DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2013 str. 81     <-- 81 -->        PDF

koji uključuje sadašnje stanje istraživanja u šumarstvu o orijentalnoj bukvi i ostalim aktivnostima.
Armenija je tipična planinska zemlja sa složenom geografskom strukturom. Ukupna površina Armenije je 29.740 km2. Najviši vrh je na planini Aragatz (4090 m nad. visina).Citirano je 9 navoda literature.
Ključne riječi: orijentalna bukva, Armenija, areal orijentalne bukve, ekologija orijentalne bukve, očuvanje orijentalne bukve
Raphael Klumpp, Herfied Stainer, Eduard Hochbichler
Current state of European beech (Fagus sylvatica L.) gene-pool in Austria
Sadašnje stanje bogatstva – gena obične bukve u Austriji
SAŽETAK: U članku je prikazano sadašnje stanje bogatstva – gena obične bukve (Fagus sylvatica L.) kao i informacija o sadašnjem arealu i njezina aktualna reprezentacija šumskih sastojina i biljnih ekosustava. Povijesno kao i suvremeno stanje obične bukve u Austrijskom šumarstvu također je naglašeno. Citirano je 19 navoda literature.
Ključne riječi: obična bukva (Fagus sylvatica L), areal, uzgajanje, banka gena, povijest, šumski genetski izvori, Austrija
Patric Mertens, Elodie Bay, Bart De Cuyper
Current of European beech (Fagus sylvatica L.) gene-pool in Belgium
Sadašnje stanje bogatstva gena u Belgiji
SAŽETAK: Šuma Walloon prostire se na oko 555.000 ha, što čini 7,6 % sastojina bukve (Fagus sylvatica L.), a ukupno to čini oko 7 % šuma. Ona je najvažnija bjelogorična vrsta iza hrasta s drvnim volumenom (masom) od 10.000.000 m3.
Šume u Flandriji prostiru se na površini od 150.000 ha, s indeksom od 11 %. Najvažnija vrsta drveća je topola (45.000 ha) i hrast kitnjak (30.000 ha), dok je obična bukva treća vrsta i prostire se na površini od 21.000 ha. Citirano je 9 navoda literature.
Dalibor Ballian
An overview of european beech in Bosnia and Herzegovina
Areal obične bukve (Fagus sylvatica L.) u Bosni i Hercegovini
SAŽETAK: U ovome radu prikazano je stanje obične bukve u Bosni i Hercegovini. Bukva (Fagus sylvatica L.) je najvažnija vrsta šumskog drveća u Bosni i Hercegovini, kako u ekonomskom, tako i u ekološkom pogledu. Površina bukovih šuma iznosi 665.000 ha, od čega na šume iz panja otpada 318.000 ha.(Matić i drugi 1971). U ovom članku prikazane su najvažnije informacije o arealu vrste, očuvanju genetskih resursa, metodama gospodarenja i njihova važnost za produktivno šumarstvo. Citirano je 27 navoda literature.
Ključne riječi: obična bukva (Fagus sylvatica L.), Bosna i Hercegovina, genetski resursi, istraživanje
Aleksandar Aleksandrov, Alysha Dakov
Current state of European beech (Fagus syxlvatica L.) and Oriental beech (Fagus orientalis LIPSKY) gene-pool in Bulgaria
Sadašnje stanje obične bukve (Fagus sylvatica L.) i orijentalne bukve (Fagus orientalis LIPSKY) banka gena u Bugarskoj
SAŽETAK: U ovom radu je prikazan areal obične bukve (Fagus sylvatica L.) u Bugarskoj uključujući kartu, opće karakteristike bukovih šuma: areal, ekologiju, ekološki sustav, kompoziciju sastojina, morfološke i fenotipske oblike bukve, zdravstveno stanje, obnovu i uzgojne mjere, sječu kao i očuvanje genofonda. Kratko su opisani podaci i za orijentalnu bukvu (Fagus orientalis LIPSKY). Citirano je 27 navoda literature.
Ključne riječi: obična bukva, orientalna bukva, očuvanje genofonda, in situ kozervacija
Mladen Ivanković, Saša Bogdan, Joso Gračan, Ivan Pilaš
Carrent status of European beech (Fagus sylvatica L.) Resources in Croatia
Sadašnje stanje resursa obične bukve (Fagus sylvaica L.) u Hrvatskoj
SAŽETAK: U ovom radu su prikazani opći podaci resursa obične bukve u Hrvatskoj i naveden pregled šumskih genetskih istraživanja. U prvome dijelu opisuju se horizontalna i vertikalna područja vrste i njezine karakteristike. Temeljne informacije o načinu gospodarenja, sjemenske jedinice, kao i informacije o štetama na genetskim resursima, slijede u kasnijim istraživanjima, konačno, pregled o konzervaciji, uključujući razvoj in situ i ex situ konzervaciju, kao i istraživanja uspijevanja različitih provenijencija, čiji se rezultati testiraju. Citirana su 24 navoda literature.
Ključne riječi: bukva, distribucija, areal, održivost, provenijencije, istraživanje