DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2013 str. 114     <-- 114 -->        PDF

Zapisnik 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, održane 19. rujna 2013. god. na području šumarije Đurmanec, UŠP Zagreb
Damir Delač
Nazočni: Stjepan Blažičević, dipl. ing., Mario Bošnjak, dipl. ing., mr. spec. Mandica Dasović, Domagoj Devčić, dipl. ing., mr. sc. Josip Dundović, Željko Bralić, dipl. ing. umjesto mr. sc. Zorana Đurđevića, prof. dr. sc. Milan Glavaš, Tijana Grgurić, dipl. ing., Dubravko Hodak, dipl. ing., Benjamino Horvat, dipl. ing., mr. sc. Petar Jurjević, Tihomir Kolar, dipl. ing., Čedomir Križmanić, dipl. ing., Marina Mamić, dipl. ing., prof. dr. sc. Josip Margaletić, akademik Slavko Matić, Darko Mikičić, dipl. ing., Marijan Miškić, dipl. ing., Damir Miškulin, dipl. ing., Darko Posarić, dipl. ing., Davor Prnjak, dipl. ing., Ariana Telar, dipl. ing., prof. dr. sc. Ivica Tikvić, Zoran Šarac, dipl. ing., Oliver Vlainić, dipl. ing., Ilija Gregorović, dipl. ing., Hranislav Jakovac, dipl. ing., mr. sc. Damir Delač, Biserka Marković, dipl. oec.
Ispričani: Akademik Igor Anić, Davor Bralić, dipl. ing., mr. sc. Josip Dundović, prof. dr. sc. Ivica Grbac, dr. sc. Vlado Topić, dr. sc. Dijana Vuletić.
Predsjednik HŠD-a mr. Jurjević, utvrdivši kvorum, zahvalio se na odazivu i pozdravio sve nazočne, posebice domaćina voditelja UŠP Zagreb Krunoslava Jakupčića, dipl. ing., koji je predstavivši UŠP Zagreb prigodno pozdravio skup.
Nakon toga, predsjednik Jurjević predložio je Dnevni red koji je jednoglasno je usvojen.
Dnevni red: Ovjerovljenje Zapisnika 1. sjednice Upravnog odbora HŠD-a (Objavljen u ŠL 3–4/2013.). Obavijesti i Aktualna problematika. Izvješće o izvršenju financijskoga plana za prvo polugodište 2013. god. Šumarski list i ostale publikacije. Rasprava po izvješćima i zaključci. Pitanja i prijedlozi.
Ad 1.
Zapisnik 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, održane 15. ožujka 2013. god. u prostorijama šumarije Ogulin, UŠP Ogulin (objavljen u ŠL 3–4/2013) jednoglasno je prihvaćen.
Ad 2.
Predsjednik mr. sc. Petar Jurjević izvijestio je o procesu izrade prijedloga Izmjena i dopuna Zakona o šumama. Po treći puta je za ovaj proces resorni ministar imenovao povjerenstvo u kojemu je on predstavnik HŠD-a. Njegov stav je da postojeći Zakon ima svojih nedorečenosti, ali je mišljenja da sada nije dobro vrijeme za bilo kakve izmjene Zakona, jer iako to neće biti prijedlog Povjerenstva, kada dođe u Sabor amandmanima će se ukinuti izdvajanje za općekorisne funkcije šuma, o čemu se sve više javno govori. Isto tako postoji opasnost za donošenjem amandmana kojim će se povećati šumski doprinos, koji šumarstvo plaća lokalnim samoupravama. Međutim, stav izvršne vlasti je da se mora ići s izmjenama i dopunama i Povjerenstvo je započelo s radom. Stav Povjerenstva je da izdvajanje za općekorisne funkcije šuma treba ostati i tu smo jedinstveni. Treba popraviti dio Zakona koji se odnosi na kaznene odredbe, kao i još neka druga pitanja.
Tajnik mr. sc. Damir Delač izvijestio je o obavijesti iz odvjetničkog društva Kos i Horvat koje nas zastupa u sporu s Fakultetom kemijskog inženjerstva u vezi neplaćanja najamnine za korištenje prostora Šumarskoga doma u razdoblju do 15. siječnja 2004. godine. Tuženik je prema presudi Općinskog građanskog suda u Zagrebu dužan platiti tužitelju iznos od 1.372.920,60 kn s pripadajućim kamatama i troškovima postupka.

