DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2013 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Prof. dr. sc. Jura Čavlović: OSNOVE UREĐIVANJA ŠUMA
Krunoslav Teslak
U travnju 2013. godine objavljen je novi sveučilišni udžbenik Osnove uređivanja šuma autora profesora dr. sc. Jure Čavlovića. Udžbenk (slika 1) opsega je 322 stranice, sadrži 1003 grafičkih prikaza, odnosno ilustracija, 32 tablice, 182 naslova korištene literature te kazalo pojmova (pojmovnik).
O autoru
Dr. sc. Jura Čavlović redoviti je profesor Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, rođen 1963. godine u Garevici, okolica Sanskog Mosta. Od 1998. godine nositelj je većeg broja kolegija s područja uređivanja šuma na preddiplomskim, diplomskim te poslijediplomskim dok­torskim i specijalističkim studijima. Samostalno ili sa suradnicima objavio je jedan sveučilišni udžbenik, jedan sveučilišni priručnik, jednu knjigu, više od 50 znanstvenih radova te više od 30 stručnih radova, studija i projekata u raznim domaćim i stranim publikacijama. Istraživanje rasta, razvoja i prirasta sastojina, strateško i operativno planiranje gospodarenja šumama u okolnostima narušene dobne, debljinske i sastojinske strukture te istraživanje stanja i mogućnosti unapređenja planiranja i gospodarenja nedovoljno iskorištenim resursima sitnih privatnih šuma, područja su obuhvaćena njegovim znanstvenoistraživačkim radom. Kao voditelj (mentor) znanstvenih magistarskih i doktorskih radova, recenzent znanstvenih projekata i radova, član znanstvenih društava i uredničkih odbora znanstvenih časopisa te nositelj ostalih dužnosti na visokom učilištu i u državnim institucijama, aktivno sudjeluje u promicanju i unaprjeđenju struke i znanosti područja uređivanja šuma.
Sadržaj
Udžbenik Osnove uređivanja šuma obrađuje opće, temeljne teme područja uređivanja šuma koje strukturno i sadržajno prate nastavni program istoimenog predmeta (predmeta Osnove uređivanje šuma) u sklopu preddiplomskog studija šumarstva. Spomenute osnovne teme uređivanja šuma zaokružene u cjelinu autor donosi kroz devet poglavlja: 1. Uvod, 2. Nastanak i razvoj uređivanja šuma, 3. Elementi planiranja gospodarenja šuma, 4. Načelo potrajnosti gospodarenja, 5. Određivanje normaliteta šume, 6. Vrijeme kao sastavnica planiranja gospodarenja, 7. Prostor kao sastavnica planiranja gospodarenja šumama, 8. Određivanje sječivog prihoda (etata)-teoretske osnove i 9. Literatura.
U poglavlju 1. Uvod (7 podpoglavlja, 20 stranica) obrađena je definicija i značenje uređivanja šuma, zatim ciljevi, zadaće i nužnost uređivanja šuma te zasebno planovi gospodarenja s naglaskom na strukturu operativnih planova gospodarenja.
Razvoj uređivanja šuma u Evropi i Hrvatskoj prikazan je kroz poglavlje 2. Nastanak i razvoj uređivanja šuma (8 podpoglavlja, 25 stranica). Posebno se ističe sažeto, ali jasno opisan povjesni razvoj postupaka i metoda uređivanja šuma.
U poglavlju 3. Elementi planiranja gospodarenja šuma (9 podpoglavlja, 57 stranica) autor opisuje osnovne načine i vrste gospodarenja šumom, zatim definiciju te stanišna i strukturna obilježja sastojine. Osobitost ovog poglavlja predstavlja smislena potkrijepljenost teksta brojnim ilustracijama