DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2013 str. 80     <-- 80 -->        PDF

istraživanja u tijeku, zdravstveno stanje, genetski sastav populacija, strategiju očuvanja vrijednih genetskih resursa bukve.
Ranija publikacija iz 1993. g.: "Znanstvena baza za procjenu genetskih resursa – Postupak Europske Komisije(EC)" uredio je H-J. Muhs i prilagodio članake iz.mnogih država u kojima su opisani progres i promjene koje su postignute. Npr. polucija (onečišćenje) zraka nije oštetila bukove ekosustave u velikoj mjeri kao inače, dok je konkurentna promjena klime porasla. Iznos promjene se različitim postupcima prilagodio. Ta velika ekološka vrijednost bukve poznata je i uzrokovala je novi način obnove, odnosno uzgoj mješovitih sastojina bukve na velikim površinama. Nove sjemenske sastojine izabrane su i testirane, a umjetna obnova obične bukve počela je u mnogim državama sadnjom mladih biljaka obične bukve pod zastorom krošanja, sve više i više.Uzgajanje šuma (silvikultura) značajno se se promijenilo. Šume obične bukve obnavljaju se kao mješovite, jer se mlade biljke sade ispod krošanja druge vrste (obična jela). Ekonomska vrijednost drva bukve veća je, jer je potražnja veća i drvo bukve može zamijeniti mnoge tropske vrste glede svojih tehnoloških postupka. Konačno, u većini država in situ, kozervacija gena u sastojinama je provedena i primijenjeno je specijalno gospodarenje kako bi se očuvala potrebna genetska raznolikost.
Preostaje mi da se zahvalim svim autorima koji su objavili detaljne rezultate svojih istraživanja o stanju šuma obične bukve u svojoj državi. Tiskanje ove knjige osigurala je Europska znanstvena Fundacija, kojoj se posebno zahvaljujem. Posebno se zahvaljujem: Josefu Frydlu, Petri Novotny i Johnu Fennessy, urednicima ove publikacije
Grosshansdorf, November, 2010 Georg von Wuehlisch Chairman of COST Action E52
 
Napomena: Njemačka nacionalna biblioteka uvrstila je ovu publikaciju u Njemačku nacionalnu Bibliografiju; detaljni bibliografski podaci dostupni su na internetu http://www.d-nb.de/ U publikaciji je objavljeno 29 članaka o rasprostranjenosti obične bukve u Europi. Gosp. dr. sc. Georg von Wuehlisch, predsjednik COST Action E 52, složio se da se objavi Sažetak svakog članka u Šumarskom listu, ako to Uredništvo prihvati.
Za tisak priredio Dr. sc. Joso Gračan
 
ČLANCI – PAPERS
Hajri Haska
The status of European beech (Fagus sylvatica L.) in Albania and its genetic resources
Stanje obične bukve (Fagus sylvatica L.) u Albaniji i njezini resursi
SAŽETAK: U ovom članku prikazane su i rezerve obične bukve u Albaniji. Neke uvodne napomene za Albaniju kao državu i općeniti podaci o rasprostranjenosti šuma obične bukve (Fagus sylvatica L), kao i njezina distribucija u pojedinim područjima Albanije te pojave u prirodnim ekosustavima, čistim ili u smjesi s drugim šumskim vrstama drveća, također su dani. Starost, struktura, kao i produkcija drvne mase prema klasama starosti detaljno su i dobro opisane. Opis bukovih šuma i slične informacije spadaju u metode rada koje su vrlo važne.Najvažniji dio ovog članka je sekcija koja opisuje genetske rezerve obične bukve, kao i metode za očuvanje tih rezervi. U ovom dijelu navedene su jedinice obične bukve kao Prirodni rezervati (NRI) u Albaniji zajedno s drugim važnim podacima kao pomoć za izradu karata NRI distribucijom po općinama. Kao zaključak ovoga članka navedeno je zdravstveno stanje šuma obične bukve zaštićenih područja, izabranih kao biomonumenti.
Ukupna površina šuma u Albaniji iznosi 1.042.790 ha, od čega visoke šume325.370 ha, panjače ha 457.598 ha, grmlje i ostala vegetacija 260.190 ha, a glavne vrste su: crni bor 10,4 %, obična jela 1,4 %, ostale četinjače 4,5 %, bukva 19,2 %, hrast 32,7 %, ostale listače 6,8 %, grmlje 25 %. Citirana su 24 navoda literature.
Ključne riječi: Albanija, obična bukva (Fagus sylvatica L.), distribucija, genetski resursi, gospodarenje, ekosustav
Hasmik Ghalachyan, Andranik Ghulijanyan
Current state of Oriental beech (Fagus orientalis LIPSKY) in Armenia
Stanje orijentane bukve (Fagus orientalis LIPSKY) u Armeniji
SAŽETAK: U članku je predstavljeno sadašnje stanje orijentalne bukve (Fagus orientalis LIPSKY) u Armeniji. Orijentalna bukva je glavna vrsta drveća koja se rasprostire na površini od 82,2 %.Rezultati istraživanju pokazuju da u Armeniji orijentalna bukva uspijeva na sjeveru. U ekonomskom pogledu drvo orijentalne bukve je vrlo vrijedno, a koristi za namještaj, kao i u stolarstvu i izgradnji kuća. Orijentalna bukva je također vrijedno ukrasno drvo s nekoliko ornamentalnih formi. Nadalje, u članku je opisan genofond i njegova zaštita u okviru Armenijskog programa očuvanja,