DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2013 str. 76     <-- 76 -->        PDF

INTERFORST 2014. - PREDSTAVLJANJE NADOLAZEĆEG SAJMA U LAUBAUU 4.–5. RUJNA 2013.
Ivan Lukić
S obzirom na nadolazeći međunarodni sajam INTERFORST koji će se održavati od 16.–20. srpnja 2014. u Njemačkoj, točnije u saveznoj pokrajini Bavarskoj i njenom glavnom gradu Münchenu, generalni zastupnik Messe München GmbH u Republici Hrvatskoj proslijedio je poziv na predstavljanje i upoznavanje s nadolazećim sajmom, kao i sa šumarskom strukom u samoj Bavarskoj.
Predstavljanje nadolazećeg sajma i upoznavanje sa šumarstvom Bavarske održano je u malenom gradiću Ruhpoldingu u južnoistočnom dijelu Bavarske blizu Alpa, točnije u mjestašcu Laubau koje se nalazi u blizini Ruhpoldinga. Ruhpolding broji 6400 stanovnika, a samo mjesto je poznato po biatlonu i održavanja utrka svjetskog prvenstva u istoimenom zimskom sportu, a ekonomija samog mjesta je uglavnom bazirana na turizmu i sportskom turizmu. U samom mjestašcu Laubau smješten je "Forest Education Center", koji je pod upravom Bavarskih državnih šuma (BAYERISCHE STAATSFORSTEN).
Upravitelj tog centra Sebastian Paar upoznao nas je s tradicijom ovoga centra koji je osnovan 1938. godine, sa svrhom usavršavanja i izobrazbe šumarskih stručnjaka. Glavni zadatak ovoga centra je izobrazba i usavršavanje inženjera šumarstva koji rade u Bavarskim državnim šumama, ali i drugih šumarskih stručnjaka koji dolaze iz cijeloga svijeta (Koreja, Kina, Kolumbija, itd.), jer kako je rekao gospodin Paar ovaj centar je jedan od najstarijih i najprepoznatljivijih centara za edukaciju šumarskih stručnjaka u svijetu. Edukacija koja se održava u centru vezana je za usavršanje šumarskih stručnjaka, a postoji mogućnost slušanja predavanja i preko interneta, s time da se u predavanja uključuju različiti stručnjaci iz pojedinih područja šumarstva.
Nakon predstavljanja centra za edukaciju, predstavnici Messe München GmbH Monika Dech i Martina Ehrnsperger su predstavili nadolazeći INTERFORST i osvrnuli se na prošli INTERFORST održan 2010. godine. Međunarodni sajam INTERFORST po riječima predstavnika je jedan od ključnih sajmova o šumarstvu i tehnologiji vezanoj za tu gospodarsku granu, a održava se na prostoru međunarodnog sajamskog prostora u Münchenu, poznatijeg kao Neu Messe München. Sajam spaja industriju, znanost i politiku uključene u šumarstvo, a isto tako donosi pregled industrije, od pošumljavanja, pridobivanja drva pa sve do drvne industrije i pilana. Posljedni sajam kako je već prije navedeno održan je 2010. godine, te je usprkos globalnoj gospodarskoj krizi uspio privući 50 000 posjetitelja iz 80 država diljem svijeta. Na sajmu 2010. godine izlagalo je 413 izlagača iz 24 države, a sam sajamski prostor prostirao se na 67 000 m2. Naglašeno je da INTERFORST kao sajam privlači ponajprije ljude iz šumarstva, pretežito rukovodeće ljude tvrtki koje upravljaju državnim i privatnim šumama, izvoditelje radova u šumarstvu, voditelje rasadnika i sl.. Sajam je vrlo raznovrstan i daje uvid u presjek cijeloga šumarstva (zaštita šuma, uzgajanje šuma, pridobivanje drva, uređivanje šuma, šumske prometnice, zaštita na radu, strojevi za pridobivanje drva i transportna vozila, strojevi za održavanje šumskih cesta, oprema za zaštitu radnika, IT oprema u šumarstvu i dr.). Na sajmu se također održavaju i mnogobrojna predavanja i forumi, a i neka specijalna događanja predstavljena od KWF-a (German Board of Trustees for Forestry Work and Technology). Na prošlom sajmu uveden je "Green Couch" kojim se široj javnosti približava rad samih šumara, šumovlasnika i ministarstva