ŠUMARSKI LIST 9-10/2013 str. 115     <-- 115 -->        PDF

Za razdoblje neplaćanja najamnine od istog tuženika u razdoblju od 15. siječnja 2004. do njihova iseljenja 15. listopada 2006. godine, prema presudi Općinskog građanskog suda u Zagrebu iz ožujka 2012. godine, tuženik je dužan uplatiti iznos od 552.897,80 kuna s pripadajućim kamatama i troškovima postupka.
Na obje presude tuženik je podnio žalbu Županijskom sudu, pa za sada ne možemo ništa poduzeti nego čekati odluku Županijskog suda. Ukoliko Županijski sud odbije njihovu žalbu, prvostupanjska presuda postaje pravomoćna i možemo krenuti u naplatu/ovrhu.
U svibnju smo, zajedno sa Šumarskom fakultetom, u službeni posjet primili delegaciju Estonskih šumara, u kojoj su bili predsjednik njihovog Šumarskog društva prof. dr. sc. Hardi Tullus i direktor Estonskih državnih šuma gosp. Aigar Kallas. Prvi dan ugostili smo ih u NPŠO Lipovljani, gdje smo goste upoznali s gospodarenjem nizinskim šumama hrasta lužnjaka. Drugi dan na prostoru NPŠO Zalesina upoznati su s gospodarenjem prebornim šumama bukve i jele, a istoga dana na prostoru NPŠO Rab gostima su pokazane šume našeg priobalja. Treći dan na povratku kroz Liku posjetili smo NP Plitvička jezera, Rastoke i upoznali se s gospodarenjem bukovim šumama na Petrovoj gori. U dopodnevnim satima četvrtog dana posjeta goste je primio predsjednik Uprave Hrvatskih šuma d. o. o. mr. sc. Ivan Pavelić, gdje je s estonskim kolegom u dužem razgovoru izmijenio osnovne podatke o poduzeću i neka iskustva u rukovođenju tvrtkama.
Prof. dr. sc. Josip Margaletić izvijestio je kako je prema odredbama međunarodnih akreditacija iz 2011. godine, ove godine napravljena reakreditacija svih sastavnica Zagrebačkog sveučilišta iz bio-medicinskih znanosti. Prošle godine to je napravljeno za fakultete tehničkih znanosti. Tako je ove godine uz Šumarski fakultet reakreditacija napravljena na Fakultetu prehrambene biotehnologije i na Agronomskom fakultetu. Predsjednik povjerenstva za akreditaciju bio je prof. Adenauer sa Bečkog sveučilišta, a uz njega vanjski suradnici, profesor sa Sveučilišta Poznan u Poljskog i profesorica sa Ljubljanskog sveučilišta. Rezultat je da je Šumarski fakultet po organizaciji i po svemu drugom što čini jednu visoko obrazovnu ustanovu ocijenjen s prosječnom ocjenom 4,443. Bolje je na cijelom Zagrebačkom Sveučilištu ocijenjen samo Fakultet elektrotehnike i računarstva. Kao zaključak izvješće povjerenstva je "Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na dobrom je putu da postane, ili već je, regionalni centar šumarstva u ovom dijelu Europe". Bez omalovažavanja drugih šumarskih fakulteta u regiji, mi sebe vidimo kao partnere jednom fakultetu Boku u Beču, fakultetu u Brnu ili onom u Sopronu, jer s njima imamo i najbolju suradnju, a njihovi studenti dolaze u međusobnu razmjenu. Smatramo da je time Šumarski fakultet napravio jedan veliki iskorak, jer naša struka ima svoju povijest i svoje mjesto "pod suncem", pa je stoga jedno veliko ogorčenje današnjom situacijom opravdano, jer mladi ljudi obrazovani na Šumarskom fakultetu u praksi ne nalaze svoje mjesto. Zadnji šumarski inženjer zaposlen je u poduzeću "Hrvatske šume d. o. o. prije više od dvije godine. O tom problemu trebamo svi, pa i Hrvatsko šumarsko društvo, otvoreno govoriti i zalagati se da mladi ljudi rade na poslu za koji su se školovali.
Predsjednik mr. sc. Petar Jurjević zaključio je kako o tom problemu trebaju otvoreno raspravljati predstavnici Šumarskog fakulteta, Hrvatskih šuma d. o. o., Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije te Hrvatskog šumarskog društva.
