DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2013 str. 90     <-- 90 -->        PDF

8. HRVATSKI DANI BIOMASE: Znanstveno-stručni skup "Obnovljiva toplina: ključ za energetski zaokret", Našice, 6. rujna 2013.
Josip Dundović
Hrvatska udruga za biomasu sekcija HŠD-a, Hrvatske šume d.o.o., Grupacija za biomasu, Grupacija za bioplin i Grupacija za solarnu energiju ZOIE (Zajednica za obnovljive izvore energije) HGK i Ogranak MH Našice, a u suradnji sa Svjetskom udrugom za biomasu (Dr. Heinz Kopetz, predsjednik), AEBIOM – Europskom udrugom za biomasu, Austrijskom udrugom za biomasu (Dr Horst Jauschnegg, predsjednik), C.A.R.M.E.N. eV – Bavarskim kompetencijskim centrom za obnovljivu sirovinu Straubing, EEE – Europskim centrom za obnovljivu energiju Güssing, GmbH, Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije, HGK Zagreb i NEXE Grupom d.d. Našice, pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, održala je 6. rujna 2013. godine u dvorani Emaus, Franjevačkog samostana, Kralja Tomislava 1, Našice., 8. hrvatske dane biomase, Znanstveno-stručni skup "Obnovljiva toplina: ključ za energetski zaokret".
Na ovom Znanstveno-stručnom skupu sudjelovalo je preko 120 sudionika izlagača iz područja politike, znanosti i gospodarstva, ali i banaka, lokalnih zajednica te predstavnika medija i udruga (slika 1. i slika 2.).
Gospodin Robert Rigo, moderator skupa, najavio je fra Iliju Vrdoljaka, koji je ugledne stručnjake i goste kao i sve nazočne iz Austrije, Slovenije i Hrvatske pozdravio u ime fratara sv. Antuna Padovanskog kao domaćina.
Pozdravivši nazočne, započeo je jednim kratkim odlomkom iz prve knjige u povijesti franjevaca u Našicama. U njoj se, pisanoj 1730. god. kaže: "Između vrlo gustih šuma koje se nalaze u blizini, smješteno je selo Našice za koje se priča da je u starini bilo vrlo prostran grad, no zbog bezbrojnih ratova sada se u mjestu vidi jedva 50 kuća" i nastavno: "Sa zapadne strane, na početku ovoga mjesta, osnovan je, još 1373. godine, naš samostan." Ovo mjesto označile su šume u kojima se smjestio ovaj grad, gdje su negdje na početku njegove povijesti došli i franjevci. Šume su ono što je postalo danas identitet Našica, po čemu su poznate. Nekada taj prostrani grad u kojemu je za vrijeme Turaka broj stanovnika opao, danas je postao ponovno prostran grad što mu je drago, posebice što je okupio ovdje na Danima hrvatske šume vrlo značajne sudionike iz Europe, ali jednako tako i svih razina hrvatskog društva, počevši od ministarstva, grada i županije. Šuma kao oznaka Našica u

ŠUMARSKI LIST 11-12/2013 str. 91     <-- 91 -->        PDF

turističkome smislu, svojim zelenilom daje mjestu ekološko značenje koje danas promatramo u jednome drugome svijetlu, onome gospodarskome. Tražimo na koji će ona način pridonijeti dobrobiti ovoga mjesta, sretni da smo upravo mi postali također sudionici ovoga skupa i da se kao mještani radujemo ovome susretu. Danas je to gospodin iz Austrije lijepo rekao Tag der Schöpfung Dan stvaranja. Pa šume na jedan način ostvaruju, kako ekološko, tako i ono duhovno bogatstvo jednoga mjesta i naroda. Kao domaćin, mi franjevci koji smo vas s ljubavlju danas dočekali i smjestili pod ovaj krov, pozdravljamo vas za željom da se lijepo i ugodno osjećate ovdje kod nas. Naši Našičani, odnosno naši šumari napravili su od ovoga ne samo jedno predavanje, već cijeli festival slavlja šuma i gospodarstva ovoga kraja. Želim da i ovi susreti pridonesu dobru ovoga mjesta i da sada nakon ulaska Hrvatske u EU mi polako krenemo prema Sjeveru u zajedništvo s ostalim narodima. Dobro nam došli i lijepo se osjećajte kroz ove dane".