ŠUMARSKI LIST 7-8/2013 str. 77     <-- 77 -->        PDF

zaduženog za šumarstvo na području Bavarske. Tijekom sajma održava se i natjecanje šumskih radnika, što je već dobro poznato, a ujedno i atraktivno svim posjetiteljima sajma. Nakon što su nas predstavnici sajma upoznali sa samim INTERFORST sajmom, gospodin Ralf Dreeke predsjedavajući u savjetodavnom odboru INTERFORST-a (ujedno je i direktor tvrtke Wahlers Forsttechnik GmbH) približio nam je trenutno stanje tržišta i perspektivu budućih kretanja industrije za šumarstvo. Naveo je kako je prodaja šumskih strojeva za pridobivanje drva bila u rastu do ove godine i to nakon jako niske prodaje u 2009. godini. U 2011./2012. godini tržište se oporavilo, te će biti zanimljivo vidjeti kako će se razvijati daljnja situacija. Trenutno je vidljivo da je broj strojeva koji se trenutačno koristi u pridobivanju drva iznad broja stabala koja su za sječu, a sama popularnost strojeva opada, čemu je uzrok kriza u drvnoj industriji, ali i globalna ekonomska kriza koja se jako odrazila na tržište EU. Kretanja tržišta koja je opisao gospodin Dreeke su bila za domaće njemačko tržište, ali slična situacija bila je i u susjednim zemljama središnje Europe, kao što su Austrija i Švicarska. Za razliku od strojeva za pridobivanje drva, rast trenutno bilježe mobilne pilane i oprema za iste, a povećava se potrošnja drva kao energenta. Isto tako je naveo da je dio tržišta koji se bavi automatskim procesuiranjem podataka, softverskim paketima i telekomunikacijama u šumarstvu, tj. IT sektor, bit u fokusu nadolazećeg INTERFORST-a. Kako je spomenuto prije, partner INTERFORST-a kroz dugi niz godina je KWF, koji se bavi provjerom kvalitete u šumarskom sektoru. Iz predavanja dr. Ute Seeling saznali smo da se za nadolazeći INTERFORST pripremaju 4 zone ili kako ih KWF naziva "worlds of experience". Prva od četiri zone se približava kako bi se tehnologija u šumarstvu mogla koristiti na prirodi prihvatljiviji način te će u toj zoni biti izložen poseban "portalni" harvester, a bit će i informacija o tome kako smanjiti potrošnju goriva i prebacivanju na baterijski pogonjene strojeve. U drugoj zoni pozornost će biti na sigurnosti pri šumskim radovima, tako će posjetitelji biti u prilici isprobati trening s napetim užetom i vidjeti kako rizik od spoticanja i padanja može biti smanjen. Također će biti informacija o najnovijoj zaštitnoj opremi i prikaz tečaja za rad s motornom pilom. Treća zona fokusirat će se na drvo za energiju i korištenje tog istog drva. Posjetitelji će moći mjeriti drvo za energiju pomoću dinamometra, uvjeriti se u kvalitetu različitih drvnih sječki i kako proizvodnja drva za energiju treba biti pažljivo isplanirana i provedena da se ne bi na dugi rok površine za proizvodnju takvoga drveta degradirale. U zadnjoj zoni tema će biti IT sektor u šumarstvu, točnije računala namijenjena za harvestere, a bit će zanimljive i aplikacije za pametne mobilne uređaje, tj. "smartphone" koji će biti ponuđene za download u zasebnoj "App Areni".
Na kraju prvog dana predstavljanja INTERFORST-a sa završnim izlaganjem nam se predstavio dr. Rudolf Freidhager, predsjednik izvršnog odbora Bavarskih državnih šuma, koji je prikazao kako se potrajno gospodari planinskim šumama na području pokrajine Bavarske. Naveo je da na području Bavarske postoji 7 podružnica Bavarskih državnih šuma koje gospodare šumama u planinskim područjima (Bad Tölz, Berchtesgaden, Oberammergau, Ruhpolding, Schliersee, Sonthofen i Sankt Martin). Površina kojom upravljaju Bavarske državne šume je 222 000 ha, od kojih je 164 000 ha pod šumom, a od tih 164 000 ha u Alpskoj regiji nalazi se 140 000 ha. Zaštitne šume su na površini od 90 000 ha. Godišnja sječa u Bavarskoj iznosi 630 000 m3. Šumske prometnice na području Bavarske u dužini su od 3 300 km, a prodaja iznosi oko 54 milijuna € i sama tvrtka ima 426 stalno zaposlenih. Po riječima dr. Freidhagera strategija Bavarskih državnih šuma uključuje: strukturno bogate mješovite šume kao model po kojemu se gospodari, izbjegavanje krčenja šuma, pravilan razvoj