Tihomir Kolar, dipl. ing., predsjednik ogranka Koprivnica izvijestio je o stručnoj ekskurziji svog ogranka na području UŠP Karlovac. Izrazio je zadovoljstvo i zahvalnost prijemom domaćinima iz Karlovačkog ogranka.
Ad 3.
Biserka Marković, dipl. oec., voditeljica računovodstveno-financijskih poslova HŠD-a izložila je financijsko poslovanje za 1. polugodište 2013. godine.
Ad 4.
Glavni urednik Šumarskoga lista prof. dr. sc. Boris Hrašovec podnio je izviješće o Šumarskom listu. Izlazak broja 7–8 je u stanovitom zakašnjenju, no izrazio je zadovoljstvo zbog velikog broja zaprimljenih znanstvenih članaka koji su u procesu obrade.
Akademik Slavko Matić izvijestio je o izlasku iz tiska Zbornika radova sa Znanstvenog skupa "Šumarstvo i poljoprivreda hrvatskog Sredozemlja na pragu Europske unije" kojega je izdala Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo i Znanstveno vijeće za zaštitu prirode. Simpozij je održan u Splitu 2011. godine. Primjerke knjige podijelio je nazočnima. Najavio je i sljedeću knjigu sa simpozija održanog proljetos u Osijeku "Proizvodnja hrane i šumarstvo temelj razvoja istočne Hrvatske". Zatražio je financijsku pomoć za pokriće dijela troška tiskanja ove knjige u iznosu od 5.000 kuna.
Tajnik Damir Delač izvijestio je o izlasku iz knjige "Ljepši život" autora dr. sc. Juraja Medvedovića, čije izdavanje je, prema odluci Upravnog odbora, pomoglo i Hrvatsko šumarsko društvo. U uvodu ove knjige autor je napisao "Ovoj je knjizi svrha ukazati na ljepšu stranu života. Imao sam sreću što sam istu otkrio još u djetinjstvu, pa sam sada, u trećoj životnoj dobi, odlučio napisati knjigu kako bi svi čitatelji znali da ljepša strana života postoji, da je možemo naći u nama samima, u drugima i u prostoru u kojemu živimo. Još mi je važnije pokazati kako sam ja u tome uspio, pa da vam moje iskustvo olakša pronalaženje onoga što će i vama život učiniti ljepšim".

ŠUMARSKI LIST 9-10/2013 str. 117     <-- 117 -->        PDF

seminara u budućnosti. Takve se okolnosti ne pamte u 250 godina dugoj povijesti Hrvatskoga šumarstva. Ja ću kao član Upravnog odbora Hrvatskog društva biljne zaštite i predsjednik Sekcije za Zaštitu šuma i dalje raditi na organizaciji ovoga seminara, no postavljam pitanje kako pridobiti šumare za sudjelovanje. Ispada da se cijelom svijetu isplati sudjelovanje na stručnim skupovima i seminarima, a samo se to ne isplati "Hrvatskim šumama".
Darko Posarić, dipl. ing. na svom je primjeru iznijeo kako je ipak dogovorom moguće rješavati probleme. Treba ići i razgovarati s vodstvom poduzeća o detaljima svakoga sku­pa, najaviti broj ljudi koji će sudjelovati, ponuditi dobitke i korist za poduzeće sudjelovanjem pojedinih djelatnika, približno odrediti trošak po pojedincu, s time da će u budućnosti i svatko sam morati snositi dio troška, i sl.
U vezi održavanja Seminara za zaštitu bilja u Opatiji, predsjednik mr. sc. Petar Jurjević podsjetio je kako je pokrovitelj toga seminara Ministarstvo poljoprivrede, dakle iako nas nema u imenu, to je naše resorno ministarstvo, pa nije logično da tamo šumara nema. Zaključio je kako bi Upravi Hrvatskih šuma d. o. o. trebalo, ispred Šumarskog fakulteta, Šumarskog instituta, HKIŠDT i HŠD-a, uputiti službeni dopis u vezi s problemom nazočnosti djelatnika Hrvatskih šuma d. o.o. na tom i sličnim seminarima.
Stjepan Blažičević, dipl. ing. šum. mišljenja je kako bi se za interese šumarske struke trebale boriti sve šumarske institucije, u skladu sa svojim ustrojstvom. Danas kada smo članica Europske unije, sredstva za rad i promidžbu šumarske struke moguće je pronaći i natječajem u raznim fondovima, pa smatra kako na tome treba poraditi. Zanimalo ga je koliko je istine u najavi iseljenja direkcije Hrvatskih šuma iz zgrade Šumarskoga doma?
