DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2013 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Sokolović, Dž., M. Bajrić: OTVARANJE ŠUMA
Dragutin Pičman
Ove je godine tiskan sveučilišni udžbenik čiji je izdavač Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Autori udžbenika su doc. dr. Dževada Sokolović i doc. dr. Muhamed Bajrić, a recenzenti su bili su izv. prof. dr. sc. Dragutin Pičman i prof. dr. Safet Gurda. Obim knjige je 250 stranica, grafički dobro opremljena i tvrdo ukoričena.
U prvom poglavlju detaljno se navodi povijesna kronologija otvaranja šuma u FBiH od 18. stoljeća do današnjih dana. Kako se otvaranje šuma ne provodi samo šumskim prometnicama, autori su vrlo kratko objasnili ulogu javnih cesta u otvaranju šuma. Za otvorenost šuma u europskim zemljama i svijetu autori koriste literarne navode, počevši od šezdesetih godina dvadesetog stoljeća.
U drugom poglavlju obrađuju se svi relevantni zakoni u FBiH vezani za izgradnju šumskih cesta, odnosno otvaranje šuma, procedura planiranja, projektiranja i osnovna načelai za oblast šumske transportne infrastrukture. Čitatelj se upoznaje s pretpostavkom kako pravilna izgradnja šumskih cesta počiva na Planu otvaranja šuma koji treba omogućiti postavljene ciljeve gospodarenja šumom. Pri tomu se navodi, kako se otvaranje šuma izvodi u skladu s opisanim zakonskim okvirima koji omogućuju osiguranje dugoročnog održivog razvoja šume kao prirodnog resursa.
U trećem poglavlju, metodološki podijeljenom u tri dijela, obrađuje se šumska transportna infrastruktura:
podjela šumske transportne infrastrukture;
tehnologije i metode snimanja i mjerenja šumskih prometnica;
transport drveta.
Grafički je vrlo lijepo prikazana osnovna podjela šumske prometnea infrastrukture sa svim kategorijama primarne i sekundarne šumske mreže. Primarnu šumsku mrežu predstavljaju šumski putovi koje dijele prema svrsi, funkcionalnosti i prometnom opterećenju. Za šumske ceste detaljno su obrađeni pojedini osnovni tehnički elementi, poprečnog i uzdužnog presjeka, uz navođenje tehničkih objekata odvodnje, kao što su mostovi i cijevni propusti. Sekundarna mreža je posebice kvalitetno obrađena kroz podjelu ove vrste šumskih prometnica, njihove tehničke elemente i značenje. Za svakog korisnika ove znanstvene i stručne literature bit će vrlo interesantan dio sekundarne mreže u kojemu se obrađuju šumske žičare. Tehnologije mjerenja i snimanja dijele na klasične i suvremene, a posebno detaljno obrađuje se najnovija tehnologija primjene GIS-a i GPS-a u šumarstvu, kako kod snimanja elemenata šumske prometne infrastrukture, tako i kod inventarizacije i kategorizacije šumskih putova. Transport drva obrađuju kroz različite faze rada.
U četvrtom poglavlju obrađuju se osnovni parametri koji su od osobite važnosti za proces otvaranja šuma. Govori se o apsolutnoj otvorenosti, srednjoj transportnoj udaljenosti privlačenja i primicanja. Kod otvorenosti šuma vrlo detaljno se obrađuje pojam relativne otvorenosti šuma, gdje se prikazuje izračun, karakteristike i osnovne značajke. U ovom se poglavlju opširno obrađuje primjena osobnih računala u fazi otvaranja šuma, korištenjem tzv. "bafera". Kao rezultat dobije se kvalitetna otvorenost i koeficijent efikasnosti otvaranja. Poglavlje se posebno odlikuje vrsnim grafičkim prikazima i tehničkim rješenjima.