DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2013 str. 102     <-- 102 -->        PDF

REKREACIJA
- godišnje okupljanje članova PD Šumar – Štirovača - šumarijski pohod PD Šumar.
Tijekom godine moguće su nenabrojene i neplanirane aktivnosti koje će se održavati na razini središnjice i ogranaka.
Prijedlog plana rada Sekcije za zaštitu šuma
Sekcija za zaštitu šuma u 2014. godini planira sljedeće radove: - Sa zaštitarima u pojedinim Upravama podružnicama šuma znanstvenici i specijalisti procjenjivat će stanje i donositi odluke o provedbi zaštite šuma i biljaka u rasadnicima od štetnih kukaca, gljiva i sitnih glodavaca. - Aktivno će se sudjelovati na 58. seminaru biljne zaštite i na 11. simpoziju zaštite bilja u BiH i u radu Hrvatske udruge za arborikulturu, posebno na radovima u svezi s njegom stabala. Sudjelovat će se i na COST Permit završnom kongresu. U suradnji s HKIŠDT kroz predavanja i radionice sudjelovat će se u raspravama o problematici zaštite šuma u Hrvatskoj, a u pojedinim ograncima HŠD održat će se popularna predavanja. - Znanstvenici će istraživati i provoditi nadzor nad karantenskim i invazivnim štetnim organizmima kao što su Giblerella circinata, Chalara fraxinea, Eutypella parasitica, Anoplaphora chinensis, Bursaphelenchus xylophilus, Globodera spp. i dr. Posebno će se istraživati novoutvrđena entomopatogena gljiva na gubaru, kao i biološke mogućnosti suzbijanja štetnih kukaca, gljiva i sitnih glodavaca. - Nastavit će se suradnja sa znanstvenim institucijama u inozemstvu. Prema prilikama organizirat će se stručna ekspedicija na području gdje će se provoditi mjere zaštite šuma.
Ad 5.
Glavni urednik Šumarskoga lista, prof. dr. sc. Boris Hrašovec, podnio je izviješće o Šumarskom listu. Iz tiska je netom izašao broj 9–10 u kojemu je posebno značajno mjesto zauzeo prikaz proslave 115. Obljetnice Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Posljednji ovogodišnji broj Šumarskog lista u dovršnoj je fazi pripreme i prof. Hrašovec obvezao se da će izići iz tiska oko Božića, čime će ponovno uhvatiti ritam redovitog izlaska. Broj kandidiranih znanstvenih članaka je u kontinuiranom porastu i u završnom postupku redakcijske pripreme nalazi se dovoljno članaka za dva do tri sljedeća broja. Tijekom iduće godine bit će konačno dovršena knjiga posvećena radu i djelu prof. emer. Branimira Prpića, koju željno iščekujemo. U svezi s već ranije najavljenim tiskanjem objedinjene knjižice radnog naziva "Kukci – važni pokazatelji bioraznolikosti ali i povremeni uzročnici kalamiteta u šumskom ekosustavu", koja bi predstavljala ponovljeno i objedinjeno izdanje priloga sa zadnjih korica Šumarskog lista, prof. Hrašovec najavio je mogućnost oblikovanja ovih sadržaja u svježem i modernom džepnom izdanju potpuno originalnog dizajna.
Ad 6.
Predloženo je i prihvaćeno povjerenstvo za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2013. u sastavu:
Jolanda Vincelj, dipl. ing. – predsjednik, Branko Meštrić, dipl. ing. – član, Ana Žnidarec – član, te Ivan Krajačić, dipl. ing. – zamjenik predsjednika, mr. sc. Ivica Milković – zamjenik člana i Damir Miškulin, dipl. ing. – zamjenik člana.
Ad 7.
Po ovoj točki Dnevnoga reda nije se nitko javio za riječ.
 
Zapisnik sastavio:
Tajnik HŠD-a       Predsjednik HŠD-a
mr. sc. Damir Delač, v. r.                mr. sc. Petar Jurjević, v. r.