DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2013 str. 81     <-- 81 -->        PDF

ZAPISNIK 117. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
Damir Delač
117. Redovita sjednica skupštine Hrvatskoga šumarskoga društva, u nazočnosti 186 gostiju i delegata, održana je 18. lipnja 2013. godine u dvorani Novinarskog doma u Zagrebu, s početkom u 10,30 sati.
Dnevni red:
10.30 h – Otvaranje Skupštine i pozdravni govori
                a) Usvajanje Dnevnoga reda
                b) Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
Izbor radnih tijela Skupštine:
                a) Radnog predsjedništva (Predsjednik + 2 člana)
                b) Zapisničara
                c) Ovjerovitelja zapisnika (2 člana)
Izvješće o radu u prethodnoj godini:
                a) Izvješće Predsjednika
                b) Izvješće Glavnog urednika Šumarskog lista
                c) Izvješće Nadzornog odbora.
Rasprava po izvješćima i zaključci.
Verifikacija programa rada i financijskog plana za 2013. godinu.
Slobodna riječ.
Stručna tema: Izlaganje mr. sc. Gorana Videca, načelnika Sektora šumarstva i lovstva Ministarstva poljoprivrede, na temu "Izazovi Hrvatskoga šumarstva nakon ulaska u EU".
Ad. 1
Skupštinu je otvorio predsjednik HŠD-a mr. sc. Petar Jurjević, pozdravivši uvažene goste i delegate, a posebno pomoćnika ministra Ministarstva poljoprivrede doc. dr. sc. Nikicu Šprema, akademike Slavka Matića i Igora Anića, članove Uprave Hrvatskih šuma d. o. o., Mariju Vekić i Ivana Ištoka, predsjednicu Hrvatskog inženjerskog saveza prof. dr. sc. Vjeru Krstelj, predstavnike Šumarskog fakulteta, Hrvatskog šumarskog instituta, Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije te pripadnike sredstava javnog informiranja.
Prije radnog dijela po predloženom Dnevnom redu, predsjednik mr. sc. Jurjević utvrdio je kvorum, jer je od 107 delegata nazočno bilo njih 88.
Zatim je pozvao delegate na usvajanje:
Dnevnoga reda i
Poslovnika o radu Skupštine, koji je objavljen na WEB stranicama HŠD-a.
Oba su jednoglasno usvojena.
Ad. 2
Predložena su radna tijela skupštine i to:
a) Radno predsjedništvo Predsjednik – prof. dr. sc. Ivica Tikvić Član – Ariana Telar, dipl. ing. šum. Član –Oliver Vlainić, dipl. ing. šum.
b) Zapisničar – mr. sc. Damir Delač
c) Ovjerovitelji zapisnika, Damir Miškulin, dipl. ing. šum. i mr. sc. Ivica Milković
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Nakon toga predsjednik mr. sc. Petar Jurjević pozvao je goste koji žele pozdraviti skup.
Predsjednica Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS) prof. dr. sc. Vjera Krstelj prenijela je pozdrave 30 članica HIS-a, od