Mr. sc. Petar Jurjević je glede iseljenja razgovarao je s članom Uprave Hrvatskih šuma d. o. o. Ivanom Ištokom, dipl. ing. šum., koji je rekao da iako se razmišlja o iseljenju, do kraja ove godine to se neće dogoditi.
U vezi s natječajima u EU fondovima rečeno je kako su neki ogranci već aktivno sudjelovali u istima i realizirali određene projekte.
Razvila se rasprava u vezi s najavljenim potpunim ukidanjem naknade za općekorisne funkcije šuma. U vezi s tim Darko Posarić, dipl. ing. razmišlja kako bi u slučaju ukidanja sadašnjeg načina financiranja općekorisnih funkcija šuma, s obzirom na značenje naših priobalnih šuma za razvoj turizma, naknadu trebalo ubirati od svih subjekata koji se bave turizmom.
Prof. dr. sc. Ivica Tikvić, predsjednik Ekološke sekcije, misli da ukoliko se ukida OKFŠ, tada treba sagledati sve naknade koje plaćamo u RH. Ne može biti npr. da je voda, za koju plaćamo naknadu bez pitanja, vrjednija od zraka koje nam daje šuma. Ukoliko se dogodi ukidanje naknade za OKFŠ, moguće je pokrenuti i Ustavnu tužbu, jer bilo je i do sada primjera gdje su donosene krive odluke pa su naknadno povučene. U tom smislu ako se zaista dogodi ukidanje OKFŠ-a, svi zajedno trebamo nešto učinitii.
Damir Miškulin, dipl. ing. šum, predsjednik ogranka Zagreb, osvrnuo se na problem korištenja kombi vozila Hrvatskih šuma za obavljanje redovitih aktivnosti pojedinih ogranaka. Kako se uporaba kombi vozila za tu namjenu ionako plaća, predlaže da se najam ne ograničava na jednom godišnje, već da se prilagodi potrebama i aktivnostima ogranaka, naravno u terminima koji neće remetiti obavljanje redovite proizvodnje. U tu svrhu zamolio je predsjednika da obavi razgovor s Upravom poduzeća.
 
Zapisnik sastavio:
Tajnik HŠD-a       Predsjednik HŠD-a
mr. sc. Damir Delač, v. r.                mr. sc. Petar Jurjević, v. r.

ŠUMARSKI LIST 9-10/2013 str. 116     <-- 116 -->        PDF

U pripremi za tisak je i knjiga prof. dr. sc. Ante Krpana "Iz povijesti šumarstva" kojom autor objedinjuje radove sveučilišnog profesora Milana Marinovića, istaknutog šumarskog znanstvenika i publiciste na polju šumarske ekonomike, organizacije šumarstva, šumarske politike, šumarske statistike, lovstva i popularizacije šumarstva. Za izdavače predlaže AŠZ i HŠD. HŠD je preuzelo obavezu podmirenja troškova recenzije ove knjige.
Od prof. dr. sc. Marilene Idžojtić pristigla je zamolba za financijsku potporu grafičke pripreme i tiska sveučilišnog udžbenika "DENDROLOGIJA – CVIJET, ČEŠER, PLOD, SJEME".
Obrazloženje: Senat Sveučilišta u Zagrebu odobrio je 15. srpnja 2013. godine korištenje naziva svučilišni udžbenik rukopisu "DENDROLOGIJA – CVIJET, ČEŠER, PLOD, SJEME", kojega sam autorica. Odluka je donesena na os­novi triju pozitivnih recenzija. Recenzenti su: prof. dr. sc. Robert Brus, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Ljubljana, Slovenija, doc. dr. sc. Marko Zebec, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Božena Mitić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Rukopis sadrži 288 stranica teksta, bez proreda, A4 formata, bez kazala. Ovaj udžbenik treći je u nizu dendroloških udžbenika u kojima su tekstualno opisana te fotografijama detaljno prikazana morfološka obilježja drvenastih svojti. Opisani su listovi preko 1000 autohtonih i alohtonih drvenastih vrsta, podvrsta, varijeteta, formi, kultivara i križanca golosjemenjača i kritosjemenjača. Knjiga sadrži preko 4.000 originalnih fotografija cvjetova, češera, plodova i sjemenki drveća, grmlja, polugrmova te drvenastih penjačica i povijuša.
