ćemo s uhodanim projektima sudjelovanja na sportsko stručnim susretima Europskih šumara EFNS, koji će se 2014. godine odvijati u Finskoj, kao i regionalnom Alpe-Adria natjecanju, čiji će zimski dio biti u pokrajini Južni Tirol u Italiji, a u Hrvatskoj će se organizirati ljetno natjecanje. I nadalje ćemo pomagati međunarodnu izložbu fotografija "Šuma okom šumara" bjelovarskoga ogranka, kao i slične projekte. - Sjednice Upravnog i Nadzornog odbora održavat ćemo uobičajenim kontinuitetom, a u skladu s aktualnom problematikom bit će i tematske sjednice. Dan hrvatskoga šumarstva 20. lipnja, kao i svake godine obilježit ćemo prigodnim događanjima i 118. Redovitom izbornom skupštinom HŠD-a. - I u svojoj 138. godini izlaženja, nastojat ćemo da naše znanstveno-stručno i staleško glasilo Šumarski list, bude što kvalitetniji i da redovito izlazi u 6 dvobroja. Svakako treba nastojati zadržati, ili još popraviti, visoki status A1 SCI bodovanja znanstvenih članaka. - U 2014. godini planiramo završiti knjigu o prof. dr. sc. Branimiru Prpiću i izdati brošuru sa slikama entomofaune i oštećenja koje uzrokuje, tiskanih na zadnjoj stranici Šumarskog lista. - Nakon provedenog ažuriranja članstva tiskat ćemo nove iskaznice HŠD-a. - WEB sustav Hrvatskog šumarskog društva www.sumari.hr i nadalje će se održavati i nadopunjavati.