Zatim se mr. sc. Josip Dundović, predsjednik Hrvatske udruge za biomasu u svom pozdravnom govoru posebno zahvalio predstavniku suorganizatora Hrvatskih dana biomase Vlatku Podnaru voditelju HŠ d.o.o. UŠP Našice, te pozdravio Aidu Kopljar, načelnicu Sektora za industriju Ministarstva poljoprivrede (slika 3.) u ime našeg pokrovitelja Ministarstva poljoprivrede; Dragana Vulina, zamjenika župana OBŽ, kojemu je zahvalio na iskazanom velikom interesu za temu skupa; potom je uputio srdačnu dobrodošlicu i svim ostalim izlagačima današnjega skupa, posebno Heinzu Kopetzu, predsjedniku Svjetske udruge za biomasu i počasnom predsjedniku Austrijske udruge za biomasu (slika 4.) te Sanji Malnar Neralić, koja je ne samo izlagač, već i predstavnica Ministarstva gospodarstva, koje je doprinijelo ovome znanstveno-stručnom skupu.
Posebno je pozdravio predstavnike medija i udruga, predstavnike Ekonomskog, Elektrotehničkog i Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Šumarskog fakulteta i Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, te sve nazočne iz Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika, kao i članove Hrvatskog šumarskog društva, a potom sve ostale koji doprinose uspješnom održavanju ovog skupa: fra Iliju Vrdoljaka i ostale fratre samostana sv. Antuna Padovanskog u Našicama, kao i domaćine već šestu godinu zaredom; gospodina Roberta Rigu, moderatora ovogodišnjih hrvatskih dana biomase i Udrugu informatičara "Info" Našice koja pruža informatičku podršku cijelom skupu već osmu godinu zaredom; gospođu Silviju Lučevnjak, predsjednicu Ogranka MH Našice, kao jednu od utemeljitelja cjelokupnog festivala Dani Slavonske šume i suorganizatora skupa i na kraju predstavnike NEXE Grupa d.d. Našice koji također šestu godinu zaredom podupiru Hrvatske dane biomase.
Težište ovogodišnjeg znanstveno-stručnog skupa je stvaranje mjera za energetski zaokret u toplinskom području, i to:
1. u kućanstvima prelaskom s fosilne na obnovljivu toplinu (energiju iz biomase i solarnu energiju) uz poboljšanje toplinske izolacije;
2. u drvnoj industriji prelaskom na biotoplane i bioenergane (kogeneracije) za opskrbu toplinom sušara iz manje vrijednih drvnih ostataka (kora, piljevine, drvni ostaci, itd.) – primjer Ciprijanović d.o.o. Orahovica;

ŠUMARSKI LIST 11-12/2013 str. 92     <-- 92 -->        PDF

3. u kogeneracijskim postrojenjima tehnikom rasplinjavanja drvne sječke u drvni plin, koji se koristi za proizvodnju električne energije, a nastala toplinska energija predaje se u postojeću mrežu daljinskog grijanja (primjer iz Austrije).
Velik broj nezaposlenih u Hrvatskoj (danas oko 310.000) je razlog zajedničkog djelovanja ne samo politike, gospodarstva i znanosti, nego i banaka, lokalnih zajednica, sindikata i civilnog društva.
Kako Hrvatska svoj gospodarski rast temelji na načelima potrajnog gospodarenja šumama i održivog razvoja poljoprivrede, ulaganjem u OIE nadamo se da će se razmjenom iskustava sa Svjetskom i Austrijskom udrugom za biomasu, te EEE Güssing i Mureck iz Austrije stvoriti pretpostavke za izlazak RH iz nezavidne gospodarske situacije – stvaranjem novih "zelenih radnih mjesta" u hrvatskom gospodarstvu i to u vremenu kada je Hrvatska postala 1. srpnja 2013. godine 28. članica Europske unije, što joj omogućava korištenje sredstava iz kohezijskih i strukturnih EU fondova za razna ulaganja U vrijeme globalne krize te rasta cijena fosilnih goriva i njihovog negativnog utjecaja na promjenu klime, cilj ovogodišnjih Hrvatskih dana biomase "Energetskim zaokretom kroz obnovljivu toplinu" možemo do 2020. godine u RH ostvariti više od jedne petine topline iz domaćih, obnovljivih izvora energije (energijom iz biomase i sunčevom energijom) i povećanje energetske učinkovitosti za 20 %. Time će se smanjiti udio fosilnih goriva i pojeftiniti grijanje građana, odnosno troškovi sušenja drvnih elemenata (na drvni ostatak, a ne na fosilna goriva). Da bi se to ostvarilo, treba nam zajednička politička volja.
