DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2013 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Petr Novotny, Josef Frydl
Current state of European beech (Fagus sylvatica L.) genetic resources conservation in the Czech Republic
Sadašnje stanje obične bukve (Fagus sylvatica L.) očuvanje genetskih resursa u Republici Češkoj
SAŽETAK: Ovaj članak opisuje sadašnje stanje obične bukve (Fagus sylvatica L.) u Republici Češkoj. Prikazuje informaciju o horizontalnoj i vertikalnoj distribuciji i njezino stanje u šumskim sastojinama i biljnim zajednicama. U prošlosti se obična bukva u republici Češkoj prostirala na površini od 3.170.000 ha ili 42 % ukupne površine Češke, a sadašnja površina u Češkoj je vrlo različita, odnosno 182.046 ili 7 % površine. Razlog tomu su velike sječe za proizvodnju stakla i drvenog ugljena. Međutim, sada se površina sastojina bukve povećala i to se reflektiralo na povećanje omjera sastojina obične bukve u postojećem sustavu ostalih vrsta. Isto tako i informacija o programima očuvanja i konzervacije, kao i informacija o europskoj bukvi o in situ i ex situ o aktivnosti očuvanja gena.Uz sadašnje stanje šumarskih istraživanja, opisane su i slične aktivnosti.
Citirana su 24 navoda literature.
Ključne riječi: obična bukva (Fagus sylvatica L.), distribucija, banka gena, sadašnje stanje, Republika Češka, istraživanja u šumarstvu
Jon K.Hansen
Current state of European beech (Fagus sylvatica L) in Denmark
Sadašnje stanje obične bukve (Fagus sylvatica L.) u Danskoj
SAŽETAK: Obična bukva (Fagus sylvatica L.) je najvažnija bjelogorična vrsta s obzirom na površinu i proizvodnju. Danas se u Danskoj bukva prostire na 13 % (69.000 ha) s ostalim bjelogoričnim vrstama. Bukva većinom uspijeva na plodnim tlima morena u istočnoj Danskoj, ali vrlo se često koristi i na siromašnim pješčanim tlima. Zdravstveno stanje bukve se poboljšalo o sredine 1900-tih godina, kada je tlo bilo siromašno, vjerojatno uslijed suše. Bukva se većinom prirodno obnavlja. Pokusi provenijencija osciliraju samo s malim razlikama od postojećih pokusa, a njegom je moguće poboljšati pravnost debla koristeći provenijencije iz Švicarske ili Slovačke. Te su provenijencije više otporne na rani mraz u proljeće kada mladi pupovi prolistaju, nego mlade biljke provenijencija iz Danske. Citirano je 7 navoda literature.
Ključne riječi: obična bukva (Fagus sylvatica L), distribucija, istraživanje uspijevanja provenijencija
Alexis Ducousso
European beech (Fagus sylvatica L) i France
Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Francuskoj
SAŽETAK: Obična bukva je treća najvažnija vrsta šumskog drveća u Francuskoj iza hrasta lužnjaka (Quercus robur) i hrasta kitnjaka (Quercus petraea). Šume se prostiru na površini od 1,392 milijuna hektara (javne šume : 773,000 ha i privatne 619.000 ha) što čini 9,3 % od ukupne površine (podaci iz 2008). Opće šume predstavljaju 26 % ukupne površine, ali opće vlasništvo iznosi 55 % od površine bukovih šuma. Citirano je 7 navoda literature.
Napomena: Gosp. A. Duousso posjetio je tom prilikom Lipovljane i pohvalio naš način obnove hrastovih šuma.
Ključne riječi: obična bukva, genetski resursi, istraživanja
Tengiz Urushadze, Zurab Anvelidze, Lasha Dolidze, Irina Tvauri
Oriental beech in Georgia – Prezent state and Conservation Priorities
Orijentalna bukva – sadašnje stanje i prioritet očuvanja (konzervacije)
SAŽETAK: U ovom članku se razmatra sadašnje stanje šuma orijentalne bukve (Fagus orientalis LISKI) u Gruziji, na bazi podataka posljednje inventure (2000). Opisane su distribucije šuma prema nadmorskoj visini i nagibu terena, kao i prema glavnoj podjeli. Glavne karakteristike biološke raznolikosti opisane su na razini ekosustava, kao i prema glavnim svojstvima drva i zajedno prema ostalim svojstvima glavnog biološkog stanja formacija i razvoja tih prirodnih karakteristika. Određena su glavna načela gospodarenja i očuvanja prioriteta prema kategorijama šuma. Navedeno je 28 citata literature.
Ključne riječi: Republika Gruzija, bukva, biološka raznolikost, gospodarenje šumama
Georg von Wouehlisch, Hans J. Muhs
Current state of EUROPEAN BEECH (Fagus sylvtica L) in GERMANY
Sadašnje stanje obične bukve (Fagus sylvatica L.) u Njemačkoj
SAŽETAK: Situacija bukovih šuma u Njemačkoj predstavljena je sa specijalnim promišljanjem genetske konstitucije resursa. Pojava bukve bila je pod utjecajem čovjeka s početkom već u neolitsko doba, na površini od 1.565 milijuna (reducirana površina). Bukva je zauzimala širok spektar