DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2013 str. 98     <-- 98 -->        PDF

struke, već političkih odluka. Nada se da će ove Izmjene i dopune Zakona o šumama ipak pozitivno pokrenuti neke stvari. Dopunjen je i Pravilnik o oduzimanju licenci, pa se tako ovlaštenom inženjeru koji napravi nestručan zahvat u šumi, ili na drugi način zlouporabi pravila struke, može oduzeti licenca.
Dubravko Hodak, dipl. ing. ukazao je na problem koji se u praksi javlja zbog neusklađenosti Zakona o šumama s ostalim zakonima od utjecaja na šume i šumska zemljišta, što vrlo često zbunjuje ljude na terenu.
Akademik Slavko Matić izvijestio je o predstavljanju ideje projekta Zagreb na Savi na Javnoj raspravi u HAZU. "Građevinski lobi" i HEP planiraju od Zaprešića do Siska na Savi izgraditi 7 hidrocentrala, jednu reverzibilnu hidrocentralu na Sljemenu, urediti tok rijeke Save, tj. kanalizirati je za brodski promet, "urediti" prilaze Savi itd. Razred za poljoprivredu i šumarstvo HAZU otvoreno se usprotivio toj nerazumnoj investiciji, koja uz minimalnu proizvodnju električne energije (170 MW) stvara pred Zagrebom ogromne vodene površine koje će imati izravni utjecaj na klimu, kao što je npr. stvaranje magle, a pod utjecajem smanjenja podzemnih voda naći će se oko 38000 ha šuma kojima prijeti sušenje. U pitanje se dovode i izvorišta pitke vode grada Zagreba. Nažalost, na takvim skupovima u pravilu je vrlo malo predstavnika šumarske struke.
Prof. dr. sc. Milan Glavaš vratio se na problematiku nazočnosti predstavnika Hrvatskih šuma na Znanstvenom simpoziju iz Zaštite bilja. S Upravom Hrvatskih šuma dogovorio je sudjelovanje dva predstavnika Direkcije i po jednog iz svake UŠ podružnice.
Akademik Slavko Matić izvijestio je o sušenja poljskog jasena u većem dijelu Europe i o suradnji naših i šumarskih znanstvenika Češke i Slovačke na toj problematici. Kao rezultat iznjedrila se ideja o zajedničkom projektu tiskanja znanstvene monografije Poljski jasen. Glavni urednik znanstvene monografije bit će akademik Igor Anić.
Prof. dr. sc. Ivica Tikvić iznio je informacije vezane za sudjelovanjem na skupu u Vukovaru vezanom na izgradnju Višenamjenskog kanala Dunav-Sava. Poziv za skup dobio je preko HAZU i bio je jedini predstavnik šumarske struke. U prezentaciji naglašeno je kako će upravo šume, zbog navodnjavanja, imati najveću korist od izgradnje kanala (28 %), vjerojatno misle na povećanje prirasta. Na to je rekao da ćemo mi biti prvi u Europi koji navodnjavaju šume. Prema Studiji kanal od Vukovara do Šamca košta 2,2 milijarde €, no on će biti u funkciji samo ako se poveže barem do Siska, ako se izgradi nizinska pruga te ako se u Rijeci izgrade terminali i ako bude adekvatan promet roba. Prema Cost benefit analizi trebat će 200 godina da kanal bude isplativ. Treba napraviti i novu studiju utjecaja na okoliš zbog prolaska kanala kroz područje i utjecaja na Natura 2000 staništa. Na njegove primjedbe prof. dr. sc. Marušić rekao mu je da je kočničar razvoja Hrvatske, na što mu je on odgovorio – ako takav projekt predstavlja razvoj Hrvatske, onda mu je drago da je kočničar. Ja imam svoje argumente i zastupam šumarsku struku, naglasio je kolega Tikvić. Tješi me što EU ima svoje kriterije ocjenjivanja Studija izvodljivosti, a ovakav projekt kanala Dunav-Sava sigurno neće dobiti pozitivno mišljenje. Kod izrade Studije utjecaja na Natura staništa i Studiju izvodljivosti šumarska struka mora biti jedinstvena i iznijeti svoje stavove.
Mr. sc. Josip Dundović priredio je članak u Šumarskom listu o 8. Hrvatskim danima biomase i najavio je 4. Srednjeeuropsku konferenciju o biomasi, koja će se od, 15–18. siječnja održati u Grazu u Austriji.
Tihomir Kolar, dipl. ing. izvijestio je o stručnoj temi Skupštine ogranka Koprivnica, na kojoj su predstavnici HEP-a prezentirali projekt hidrocentrala na Dravi, Molve 1 i Molve 2. Isto se u početku pričalo o koristi za šumu od ovih projekata, međutim poznato je što se događalo sa šumama u zoni utjecaja ovih zahvata.
Tajnik HŠD-a, mr. sc. Damir Delač izvijestio je o sudjelovanju na sastanku komiteta EFNS-a, 27–29. rujna 2013. u Joensuu u Finskoj. O tome je napisao članak u Šumarskom listu 9–10/2013.
Kao član Upravnog odbora Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS) izvijestio je o inicijativi za osnivanjem Stručnog savjeta ove udruge. Kako bi, kao krovna inženjerska udruga HIS iznio svoje stavove o bitnim projektima za Hrvatsku državu, predloženo je da svaka udruga članica, u skladu s brojem članova, predloži jednog ili dva predstavnika u Stručni savjet HIS-a. Kao predstavnici HŠD-a u Stručni savjet HIS-a predloženi su akademik Igor Anić i prof. dr. sc. Ivica Tikvić.
Primili smo poziv iz Ministarstva Regionalnog razvoja za skup Hrvatska i fondovi EU, Partnerske konzultacije o programskim dokumentima za financijsko razdoblje 2014–2020. godine. Otvaranje skupa održava se upravo za vrijeme održavanja ove sjednice u Hotelu Westin. Za nas je zanimljivo izlaganje "Poticanje energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energija i zaštite prirodnih resursa", koje je na programu 5. 12. od 13–16 h, gdje će nazočiti naši predstavnici, mr. sc. Josip Dundović i prof. dr. sc. Ivica Tikvić.
Mr. sc. Petar Jurjević izvijestio je o odlasku u mirovinu referenta za administrativno-tehničke i blagajničke poslove gospođe Đurđice Belić. S obzirom na neizvjesnu situaciju oko najma, tj. najavljenu mogućnost selidbe Hrvatskih šuma d. o. o. iz prostora zgrade Šumarskog doma i s tim u vezi moguće probleme pronalaženja novog