Vlada RH trebala bi do kraja 2013. godine: donijeti sustav poticaja za proizvodnju toplinske energije iz biomase, sunčeve i geotermalne energije i tako: 1. smanjiti izvoz energetskog drva (U 2012. izveženo je 549.078 tona drvnog ostatka, 541.000 m3 ogrjevnog drva, 138.314 tona peleta, 159.021 tona ostalog drva s briketima i 28.500 tona briketa.) i 2. omogućiti korištenje raspoloživih hrvatskih potencijala OIE, a posebno šumske (3,0 mil m3) te ostatak iz drvne industrije (800.000 tona) i poljoprivredne biomase (s oko 300.000 ha oranica) do 2020.godine. U Strategiji energetskog razvoja Republike Hrvatske (NN 130/09) treba dati prednost domaćim OIE u odnosu na fosilna i nuklearna goriva. Primjer za to su Energetski autarkične općine Güssing i Mureck u Austriji. Ovom prigodom mr. Dundović posebno je pozdravio gospodina, kolegu i dragog prijatelja Franza Jandrisitsa, koji na stručnim ekskurzijama u Gradišću pozdravlja riječima: "Braćo Hrvati, ako ne znate onda kopirajte, a mi ćemo Vam ukazati na pogreške i propuste koje smo činili, kako ih vi ne bi učinili!" Na kraju pozdravio je samozatajnog i ustrajnog gospodina i dragog prijatelja Karla Tottera, koji će na ovom skupu predstaviti svoja iskustva na području primjene OIE.
Potom su se skupu obratili:
Gosp. Vlatko Podnar, Hrvatske šume d.o.o., voditelj UŠP Našice, koji je nazočne pozdravio dobrodošlicom na 13. Dane slavonskih šuma i 8. Dana hrvatske biomase, u ime predsjednika Uprave Hrvatskih šuma, gospodina Ivana Pavelića koji se ispričao i u svoje osobno. Hrvatske šume svojom proizvodnjom drveta osiguravaju potrebu za ogrjevom građanstva Republike Hrvatske, ali nažalost i dosta toga izvoze umjesto da to ostane u našoj domovini. U Hrvatskim šumama svjesni su da to nije dovoljno i da se treba okrenuti novim mogućnostima uporabe drveta kao obnovljivog izvora energije. O tome je jučer bilo razgovora na predavanjima o normizaciji drveta. Hrvatska je članica Europske unije u kojoj nam se otvaraju mogućnosti i izazovi tržišnih odnosa i velika vjerojatnost investiranja upravo u područje obnovljivih izvora energije. Hrvatske šume sa svojim resursima, šumom, ali i zaposlenicima mogu odgovoriti ovome izazovu. Spomenuo je primjer upravo Uprave šuma Našice, gdje su zajedno s kolegama iz Mađarske iskoristili predpristupne fondove Europske unije i obnovili jedan prekrasan arboretum Lističine koji se vidi iz predočenih par fotografija iz tog arboretuma, pa poziva nazočne da ga posjete i da se odmore od ovih svakodnevnih problema i zbivanja. Na kraju, poželio je svima ugodan boravak u Našicama, kvalitetne zaključke s 8. Hrvatskih dana biomase uz poziv sutra na druženje na 13. Danima slavonskih šuma.
Gosp. Josip Miletić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Našica, pozdravio je ispred grada Našica: goste iz ministarstava, županije, Hrvatskih šuma te sve izlagače koji će sve ovdje danas nešto i naučiti. Posebno se zahvalio i franjevačkom samostanu i fra Iliji, što je omogućio da se na ovom prostoru svi zajedno okupimo. S posebnim je zadovoljstvom pozdravio gospodarstvenike, ponajprije iz područja Nexe grupe. Ovi dani biomase koji su pred nama prilika su da nešto novo naučimo i da uspijemo realizirati nove projekte koji su pred nama te poziva sve da u razgovorima ujedine politiku, gospodarstvo, ali i sve ostale institucije koje mogu napraviti model da bi se naše gospodarstvo i dalje razvilo i da bi se resursi koje imamo kvalitetno iskoristili. Na tom putu poziva da svi zajedno radimo na dobrobit i našeg grada, ali i cijele Repubilke Hrvatske.
