DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2013 str. 100     <-- 100 -->        PDF

- Nastavit ćemo s radovima na izradi Šumarskog informacijskog-dokumentacijskog centra, kao mjesta gdje će se pohraniti sve informacije o djelovanju šumarske struke u Hrvatskoj, kako bi ih sačuvali za buduća vremena, a potom i uspostavili mehanizme za učinkovito servisiranje informacijama svih zainteresiranih. - Na Šumarskom domu vršit ćemo radove tekućeg održavanja.
Prijedlog programa rada sekcije Pro Silva Croatia
Sekcija Pro Silva Croatia u 2014. godini namjerava ostvariti sljedeće aktivnosti: - sudjelovati na sastanku Upravnoga vijeća asocijacije - organizirati i sudjelovati na znanstvenim, stručnim i edukativnim ekskurzijama u suradnji s kolegama iz inozemstva - prirediti poster na temu Pro Silva Europa – Pro Silva Croatia i izraditi informativni letak - nadopunjavati postojeću Web stranicu Sekcije u sklopu Web stranica HŠD-a; - propagirati rad asocijacije Pro Silva Europa informiranjem članova HŠD i javnosti.
Prijedlog programa rada Hrvatske udruge za biomasu
Zadaća Hrvatske udruge za biomasu bit će i u 2014. godini, tj. devetu godinu zaredom: - Organizacija savjetovanja, stručnih skupova, seminara i dr. - putem 9. HRVATSKIH DANA BIOMASE 5. 9. 2014. u Našicama, povodom festivala "Dani slavonske šume", a pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede RH organizirati međunarodni znanstveno-stručni skup na temu "Biomasa (električna i toplinska energija), bioplin i biogoriva i sunčeva energija". - Tijekom 2014. godine održat će više predavanja za ogranke HŠD, regionalnu i lokalnu samoupravu! - Izdavanje publikacija i promidžbenih materijala, - Pripremiti podloga za toplinsku energetsku politiku putem: HGK Zajednice obnovljivih izvora energije, Grupacije za biomasu, Grupacije za bioplin i Grupacije za solarnu ehergiju, Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika. - Predavanja i kooperacija s drugim organizacijama i udrugama koje imaju slične ciljeve, na primjer: iz tuzemstva: Šumska biomasa d.o.o., kćerka HŠ d.o.o. (od 1. svibnja 2007. godine) i Obnovljivi izvori energije d.o.o. kćerka HEP d.d. (od prosinca 2006. godine), Udruga za razvoj Hrvatske (URH) Zagreb na Savjetovanju "Biotoplifikacija Hrvatske", Energetski institut Hrvoje Požar Zagreb, Hrvatski drvni klaster (od 2011.godine), iz inozemstva: C.A.R.M.E.N. e.V. Straubing, Bavarska (od lipnja 2002. godine) na 21. CARMEN Simpoziju Straubing, 2014.; Austrijska udruga za biomasu (od siječnja 2005.) na Srednjeeuropskoj konferenciji o biomasi, Graz, 15. do 18.siječanj 2014. i 19. Austrijskim danima biomase, AEBIOM-Europska udruga za biomasu, Svjetska udruga za biomasu (od siječnja 2005.) i Slovenska udruga za biomasu (od lipnja 2008. godine); SWH GmbH – ÖBf AG (Austrijske savezne šume d.d.) Purkersdorf, Austrija; Europski centar za obnovljivu energiju (EEE Güssing), na ostvarenju Sporazuma o izradi Energetskog koncepta Našice između grada Güssinga i grada Našica (od 19. lipnja 2009.) i na izradi Modela energetski neovisnih općina RH; SEEG Mureck (od rujna 2008. godine); - Lobiranje na nacionalnim i međunarodnim procesima u pripremi Zakona iz energetske i okolišne politike te provedbi Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2020. (NN 130/09) s težištem na sustav poticanja proizvodnje toplinske i rashladne energije; - Potpora praktičarima u uporabi bioenergije, na primjer tvrtkama koje proizvode kotlove i peći, te kogeneracijska postrojenja na biomasu "Centrometal" d.o.o. Macinec, Đuro Đaković Elektromont d.d. Slavonski Brod i sl.; - Organizacija i potpora u koncesiji marketinga i oglašavanje (plakate, letke i sl.) za bioenergiju, na primjer: - Snimanje studijskih emisija na radiju i TV; - Suradnja s politikom (saborski odbori i dr.), korisnicima, proizvođačima, znanosti i istraživanju u tijeku daljnjeg razvoja sustava bioenergije; - Hrvatska udruga za biomasu svojim radom i afirmativnim nastupima na stručnim savjetovanjima, konferencijama i aktivnostima, i u 2014. godini pridonosit će jačanju nacionalne svijesti o važnosti korištenja biomase kao obnovljivog izvora energije.
Prijedlog plana aktivnosti sekcije za kulturu, sport i rekreaciju
KULTURA
- 4 koncerta - retrospektiva 10 bjelovarskih salona fotografija "Šuma okom šumara" – Bjelovar - izložbe fotografija 10. bjelovarskog salona diljem Hrvatske u organizaciji ogranaka - foto izlet i izložba fotografija s foto izleta – Karlovac