DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2013 str. 64     <-- 64 -->        PDF

metoda i sredstava u izmjeri šuma, ali i u izradi suvremenih planova gospodarenja koje obilježava multifunkcionalnost i prilagodljivost.
Svjedoci smo da su sve veće površine pod nekim oblikom "zaštite" što uvelike mijenja (ograničava) gospodarenje šumama. Pomicanje naglaska s ostvarivanja prihoda od drva na alternativne prihode (turističke, rekreacijske, sporedni šumski proizvodi…) uz ograničavanje gospodarenja šumama, neminovno postavlja pred uređivanje šuma sve veće zahtjeve. Razvoj privatnih šumoposjednika tj. privatnog šumarstva također zahtijeva prilagodbu planiranja gospodarenja, uvažavajući posebnosti malih privatnih šumposjeda odnosno nepovredivosti privatnog vlasništva. Prikazani raznodobni način gospodarenja kroz definiranje normaliteta i planiranje postupka gospodarenja na razini sastojine i šume, novost je u hrvatskom šumarstvu te je zaseban doprinos ovoga udžbenika.
Profesor Čavlović zaokružuje u cjelinu način i vrste gospodarenja šumama, elemente i obilježja razvoja sastojinskih struktura, teoretske modele šuma, vremenske i prostorne sastavnice uređivanja šuma te teoretske osnove određivanja sječivog prihoda uz načelo potrajnosti gospodarenja šumama i prikaz povijesnog razvoja uređivanja šuma. Iako su to opće i osnovne teme uređivanja šuma, obrađene su i prikazane u svjetlu suvremenih okolnosti planiranja i gospodarenja šumama. Načela održivog, višenamjenskog i sveobuhvatnog i prirodi bliskog gospodarenja šumama, protkana su kroz sve teme ovoga udžbenika.
Čitatelj će lako primijetiti da ovaj udžbenik nije nastao samo pisanjem autora tijekom nekoliko proteklih mjeseci. Brojnim primjerima potkrijepljen tekst, uz mnoštvo odličnih grafički prikaza i ilustracija (slika 3) te tablica rezultat je cjelokupnog dosadašnjeg stručnog i znanstvenog rada profesora Čavlovića. Primjeri rješenja realnih problema uređivanja šuma posebno su značajni za studente šumarstva, ali i kolege praktičare. Usklađenost pojmova i metoda opisanih u udžbeniku s aktualnim zakonskim i podzakonskim aktima zasebno je vrlo važna glede praktične primjenjivosti. Kvalitetan pojmovnik (kazalo) omogućava brzo snalaženje i pregled teksta, a brojna korištena literatura pronalazak širokog stručnog i znanstvenog štiva vezanog za uređivanje šuma iz cijelog svijeta.
Posebno nas raduje najava autora (u predgovoru) u očekivani, skori nastanak i objavu strukturno i sadržajno složenijeg udžbenika s tematikom šumskogospodarskog planiranja, odnosno planiranja gospodarenja ekosustavima općenito, područja koje se u svijetu intenzivno razvijaju. Do tada ovaj udžbenik ima zadatak biti temeljni izvor spoznaja vezanih za uređivanje šuma, ali i šumskogospodarsko planiranje u Republici Hrvatskoj.
Uređivanje šuma, djelatnost je koja objedinjuje sve šumarske discipline, a zahvaća i brojne druge. Stoga svim šumarskim stručnjacima, znanstvenicima te onima koji to namjeravaju postati, kolegama studentima, ali i drugima koji žele razumjeti šumarstvo, preporučujemo ovaj izvrstan udžbenik. Šumarstvo, a posebno uređivanje šuma iziskuje od čovjeka mnoštvo vještina, stoga nemojte biti razočarani ako pri prvom čitanju ne proniknete u sve. Uvijek se možete vratiti i ponovo pročitati. Tome udžbenici i služe.