DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2013 str. 108     <-- 108 -->        PDF

MILAN GENERALOVIĆ dipl. ing. šum. (1928–2012)
Vice Ivančević
U sučeljavanju s dugotrajnom teškom bolešću, nedavno nas je napustio kolega Milan Generalović koji je svojim uspješnim dugogodišnjim radom ostavio duboki trag u urbanom šumarstvu grada Rijeke i bliže okolice.
Rođen je početkom 1928. god. u Tušiloviću u mnogobrojnoj seosko-radničkoj obitelji. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu 1940. god., a zatim za vrijeme Drugog svjetskog rata tri razreda gimnazije u Beogradu. Zbog slabog imovnog stanja prekida školovanje i zapošljava se kako bi osigurao sredstva za nastavak školovanja. Krajem 1948. god. vraća se u rodno mjesto, odakle privatno pohađa gimnaziju i istovremeno Šumarsku školu u Karlovcu, koju završava u Plaškom 1951. godine. Kao šumarski tehničar zapošljava se u Š.G. Viševica u Rijeci u Odjelu za uređivanje šuma 1952–1953. godine, pod vodstvom I. Navratila, dipl.ing., vrsnog uređivača, a zatim u Odjelu za uzgoj i zaštitu šuma 1954.godine koji je vodio B. Milas dipl. ing., afirmirani šumarski stručnjak i autor mnogih stručnih radova. Na osobni zahtjev odlazi u Šumariju Rab 1955. godine, gdje pod stručnim vodstvom Borislava Nikšića, dipl. ing., a djelomično i Nikole Šepića dipl. ing. stječe dragocjena znanja o pošumljavanju krša, ali i hortikulturnog uređenja okoliša novoizgrađenih hotelskih kompleksa različitog sadržaja. Nakon višegodišnjeg praktičnog rada odlazi na Šumarski fakultet u Sarajevo. Međutim, zbog pomanjkanja sredstava prekida studije i zapošljava se na godinu dana i tako dolazi do sredstava za završetak studija 1966. godine. Zapošljava se u "Lukadrvo" Rijeka (1967–1969), a potom u Odjelu za urbanističko-tehničku službu grada Rijeke 1969. god. kao referent za hortikulturu. Na tom radnom mjestu ostaje neprekidno 21 godinu, sve do umirovljenja 1990. godine. Ovdje dolazi do izražaja njegova stručnost i urođena sklonost za hortikulturno uređenje urbanih prostora grada Rijeke i bliže okolice. Uz to, radio je na pripremi građevinskih zemljišta, obračunu naknada šteta, izradi projektne dokumentacije, izvedbi terenskih radova i nadzoru hortikulturnih radova okoliša zgrada, stambenih blokova, parkova, škola, dječjih igrališta i ostalih zelenih površina na području grada Rijeke i bliže okolice. Postdiplomski studij "Oblikovanje parkovnih i prirodnih rekreacijskih objekata" upisao je 1972. godine. Od ukupno 13 kolegija nije položio jedan ispit na Arhitektonskom fakultetu, pa već dobrano pripremljeni magistarski rad nije završio.
Osim punog angažmana na radnom mjestu, sudjeluje dragovoljno u više društvenih akcija ozelenjavanja u Rijeci i Zajednici općina Rijeka u organizaciji mnogobrojnih dragovoljnih i profesionalne udruga. Pokreće vrijednu akciju "Moja sadnica" u okviru Društva "Naša djeca" za prvašiće uz podjelu teksta i sadnice u kontejnerima. Ova akcija ima pozitivni edukativni karakter među najmlađima. Jedan je od glavnih pokretača savjetovanja pod nazivom "Čovjek i zelenilo" 1980. god. u organizaciji Zajednice općina Rijeka, koje je okupilo velik broj stručnjaka različitih profila. Među autorima radova bio je i njegov zapaženi rad o gradskom zelenilu i njegovom hortikulturnom uređenju. Svi su radovi nakon prezentacija u nekoliko gradova Zajednica općina Rijeka publicirani u jednu praktičnu zelenu knjižicu. Objavio je mnogobrojne članke u stručnim časopisima ("Hortikultura") ostalim publikacijama ("Komunalna privreda", "Narodni zdravstveni list") i novinama ("Novi list"), koji su doprinijeli popularizaciji hortikulture, ekologije i zaštite okoliša. Autor je video kasete o ekologiji i zaštiti prirode koja je poslužila u nastavi kao dopunski izvor znanja za najmlađe, ali i za odrasle.
Prilikom odlaska u mirovinu 1990. god. tadašnja njegova matična ustanova SIZ za stambeno-komunalne djelatnosti općine Rijeka, u znak poštovanja i zahvale za njegov uspješni dugogodišnji rad osigurala je sredstva za publikaciju "Priroda i parkovni objekti općine Rijeka". U tom projektu kolega Generalović određen je za glavnog nositelja i koordinatora. Tom prilikom angažirani su profesori sa Šumarskog fakulteta i ostali afirmirani znanstvenici na izradi publikacije. Vremenom je nažalost pritjecalo sve manje