Gosp. Dr. Heinz Kopetz, predsjednik Svjetske udruge za biomasu, zahvaljuje se na pozivu. On dolazi iz Austrije, iako mu je ured u Stockholmu, Švedska. Odbor ima 22 člana s 5 kontinenata. Da bi zaustavili globalno zagrijavanje, nužno se mora smanjiti – prepoloviti korištenje fosilnih goriva i prijelaz na obnovljive izvore energije. Dobar je primjer Europa – EU energetskim sustavom nužno je smanjiti do 2035. godine: udio fosilnih goriva sa 75 % na 40 %, a povećati udio biomase sa 8 % na 20 % i udio ostalih OIE sa 3 % na 26 %, dok udio atomske energije ostaje na 14 %. Da je to moguće iznio je primjer regije Mureck, Štajerska,

ŠUMARSKI LIST 11-12/2013 str. 93     <-- 93 -->        PDF

koja već danas ima 100 % energije iz OIE! Očekuje suradnju Austrije i Hrvatske kao nove 28. članice EU na mnogim područjima, posebno na području OIE. I na kraju zaželio je plodonosan rad današnjoj međunarodnoj konferenciji u Našicama.
Gđa. Aida Kopljar, načelnica Sektora za drvnu industriju Ministarstva poljoprivrede RH, uputila je pozdrav gostima i domaćinima organizatorima ponajprije u ime Ministarstva poljoprivrede i ministra Tihomira Jakovine te svoje osobno ime. Iskazala je zadovoljstvo nazočiti na ovom već tradicionalnom, znanstveno-stručnom skupu. Činjenica je da naša zemlja ima potencijal u šumskoj biomasi i da je drvna industrija primjer optimalnog korištenja te energije. To su naši drvnoprerađivači prepoznali i krenuli u brojne projekte korištenja biomase, od proizvodnje topline, energije, peleta, briketa. Država putem Ministarstva poljoprivrede kroz operativni program proizvodnje drva i proizvodnje namještaja i programe Europske unije, sufinancira i potiče te projekte. Na kraju ona još jednom pozdravlja ovaj znanstveno-stručni skup i proglašava ga otvorenim.
Nakon pozdravnih riječi, prešlo se na radni dio znanstveno-stručnog skupa, koji je podijeljen u četiri dijela:
Politika poticanja i modeli financiranja u RH / Förderpolitik und Finanzierungsmodelle in der R. Kroatien
Razvoj projekata biomase i bioplina poticanja u RH (gđa. Sanja Malnar Neralić, Ministarstvo gospodarstva),
Održivo i učinkovito korištenje šumske biomase u kogeneracijskoj proizvodnji električne i toplinske energije, (gosp. Dražen Lončar, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb).
Projekti u RH na poljoprivrednu biomasu i sunčevu energiju / Projekte in der R. Kroatien betreffend landwirtschaftliche Biomasse und Solarenergie
Bioplinska postrojenja u RH (gosp. Davor Kralik, Poljoprivredni fakultet Osijek),
Stanje i perspektive fotonaponskih sustava u RH ulaskom u EU (gosp. Ljubomir Majdandžić, Elektrotehnički fakultet Osijek),
Energetske efikasnosti u zgradarstvu (gđa. Mia Dragović, UNDP-a Osijek).
Projekti u RH na šumsku biomasu/Projekte in der R. Kroatien betreffend Biomasse aus dem Wald
Realizacija projekata i investicija u energetska postrojenja na drvnu biomasu, gosp. Ivan Pavelić i gosp. Danko Kuric, Hrvatske šume d.o.o.Zagreb,
Uloga energetskog korištenja šumske biomase kroz povećanje novostvorene vrijednosti drva na primjeru Ciprijanović d.o.o.Orahovica, gosp. Andrija Gotovac, Ciprijanović d.o.o. i gosp. Josip Dundović, Hrvatsko šumarsko društvo sekcija HŠD-a,
Zeleni program tvrtke Centrometal, gosp. Mladen Renato Martinac, Centrometal d.o.o.
