DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2013 str. 74     <-- 74 -->        PDF

i šuma u Poljskoj. Iako su na prvi pogled travnjaci slični onima u našemu području, upravo zbog navedenoga ostavljaju poseban dojam svojim jedinstvenim i osebujnim izgledom. Nažalost, travnjaci Poljske, kao i drugih dijelova Europe dijele zajedničku sudbinu. Posljednjih desetljeća ugroženi su intenzifikacijom poljoprivrede i promjenama u načinu gospodarenja (izostanak ekstenzivne ispaše, sukcesija vegetacije, prevođenje u poljoprivredne površine, pošumljavanje i sl.). Ostali štetni procesi uključuju eutrofikaciju travnjaka i utjecaj invazivnih vrsta povezan s negativnim promjenama abiotičkih čimbenika.
Površina livada i pašnjaka u Poljskoj prilično je mala (oko 13 % od ukupne površine, a 20,6 % od poljoprivrednih površina) u odnosu na ostale europske zemlje u kojima se ta površina kreće oko 39,3 % od poljoprivrednih površina. Oko 10 % travnjaka otpada na razred Molinio-Arrhenatheretea, dok su suhi i polusuhi travnjaci razreda Festuco-Brometea zastupljeni u znatno manjoj mjeri i javljaju se kao izolirani i izdvojeni ekstrazonalni tip vegetacije, na najtoplijim, sunčanim, najsušim i vapnenastim lokalitetima, uglavnom na južnim, jugozapadnim i jugoistočnim izloženostima brežuljaka i obala velikih rijeka. Kao i u većini zemalja