DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2013 str. 70     <-- 70 -->        PDF

izdanje 1974. te treće 1980. standardnog džepnog formata. Kako sva izdanja u okviru "Zlatorogove knjižnice" svaki slovenski lovac član LZS redovito prima uz glasilo "Lovec" na svoju kućnu adresu, to je donošenjem Samoupravnog sporazuma slovenskih lovačkih organizacija o lovačkom ispitu iz 1983.g., a kojim je bilo određeno da pisani (testovni) i usmeni teoretski dio ispita obuhvaća 13 predmeta, u želji da olakša rad vodstvu lovačkih društava, mentorima kao i samim pripravnicima, prišlo se novom izdanju priručnika. Ovo djelo, ovoga puta nešto izmijenjenog naslova – Lovčev priročnik, s podnaslovom Udžbenik za lovački ispit, sedamnaestorice autora uredio je France Cvenkel, a u okviru Stručne knjižnice izdala LZS 1989.g. Novost ovog izdanja je da je sva materija predstavljena u obliku pitanja i odgovora, nalik nekadašnjem Čeovićevom popularnom priručniku Lovstvo –pitanja i odgovori.
Ako je priručnik, kako ga definira Hrvatski enciklopedijski rječnik zagrebačkog Novog Libera iz 2003., knjiga koja sadrži praktične obavijesti i upute o nekoj stvari ili znanju, onda je to u potpunosti ispunila knjiga Divjad in lovstvo. Štoviše, gradivo koje sadrži, kako opsegom tako i preciznošću, nadrasta granice do sada viđenog za ovakvu vrstu udžbenika. Dok primjerice Lovački priručnik zagrebačke "Lovačke knjige" iz 1967. sadrži 21 poglavlje, slovenski priručnik ima ih dvostruko više, koje ćemo za ovu priliku, zbog ograničenosti prostora, samo informativno prikazati putem naznake imena poglavlja odnosno imena autora (u zagradi) kroz desetak cjelina. Tako uvjetno rečeno prva cjelina obuhvaća sljedeća poglavlja: Pravni i društveni propisi iz oblasti lovstva (N.Oven), Povijest lovstva (R.E. Širnik), Lovstvo i kultura (S.de B. Šubic), Etički kodes i lovački običaji (L. Černač), Lovačka nošnja (E. Krašna), Organiziranost slovenskog lovstva (M.Toš) i Izobrazba lovaca (S.Vaca). Pune 52 stranice sadrže poglavlja posvećena lovačkom oružju, balistici i lovačkoj opremi: Oružje i strjeljivo (M.Tratnik), Sigurnosne mjere pri rukovanju lovačkim oružjem (B.Kurnik) i Zakonski i drugi propisi vezani uz lovačko oružje i njegovu uporabu (L. Bradač). Podjednakih opsega (31, odnosno 32 stranice) su poglavlja Lovački trofeji (G. Bolčina) i Lovna kinologija (B. Leskovic). Slijedi poglavlje Mjere za sprječavanje šteta od divljači (L. Černe). Kao potpuno novi, na visokoj stručnoj razini, obrađeni su naslovi: Životni prostor krupnih vrsta divljači (M. Kotar), Životni prostor sitnih vrsta divljači (B. Kolar), Osnove ekologije divljači (B. Pokorny, H. Poličnik i J. Jelenko) i Zaštitna biologija kao sastavni dio suvremenog lovstva (B. Kryštufek). Slijedi više poglavlja koja bismo mogli staviti pod zajednički naslov Gospodarenje s divljači i uređivanje lovišta: Općenito o biologiji divljači (Š.Vesel), Planiranje u lovstvu (M. Jonozovič), Potrebne mjere u staništu divljači ili jednostavnije uređivanje lovišta (M. Hafner) i Vrste i načini lova divljači (M. Hafner) s potpoglavljima: Prva pomoć pri unesrećenima u lovu (D.Cotič) i Postupak s divljačinom (T.Pirih). Primjeren prostor posvećen je poglavlju Bolesti divljači (J. Ambrožič). Slijedi najopsežnija cjelina: Sisavci i ptice obima 241 stranicu kojoj bismo mogli nadjenuti ime Prirodoslovlje divljači, a u kojoj su šestorica autora (B. Leskovic, C. Štrumbelj, B. Krže, J. Mehle, E. Krašna i M. Kersnik) dali opširne prikaze svih lovnih i nelovnih vrsta divljači, od zvjeradi i parnoprstaša do šumskih i poljskih koka i ptica vodenih staništa.
Sastavljen po načelu pitanja i odgovora, svojim obimom i iscrpnošću urednici su zajedno s autorima uspjeli da štivo priručnika bude ne samo informativno i poučno, već i zanimljivo. Velik doprinos tome dao je, ponovit ćemo još jednom njegovo ime, tehnički urednik i ilustrator Igor Pičulin, čijom je zaslugom knjiga grafički izvrsno oblikovana s mnoštvom izvornih ilustracija i fotografija koje razumijevanje teksta čine lakšim, a čitanje zanimljivijim. Iako pisana na slovenskom jeziku, a tiskana tek krajem prošle godine, saznajem da su prvi primjerci već u rukama određenog broja naših hrvatskih lovaca s graničnog područja sa Slovenijom kojima ne samo Kupa nego ni slovenski jezik nisu nikad pričinjali neku posebnu barijeru.