DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2013 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Bukva je bila i bit će vrlo važna bjelogorična vrsta u Irskoj, koja proizvodi drvnu masu od 4 do 8 m3 po hektaru godišnje, a glavni je problem utvrditi porijeklo reprodukcijskog materijala za uvoz sjemena (bukvice) koje je slično sjemenu sabranom u Irskoj. Navedeno je 6 citata literature.
Ključne riječi: obična bukva, (Fagus sylvatica L.), reprodukcijski materijal, ekologija, uzgoj, gospodarenje, insekti i bolesti.
Raffaello Giannini, Paolo Capretti, Giovannini Emiliani, Marco Fioravanti, Susamma Nocentini, Cristina Vettori
Genetic Resources of Beech in Italy
Genetski resursi bukve u Italiji
SAŽETAK: U ovom članku opisane su glavne karakteristike bukovih šuma obične bukve u Italiji. Prirodni areal i državni podaci (površina i glavna topografija) da sastojine bukve zauzimaju preko milijun hektara od Alpa na sjeveru, do planina na otoku Siciliji, što je južna granica prirodnog areala bukve. Uzgoj i gospodarenje, kao i zdravstveno stanje su opisani. Neki dodatni podaci kao što su proizvodnja drva i opskrba drvom su osigurani. Istaknuti su podaci o genetskim resursima.
Ključne riječi: distribucija, uzgoj, gospodarenje, genetika, bolesti, proizvodnja drva, obična bukva
SVEN M. G. de Vries
Current state of European Beech (Fagus sylvatica L.) in the Netherlands
Sadašnje stanje obične bukve (Fagus sylvatica L.) u Nizozemskoj
SAŽETAK: Bukva je važna bjelogorična vrsta u Nizozemskoj u odnosu na šumarstvo i zaštitu okoliša. Sada se prostire na površini od 3,8 % (12.000 ha) u Nizozemskoj. Uspijeva na pjeskovitim tlima srednje i istočne Nizozemske. U odnosu na predviđene klimatske promjene očekuje se da će stradati od bolesti i u bliskoj budućnosti od suše i promjene razine podzemne vode. S obzirom da je većina bukve umjetno posađena, potrebno je osnovati pokuse provenijencija. Tri područja u površini od 440 ha određena su za konzervaciju gena i reprodukcijski materijal u kategoriji "poznatog porijekla" u Nizozemskoj. Navedeno je 10 citata literature.
Ključne riječi: obična bukva (Fagus sylvatica L.), genetski resursi, distribucija, istraživanje provenijencija
Malgorzata Sulkowska
Conservation of Genetic Resoures of European Beech (Fagus sylvatica L.) in Poland
Konzervacija genetskih resursa obične bukve (Fagus syxlvatica L.) u Poljskoj
SAŽETAK: Sastojine obične bukve prostiru se na 5,2 % površine u Poljskoj. Većina šumskih asocijacija prostire se na nižim područjima Karpatskih i Sudetskih planina u južnoj Poljskoj i na morenskom području Pomeranskog jezera u distriktu Sjeverna Poljska. U Poljskoj bukva čini sjeveroistočnu granicu rasprostranjenja. Uspijevanje bukovih sastojina izvan prirodnog areala pokazuje kako ona potencijalno ima mnogo širi areal. Predstavljene su metode koje se koriste za konzervaciju Poljskih genetskih resursa i stanja istraživanja povezanog s genetskom varijabilnosti, kao i s uzgojnim problemima. Naveden je 31 citat literature.
Ključne riječi: obična bukva (Fagus sylvatica L.), distribucija, genetska varijabilnost, Poljska, istraživanja u šumarstvu
Gheorghe Postolache, Dragos Postolache
Genetic Resources df Beech (Fagus sylvatica L) in Republic of Moldova
Genetski resursi bukve (Fagus sylvatica L.) u Republici Moldaviji
SAŽETAK: U ovom članku objavljeni su podaci o prirodnoj distribuciji i kartama, analizi diverziteta, resursa obične bukve (Fagus sylvatica L.) u Republici Moldaviji. Navedeno je 26 citata literature.
Ključne riječi: obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Moldaviji, prirodni sustav vrsta, popis prirodnih asocijacija, pregled genetskih resursa, in situ konzervacija
Lucia Ionita, Gheorghe Parnuta
Current state of European Beech (Fagus syxlvatica L) gene-pool in Romania
Sadašnje stanje geno-fonda obične bukve (Fagus syxlvatica L.) u Rumunjskoj
SAŽETAK: U ovom članku je opisano stanje obične bukve (Fagus syxlvatica L.) u Rumunjskoj. Informacija sadrži distribuciju, ekologiju, taksonomiju, fenotipsku i genotipsku varijabilnost obiočne bukve. Informacija o karakteristikama gospodarenja šumama, kao i o metodama zaštite genetskih resursa je uključena. Navedeno je 34 citata literature.
Ključne riječi: obična bukva (Fagus sylvatica L.), Rumunjska, distribucija, fenotipska i genotipska varijabilnost, istraživanja u šumarstvu