DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2013 str. 80     <-- 80 -->        PDF

(3,8 ha i 21,4 ha) starosti 100 godina. Najzastupljenije vrste drveća na tim lokalitetima bile su sledeće: smreka (Picea abies L.), bukva (Fagus sylvatica L.) i europski ariš (Larix decidua Mill.). Posao pridobivanja drva izvodio je gospodin Gurndin sa svoja dva radnika, koji je ujedno i vlasnik kompanije za pridobivanje drva. Postupci na terenu koje smo vidjeli sastojali su se od rušenja stabala motornom pilom, nakon toga transport srušenih trupaca šumskom žičarom marke Valentini 1500, duljine 380 m s jednim kablom do harvestera marke CAT (u vlasništvu gospodina Gurndina je još jedan harvester koji nije bio na terenu taj dan), koji je obrađivao trupce na stovarištu u blizini šumske žičare i razvrstavao ih kraj šumske ceste po vrstama.
Gospodin Gurndin je radio pridobivanje drva na površini od 2,3 ha uz cijenu od 40 €/m3 i izradit će otprilike oko 300 m3 drva na toj površini. Nakon toga krenuli smo u obilazak drugog lokaliteta koji se nalazio u blizini.
Na drugoj lokaciji gospodin Hans Mages iz odjela za Uzgajanje šuma Bavarskih državnih šuma i majstor šumar Wolfgang Thum iz centra za edukaciju poznali su nas kako je na ovom lokalitetu (površine 7,6 ha) lavina izazvana 2009. godine od 4 skijaša uništila šumu. Lavina je prema riječima gospodina Magesa bila okidač koji je pokrenuo ponovno vraćanje šume na tu površinu. Nakon lavine Bavarske državne šume su prvo postavile 117 zaštitnih pregrada protiv lavine (117 komada, duljine 4 m), stative (tronošce) koji štite posađene sadnice (480 komada) i ogradu za zaštitu od snijega (duljine 285 m).
Troškovi postavljanja ovih privremenih tehničkih konstrukcija iznosili su 680 000 €, a trebale bi izdržati snijeg visine od 3 m u sljedećih 40 godina. U ovaj projekt se krenulo isključivo zbog zaštitne funkcije, pronajprije planinara i skijaša, ali i šumskih cesta. Nakon tehničkog gledišta, majstor šumar Wolfgang Thum pojasnio nam je kakve točno sadnice trebaju biti za ovaj specifičan teren. Naveo je da trebaju imati četiri bitne karakteristike: genetsku predispoziciju, što svježije, robusne i otporne, te stabilnog i robusnog korijena. Majstor šumar Wolfgang Thum objasnio nam je kako se biljke transportiraju do navedenog lokaliteta. Transport se obavlja pomoću helikoptera (marke EUROCOPTER) koji može prenositi 1 250 kg tereta. Nakon toga se posebnim torbama koje se nose na leđima mlade sadnice prenose do mikrolokacije na kojoj će biti posađene. Osoba koja radi ovaj posao, prema riječima majstora šumara Wolfgang Thuma mora imati posebne hlače s pojačanjima na koljenima radi lakšeg obavljanja sadnje, a same sadnice trebale bi imati podrezan korijen jer inače neće prema njegovim riječima rasti pravilno i također nije preporučljivo ugaziti zemlju oko same sadnice.
Naveo je da sadnice sadi u grupe radi boljeg uspjeha. Predviđena je sadnja od 13 650 sadnica, na površini od 5 ha, a vrste su sljedeće: obična smreka (Picea abies L.), obična