Suradnja Austrije i Hrvatske / Zusammenarbeit Österreichs und Kroatiens
Die Position des Weltbiomasseverbandes zu den aktuellen Fragen der europaeischen Bioenergiepolitik / Pozicija Svjetske udruge za biomasu u aktualnim pitanjima europske bioenergetske politike, gosp.Heinz Kopetz, predsjednik Svjetske udruge za biomasu
Sieben Massnahmen zur Energiewende im Waermebereich, gosp. Horst Jauschnegg / Sedam mjera za energetski zaokret u području toplinske energije, predsjednik Austrijske udruge za biomasu
Holzgibt Gas in Biowärme Güttenbach! Geht das? / Drvo daje plin u Biotoplani Güttenbach/Pinkovac! Ide li to?, gosp. Franz Jandrisits, Biowärme Güttenbach
Mein Leben in einer Energie-Gemeinde / Moj život u energstskoj općini, gosp. Karl Totter, SEBA MureckGmbH &CoKG
Sve prezentacije austrijskih i hrvatskih izlagača nalaze se na web stranici Hrvatske udruge za biomasu sekcija HŠD: www.sumari.hr/biomasa.
Rasprava i zaključak skupa / Diskussion und Abschlussveranstaltung
U raspravi gosp. prof. dr. sc. Ljubomir Majdandžić upozorio je, da NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE za razdoblje do 2020. godine, Fotonaponski sustavi u planu ostaju na razini od 52 MW, iako su potencijali za FN sustave 520 MW. Hrvatska je već sada na začelju, na 28. mjestu u EU po korištenju sunčeve energije, i to samo 0,8 W po stanovniku u ovim se akcijskim planom vraćamo sto godina unazad. Udio fotonapona po stanovniku u Njemačkoj iznosi 398 W, Sloveniji 97 W, Češkoj 196 W, Bugarskoj 123 W ili u Švedskoj 2 W. Dokle god Republika Hrvatska uvozi električnu energiju nema smisla ograničavati kvotom proizvodnju energije iz fotonaponskih sustava. Stoga male sustave do 10 kW do 30 kW treba žurno izdvojiti iz kvote i svima koji će takve sustave postavljati na svojim građevinama treba omogućiti priključak na elektroenergetsku mrežu i Ugovor o otkupu električne energije.
O austrijsko-hrvatskoj suradnji na području obnovljivih izvora energije, smjernicama i dosadašnjim iskustvima u Austriji govorili su Heinz Kopetz, Horst Jauschnegg (slika 5.),

ŠUMARSKI LIST 11-12/2013 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Franz Jandrisits (slika 6.) i Karl Totter. Ukazali su da u Austriji korištenje biomase bilježi velik porast (sa 108,7 PJ u 2005. na 135,3 PJ u 2011.) te ona čini dvije trećine svih OIE. Biomasa kao i u cijeloj Europi treba biti iskorištena ponajprije za toplinsku i električnu energiju, a sa sunčevom energijom može se dobro kombinirati. Trebalo bi zabraniti korištenje loživog ulja za zagrijavanje kućanstva i dr., uz davanje poticaja i porezne olakšice. Dobar primjer za to su energetski nezavisne (autarkične) općine Güssing i Mureck.
Nakon kratke rasprave zaključeno je kako je važna suradnja Austrije i Hrvatske, posebice tijekom iznošenja zajedničkih stajališta u EU. Pri tom predstavnici obih Udruga za biomasu, proizvođači opreme i šumari moraju zajednički surađivati s mjerodavnim Ministarstvom gospodarstva. Članstvo u EU našoj državi omogućuje korištenje sredstava iz EU kohezijskih i strukturnih fondova za ulaganja iz područja OIE.
Zaključak skupa: Nadamo se da će Vlada RH do kraja 2013. godine
donijeti sustav poticaja za proizvodnju toplinske energije iz biomase, sunčeve i geotermalne energije, i tako omogućiti korištenje raspoloživih hrvatskih potencijala OIE do 2020. godine, a posebno šumske biomase (3,0 mil. m3/god), te ostatka iz drvne industrije (800.000 tona/god.) i poljoprivredne biomase (s oko 300.000 ha oranica);
male fotonaponske sustave snage do 10 kW do 30 kW žurno izdvojiti iz kvote i omogućiti priključak na elektroenergetsku mrežu i Ugovor o otkupu električne energije.
Na kraju se Josip Dundović zahvalio svim sudionicima na iskazanom interesu i povjerenju, što su omogućili i pridonijeli da ovogodišnji znanstveno-stručni skup bude uspje­šno realiziran. Ujedno je pozvao na 9. Hrvatske dane biomase, koji će se također održati u Našicama, 5. rujna 2014. godine u dvorani EMAUS!