DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2013 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Predsjednik HŠD-a mr. sc. Petar Jurjević, utvrdivši kvorum, pozdravio je sve nazočne zahvalivši se na odazivu, te predložio sljedeći:
Dnevni red:
1. Ovjerovljenje Zapisnika 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a
2. Obavijest i aktualna problematika
3. Devetomjesečno financijsko izvješće
4. Program rada i financijski plan za 2014. godinu
5. Šumarski list i ostale publikacije
6. Imenovanje Povjerenstva za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2013. godine
7. Slobodna riječ
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
 
Ad 1.
Zapisnik 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, održane 19. rujna 2013. god. na području šumarije Đurmanec, UŠP Zagreb, jednoglasno je prihvaćen.
Ad 2.
Predsjednik mr. sc. Petar Jurjević, kao član Povjerenstva, izvijestio je o izradi prijedloga Izmjena i dopuna Zakona o šumama. Jedan od razloga donošenja izmjena i dopuna postojećeg Zakona bilo je ubrzanje procedure oko izdvajanja šuma i šumskog zemljišta iz šumskogospodarskog područja prilikom investicijskih zahvata. Temelj za takva izdvajanja su Prostorni planovi, što podrazumijeva i aktivno sudjelovanje predstavnika šumarstva u proceduri izrade prostornih planova. Naknade zbog takvih izdvajanja za državno šumsko zemljište, prihod su Hrvatskih šuma d. o. o. i moraju se namjenski upotrijebiti za podizanje novih šuma. Dakle, cilj izmjena je u skraćivanju postupka izdvajanja, a da nema posljedica gleda smanjnja ukupne površine šuma. Druga bitna izmjena odnosi se na izmjenu u Zakonu kojim državnim šumskim zemljištem mogu gospodariti samo Hrvatske šume d. o. o., a sada se to omogućuje i drugim institucijama, kao što je Šumarski fakultet. Povjerenstvo je i u prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o šumama zadržalo izdvajanje za općekorisne funkcije šuma. Sljedeća bitna stavka je da i nadalje državnim šumama i šumskim zemljištem, osim onima koje su prije spomenute, gospodare Hrvatske šume d. o. o., što onemogućuje osnivanje koncesija nad šumama i šumskim zemljištem. Ima i drugih odredbi koje su regulirane ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Zakona o šumama, no mislimo da su navedene za nas najzanimljivije.
Stjepan Blažičević, dipl. ing. osvrnuo se na dio koji se odnosi na izdvajanje šuma i šumskog zemljišta iz šumskogospodarskog područja, napose onog na području Sredozemlja, za trajne nasade. Zanima ga da li tu postoji neka strategija, jer postoji realna opasnost da se tu radi samo o putu ka pretvorbi šumskog u građevinsko zemljište. Misli da bi se cijela šumarska struka trebala uključiti u tu problematiku.
Predsjednik mr. sc. Jurjević rekao je kako bi to pitanje svakako trebalo uključiti u buduću Nacionalnu strategiju šumarstva.
Akademik Slavko Matić osvrnuo se na dio koji se odnosi na investicijska ulaganja na površinama šuma i šumskog zemljišta, zaključivši kako ni do sada za njih nije bilo zakonskih prepreka, niti su to priječili šumari, već birokracija. Ona je uvijek bila prepreka razvoju države, a ne šumarstvo.
Dr. sc. Vlado Topić naglasio je kako postoji realna opasnost da se Zakonom o investicijskim ulaganjima širom otvore vrata ka većim zahvatima u šumama. Kod izdvajanja svakako treba konzultirati šumarsku struku koja je kompetentna za donošenje takvih odluka. Na području Sredozemlja ta opasnost je povećana zbog atraktivnosti zemljišta i nerazumijevanja važnosti svih degradacijskih oblika ovih šuma. Zadatak cijele šumarske struke je ukazivanje na važnost ovih šuma, kako bi se ovi prostori sačuvali od devastacije.
Hranislav Jakovac, dipl. ing. prisjetio se nastojanja Šumarskog društva za osnivanjem Komore šumarskih inženjera. Jedna od glavnih potreba za osnivanjem Komore bila je ta, da ovlašteni inženjeri kontroliraju i odobravaju sve zahvate u šumama, jer je šuma također infrastrukturni subjekt. Primjeri u drugim Europskim državama pokazuju da se bez potpisa predstavnika struke, ovlaštenog šumarskog inženjera, ništa u prostoru šuma ne može poduzeti. Zadatak HKIŠDT je da takav status izbori i za naše ovlaštene inženjere.
Akademik Igor Anić, koji je predsjednik razreda šumara u HKIŠDT, rekao je kako je prijedlogom Izmjena i dopuna Zakona o šumama pozicija Komore ojačana. U šumarstvu se bez licence, tj. pečata ovlaštenog inženjera više neće moći izvoditi nikakvi radovi. HKIŠDT reagirala je na mnoge stvari glede prostornog planiranja, no mnoge stvari se kod nas ne donose na temelju stava