DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2013 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Mirza Dautbašić, Bajram Pešković, Osman Mujezinović: Degradacija šuma i šumskih zemljišta uzrokovana šumskim požarima na području Bosne i Hercegovine
U europskim okvirima područje Bosne i Hercegovine nije u kategoriji visokog rizika ugroženosti od šumskih požara. Unatoč tomu, oni su česti u šumama Bosne i Hercegovine. Požari najveće štete nanose tek podignutim i mladim sastojinama. Dugogodišnje posljedice šumskih požara odražavaju se na degradaciju šumskih ekosustava, umanjenju biološkog diverziteta, oštećenju zaštićenih područja, degradaciju zemljišta, promjenu mikroklimatskih uvjeta i vodnog režima te niz drugih. Šumski požari predstavljaju globalni problem i zahtijevaju zajedničko djelovanje svih institucija i čitave društvene zajednice.
Marno Milotić, Davorin Kajba, Danko Diminić: Nova bolest jasena (Fraxinus spp.) i fenloška motrenja u klonskim sjemenskim plantažama u Hrvatskoj
U dvije sjemenske plantaže poljskog jasena, u Novoj Gradiški i Čazmi, praćena je prisutnost gljive Chalara fraxinea. Tijekom istraživanja, gljiva nije utvrđena u plantažama poljskog jasena.
Andrija Vukadin: Prvi nalaz karantenskog štetnog organizma azijeske strizibube – Anoplophora chinensis (Forster) (Cerambycidae, Coleoptera) i iskustva s eradikacijom u Republici Hrvatskoj
Azijska strizibuba je u Hrvatskoj prvi puta utvrđena 2007. godine na uvezenim sadnicama japanskog javora. Poduzete su sve moguće mjere praćenja i uspješnog uništavanja ovog izuzetno štetnog organizma. Važno je nastaviti istraživanja azijske strizibube u našim uvjetima.
Milka Glavendekić: Masovna pojava lipinog krasca Ovalisia rutilans (F.) (Coleoptera, Buprestidae) u drvoredima
U 2013. godini na lipama u nekoliko gradova u Srbiji nastupila je masovna pojava lipinog krasnika. Taj se krasnik smatra ugroženom vrstom i u nekim europskim državama je zakonom zaštićena vrsta. Pretpostavlja se da će ovaj štetnik napasti lipe i u Hrvatskoj.
Okrugli stol
Kroz dva izlaganja ukazano je na legislativu i održivu uporabu pesticida u BiH.
Sekcija Fitopatologija
U ovoj sekciji podneseno je 9 referata. Izneseni su podaci o novim gljivama, mikotoksinima, bakteriozama i virozama, suhoj truleži krumpira i zaštiti vinove loze od plamenjače.
Sekcija Fitofarmacija, toksikologija i ekotoksikologija.
U okviru ove sekcije podneseno je 7 referata. Najviše se govorilo o uporabi herbicida u usjevima kukuruza i soje, u voćnjacima i u uzgoju špinata. Uz to, ukazivalo se na rezidue u pšenici i hrani, a u jednom referatu su obrađeni insekticidi za uništavanje lisnih ušiju na krastavcima.
Sekcija Entomologija
U ovoj sekciji bilo je 12 izlaganja. U dva referata bilo je riječi o dva najštetnija kukca na kukuruzu, a u gotovo isto se govorilo o nematodama na krumpiru. Najveći broj referata pripada štetnicima, a u tri su navdedeni kukci koji su se u proteklih 10 godina pojavili u Hrvatskoj i Crnoj Gori.
Sekcija Integralna zaštita bilja
Unutar ove sekcije podneseno je 8 referata, a svaki s posebnom temom. U prvom se govori o biofungicidima, u drugom o oligogenoj otpornosti na gljivu Venturi inaequalis, zatim o GM biljkama, organizaciji izvještajno-prognozne službe, različitim metodama zaštite voćaka i vinove loze od patogenih gljiva i štetnih kukaca, a na kraju se upozorava na zaštitu pčela i okoliša od prekomjerne uporabe pesticida.
Sekcija Herbologija
U svega tri referata izneseni su podaci o utvrđenim mikopopulacijama na korovskim vrstama na površinama pod pšenicom, o dormantnosti sjemena sirka i širenju invazivnog japanskog dvornika.
Posteri
Na 11 postera izložena je problematika invazivnih korovskih vrsta, o suzbijanju korova, o virusima i štetnicima, biološkom suzbijanju bolesti i programu posebnog nadzora nad karantenskim štetnicima.
Sponzori
Sponzori iz firmi Bayer i Syngenta ukazali su na suvremenu primjenu sredstava za zaštitu bilja.
Uz navedeno, zabilježena su još dva značajna događaja. Prvi se odnosi na promociju knjige "Opšta entomologija", djelo troje autora koja je tiskana u Sarajevu u prvoj polovici ove godine. Drugi se odnosi na retrospektivu svih dosadašnjih održanih simpozija u organizaciji Društva za zaštitu bilja u Bosni i Hercegovini.
Sigurno je da je 10. simpozij o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini bio od velike koristi za sudionike i stručnjake u poljoprivredi i šumarstvu šire regije.