Ravnateljica Hrvatskog šumarskog instituta Jastrebarsko dr. sc. Dijana Vuletić zamolila je za pomoć pri realizaciji Međunarodnog skupa voditelja laboratorija za analize šumskih ekosustava (ICP Forests Meeting of the heads of the laboratories for forest ecosystem analysis) koji od 18.9. do 20.9.2013. u Zadru organizira Hrvatski šumarski institut kao Nacionalni koordinacijski centar europskog Programa za procjenu i motrenje utjecaja atmosferskog onečišćenja i drugih čimbenika na šumski ekosustav (ICP Forests)
Akademik Matić, koji je vidio rukopis knjige prof. Idžojtić "DENDROLOGIJA – CVIJET, ČEŠER, PLOD, SJEME", vrlo se pohvalno izrazio o njoj te preporučio pomoć pri tiskanju. Isto tako recenzirao je knjigu prof. Krpana "Iz povijesti šumarstva" i vrlo pozitivno je ocijenio.
Predsjednik ogranka Varaždin Benjamino Horvat, dipl. ing. izjasnio se kako kod određivanja pomoći pri tiskanju pojedinih knjiga treba pravilno vrednovati svaku, te onima koje to zaslužuju, dati veću pomoć na račun onih koje to manje zavrjeđuju.
Hranislav Jakovac, dipl. ing. najavio je tiskanje knjižice džepnog formata sa slikama šumskih kukaca, autora prof. dr. sc. Borisa Hrašovca, koje se objavljuju na zadnjoj stranici korica Šumarskog lista. Slična knjižica već je ranije izdana i sada se sakupilo dovoljno materijala za novu.
Prof. dr. sc. Milan Glavaš postavio je pitanje u vezi s tiskanjem najavljene knjige s uvodnicima Šumarskoga lista i znanstvenim radovima pokojnog prof. dr. sc. Branimira Prpića.
Tajnik mr. sc. Damir Delač odgovorio mu je kako je materijal za knjigu prikupljen i dan je na uređivanje i recenziju prof. dr. sc. Zvonku Seletkoviću. Kako je materijal iznimno obiman, teško ga je prikazati u primjerenoj formi te postupak nešto duže traje.
Ad 5.
Sva izviješća su jednoglasno usvojena.
U vezi zamolbi za pomoć predsjednik mr. sc. Petar Jurjević komentirao je aktualne trenutke HŠD-a, naglasivši kako je društvo uvijek, u skladu s mogućnostima, dijelom sredstava od najma zgrade potpomagalo razne šumarske aktivnosti u smislu promidžbe struke. Kao što se već čuli Hrvatske šume d.o.o. namjeravaju napustiti prostor Šumarskoga doma i to će se prije ili kasnije dogoditi. Time će kontinuitet prihoda od najma zgrade, dok ne nađemo nove korisnike prostora, biti narušen. Kako djelovanje HŠD-a ne smije doći u pitanje, o tome svakako moramo voditi računa pri raspolaganju financijama. Predložio je da se još ovaj put pomogne određenim projektima, a nakon toga, do daljnjeg, dok se stvari ne riješe, ukinemo takvu financijsku pomoć.
Nakon rasprave zaključeno je da se odobri pomoć za tiskanje udžbenika "DENDROLOGIJA – CVIJET, ČEŠER, PLOD, SJEME", prof. Idžojtić u iznosu od 20 000 kn i Zbornika radova sa simpozija HAZU "Proizvodnja hrane i šumarstvo temelj razvoja istočne hrvatske" u iznosu od 5 000 kn.
Ad 6.
Prof. dr. sc. Milan Glavaš predsjednik Sekcije za zaštitu šuma osvrnuo se na problematiku rada te sekcije. Današnja situacija u Hrvatskim šumama d. o. o. odražava se i na rad sekcije. Članstvo ove sekcije, no okolnosti su iste i u ostalim sekcijama, može se sastati samo vikendom, privatno. Svijestan je da se HŠD ne može miješati u poslovnu politiku Poduzeća, međutim nije mu jasno kako u tim okolnostima sekcija može funkcionirati. Primjerice, na Seminaru biljne zaštite u Opatiji, sudjeluju šumari iz okolnih zemalja, sudjeluju agronomi, no ne i naši šumari, kojima je to zabranjeno. U takvim je okolnostima upitna svrha organizacije