ŠUMARSKI LIST 7-8/2013 str. 79     <-- 79 -->        PDF

je održavati i uzgajati mještovite sastojine, a na području Ruhpoldinga dominira obična smreka (Picea abies L.), ali i šume obične jele (Abies alba Mill.) i bukve (Fagus sylvatica L.). Naveo je da za svako područje postoji poseban pristup gospodarenju, zbog specifične situacije na terenu. Istaknuo je i da su u 2013. godini imali štetu od 700 000 € zbog bujica i prevelike količine kiše. Vezano za šumske radove, istaknuo je da su uspjeli optimizirati korištenje šumske žičare za 30–40 % u zadnjih 5 godina. Na kraju predavanja gospodin Höglmüller je istaknuo jednu vrlo važnu stvar, koja se u Republici Hrvatskoj prestala izvoditi 90-tih godina, a to je otkorovanje svježih trupaca kao mjera redukcije napada potkornjaka. Naveo je da se na njegovom području gospodarenja šumama trupci redovito otkoravaju i to po cijeni od 55 €/m3. Također nam je prikazao jedan postupak koji se rijetko viđa u Republici Hrvatskoj, a to je prijevoz trupaca helikopterom koji iznosi 110 €/m3.
Nakon predavanja, gospodin Höglmüller i gospodin Paar iz centra za edukaciju organizirali su stručnu ekskurziju na području Ruhpoldinga. Gospodin Bernd Meier iz centra za edukaciju na kratkoj nas je prezentaciji upoznao s dva lokaliteta koje ćemo obići. Prvi lokalitet ekskurzije bio je vezan uz korištenje šumskih žičara i harvestera u pridobivanju drva. Navedeni lokalitet sastojao se od dvije površine

ŠUMARSKI LIST 7-8/2013 str. 78     <-- 78 -->        PDF

šuma, što opreznije izvođenje pridobivanja drva, osiguranje pomlađivanja, okolišno prihvatljiv način kontrole populacije potkornjaka, integriranu zaštitu prirode i razvi­janje rekreacijskog turizma. Dr. Freidhager nam je pojasnio i približio izazove u gospodarenju šumama u planinskim područjima, a neka su i nama u Republici Hrvatskoj jako bliska i poznata. Ponajprije projektiranje i izgradnja šumskih cesta vrlo je komplicirani i financijski zahtjevan postupak, pridobivanje drva je prema podacima koje je prikazao dr. Freidhager 20 € skuplje za razliku od ostalih šuma na području Bavarske, pridobivanje drva se može raditi u kratkom razdoblju zbog snijega, a prirodne nepogode stvaraju probleme i otežavaju samo gospodarenje. Također bitno je navesti i ostale izazove u gospodarenju koje je predstavio dr. Freidhager, kao što su zaštita prirode (npr. tetrijebi), pravo na korištenje pašnjaka, 64 % zaštitnih šuma u planinskom području, velik pritisak ljudi koji se bave rekreacijom (planinari, skijaši i dr.) i lovno gospodarenje koje je otežano zbog samog terena (u lovnoj godini 2012./2013. bio je ostvaren sljedeći odstrel: 2 161 jelenske divljači, 2 887 divokoza i 6 571 srneće divljači). Naveo je također da se mnoge zaštitne funkcije u šumama planinskog područja preklapaju i zahtijevaju ozbiljan pristup (npr. područja prirodnih rezervata šumske vegetacije, NATURA 2000 zaštićeni lokaliteti, a posebice nam je privukao pozornost na to da zaštitne šume štite tlo od klizanja i pojave klizišta, izvor su pitke vode, sprječavaju poplave, bujice i lavine). Predavanje je dr. Freidhager završio s tvrdnjom da nema alternative potrajnom gospodarenju šumama u planinskom području, te njihovom multifunkcionalnom korištenju. Drugog dana predstavljanja nadolazećeg sajma u prostorima centra za edukaciju u mjestu Laubau imali smo 3 prezentacije (Prof. Karl Stampfer, Georg Windisch i Paul Höglmüller) koje su nam prezentirale šumarstvo u planinskom području s 3 različita gledišta: znanstvenog, administrativnog, tj. ministarstva i na kraju samoga šumovlasnika. Prvo predavanje Prof. Karl Stampfera, s BOKU-a, koji je naš redoviti gost-predavač na kolegiju Šumske prometnice na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pokazalo je kako i s kojim šumskim strojevima se izvodi pridobivanje drva u šumama Republike Austrije, a u području su velikog nagiba. U predavanju je bilo govora o korištenju harvestera, forvardera i šumskih žičara za pridobivanje drva, ali i o uvođenju nekih novih materijala u tehnologiju pridobivanja drva, npr. plastične užadi. Prof. Stampfer naglasio je da su i dalje najbitniji radnici u cijelom postupku, te da dobro uvježbana ekipa radnika daleko bolje obavlja posao nego neuvježbana ekipa radnika.
Iduće predavanje gospodina Georga Windischa je govorilo o tome kako šume u planinskom području imaju mnogo funkcija, ali jedna od najvažnijih je zaštitna funkcija, pa ih političari smatraju Amazonskim šumama Europe. Naglasio je također i važnost ostalih funkcija kao što su gospodarska, koja je iznimno bitna za samu pokrajinu Bavarsku, a isto tako turistička i rekreacijska funkcija šuma. Istaknuo je i da je 2008. godine pokrenut projekt gospodarenja za privatne šume u vrijednosti od 7,5 milijuna €, u koji su uključeni i lovci, koji su jedan od bitnih čimbenika u gospodarenju šumama. U projekt je uključeno 42 područja, a svako područje ima vlastitog voditelja projekta. Istaknuo je također bitnu povezanost između šumarske znanosti i struke u gospodarenju šumama, te je ponovio riječi dr. Freidhagera da je od velike važnosti zaštititi šumsko tlo. Na kraju je napomenuo da je jedini pravi način potrajno gospodarenje i pristup šumama, te da ne smijemo gledati samo profit koji proizlazi iz šuma. Završno predavanje održao je gospodin Paul Höglmüller iz podružnice Bavarskih državnih šuma u Ruhpoldingu. Upoznao nas je s podacima iz osnove gospodarenja. Tako na području Ruhpoldinga ima 307 m3/ha, a godišnji prirast iznosi 7,5 m3/ha. Cilj podružnice u Ruhpoldingu, kao i ostalih podružnica,

ŠUMARSKI LIST 7-8/2013 str. 80     <-- 80 -->        PDF

(3,8 ha i 21,4 ha) starosti 100 godina. Najzastupljenije vrste drveća na tim lokalitetima bile su sledeće: smreka (Picea abies L.), bukva (Fagus sylvatica L.) i europski ariš (Larix decidua Mill.). Posao pridobivanja drva izvodio je gospodin Gurndin sa svoja dva radnika, koji je ujedno i vlasnik kompanije za pridobivanje drva. Postupci na terenu koje smo vidjeli sastojali su se od rušenja stabala motornom pilom, nakon toga transport srušenih trupaca šumskom žičarom marke Valentini 1500, duljine 380 m s jednim kablom do harvestera marke CAT (u vlasništvu gospodina Gurndina je još jedan harvester koji nije bio na terenu taj dan), koji je obrađivao trupce na stovarištu u blizini šumske žičare i razvrstavao ih kraj šumske ceste po vrstama.
Gospodin Gurndin je radio pridobivanje drva na površini od 2,3 ha uz cijenu od 40 €/m3 i izradit će otprilike oko 300 m3 drva na toj površini. Nakon toga krenuli smo u obilazak drugog lokaliteta koji se nalazio u blizini.
Na drugoj lokaciji gospodin Hans Mages iz odjela za Uzgajanje šuma Bavarskih državnih šuma i majstor šumar Wolfgang Thum iz centra za edukaciju poznali su nas kako je na ovom lokalitetu (površine 7,6 ha) lavina izazvana 2009. godine od 4 skijaša uništila šumu. Lavina je prema riječima gospodina Magesa bila okidač koji je pokrenuo ponovno vraćanje šume na tu površinu. Nakon lavine Bavarske državne šume su prvo postavile 117 zaštitnih pregrada protiv lavine (117 komada, duljine 4 m), stative (tronošce) koji štite posađene sadnice (480 komada) i ogradu za zaštitu od snijega (duljine 285 m).
Troškovi postavljanja ovih privremenih tehničkih konstrukcija iznosili su 680 000 €, a trebale bi izdržati snijeg visine od 3 m u sljedećih 40 godina. U ovaj projekt se krenulo isključivo zbog zaštitne funkcije, pronajprije planinara i skijaša, ali i šumskih cesta. Nakon tehničkog gledišta, majstor šumar Wolfgang Thum pojasnio nam je kakve točno sadnice trebaju biti za ovaj specifičan teren. Naveo je da trebaju imati četiri bitne karakteristike: genetsku predispoziciju, što svježije, robusne i otporne, te stabilnog i robusnog korijena. Majstor šumar Wolfgang Thum objasnio nam je kako se biljke transportiraju do navedenog lokaliteta. Transport se obavlja pomoću helikoptera (marke EUROCOPTER) koji može prenositi 1 250 kg tereta. Nakon toga se posebnim torbama koje se nose na leđima mlade sadnice prenose do mikrolokacije na kojoj će biti posađene. Osoba koja radi ovaj posao, prema riječima majstora šumara Wolfgang Thuma mora imati posebne hlače s pojačanjima na koljenima radi lakšeg obavljanja sadnje, a same sadnice trebale bi imati podrezan korijen jer inače neće prema njegovim riječima rasti pravilno i također nije preporučljivo ugaziti zemlju oko same sadnice.
Naveo je da sadnice sadi u grupe radi boljeg uspjeha. Predviđena je sadnja od 13 650 sadnica, na površini od 5 ha, a vrste su sljedeće: obična smreka (Picea abies L.), obična

ŠUMARSKI LIST 7-8/2013 str. 81     <-- 81 -->        PDF

bukva (Fagus sylvatica L.), obična jela (Abies alba Mill.), europski ariš (Larix decidua Mill.) i gorski javor (Acer pseudoplatanus L.). Trošak sadnje na ovom lokalitetu iznosi 60 000 €. Prema riječima gospodina Magesa zamišljeno je da sadnice rastu uz tehničke konstrukcije za zaštitu protiv lavine i da u budućnosti preuzmu njenu funkciju.
INTERFORST 2014. zasigurno će nastaviti pozitivan trend prethodnoga sajma, te ostati jedan od vodećih međunarodnih sajmova šumarske tehnike i mjerilo drugim sličnim sajmovima u svijetu (kako i njegov moto kaže: "Yardstick for forest and technology"). Sajam INTERFORST ostaje manifestacija koju treba posjetiti, jer spaja šumarsku struku i približava je široj publici, te dokazuje da je šumarstvo jedno od bitnih grana gospodarstva svake države, pogotovo onih koji raspolažu značajnim šumskim resursima. S obzirom na predstavljanje, smatram da nas očekuje iznimno zanimljiv sajam, s mnogobrojnim aktivnostima i predstavljanjima novih i inovativnih proizvoda te usluga vezanih za šumarstvo. Predstavnici Messe München GmbH vrlo su detaljno prezentirali nadolazeći sajam na izlaganjima, jedino što je nedostajalo je popis izlagača i mogućih atrakcija koje nas očekuju na sajmu, s izuzetkom KWF-a koji je vrlo detaljno predstavio svoje 4 zone ("worlds of experience") na nadolazećem sajmu. Ostala izlaganja vezana za šumarstvo u pokrajini Bavarskoj bila su vrlo dobro koncipirana, te su u potpunosti ispunila svoju svrhu. Također, mogu pohvaliti stručnu ekskurziju na dva prethodno spomenuta lokaliteta, a posebice na drugom lokalitetu gdje je projekt vraćanja šume na površinu uništenu lavinom, iako iznimno tehnički i financijski zahtjevan, pokrenut ponajprije iz sigurnosnih razloga, te tako potvrđuje važnost i značenje šumskih površina za samoga čovjeka, koji često zna biti zaboravljen iz nekih drugih razloga.