DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2013 str. 69     <-- 69 -->        PDF

1.4. Broj i prostorni raspored uzoraka tla
1.5. Vrste uzoraka tla
Terenska istraživanja tla
2.1. Uzorkovanje tla i označavanje uzoraka
2.2. Transport i pohrana uzoraka
2.3. Terenska mjerenja parametara tla
2.4. Izviješće o uzorkovanju tla
Laboratorijska istraživanja tla
3.1. Priprema uzoraka tla za fizičko-kemijske analize
3.2. Analiza fizičkih svojstva tla
3.3. Analiza kemijskih svojstava tla
Literatura
Kazalo
Unutar svakog potpoglavlja nalaze se detaljnije podjele u kojima se daje sveobuhvatni prikaz pojedinih metoda za terenska i laboratorijska istraživanja tla. Priručnik je tiskan na 192 stranice, a sadrži 126 slika, 34 tablice te 73 literaturna navoda. Na kraju priručnika prikazana je korištena i citirana literatura te kazalo.
Priručnik je odlično dizajniran i tiskan na vrlo kvalitetnom papiru, tvrdi uvez i predstavlja pravo osvježenje u tloznanstvenim krugovima, a i šire. Ovakvo djelo izuzetno je društveno potrebno i korisno jer je namijenjeno studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U cjelosti se može koristiti u nastavi iz predmeta vezanih uz tlo i na brojnim drugim fakultetima i veleučilištima u Hrvatskoj. Osim toga priručnik će naći primjenu kod brojnih stručnjaka i istraživača u praksi (unutar djelatnosti kao što su šumarstvo, poljoprivreda, građevinarstvo, ekologija, vodno gospodarstvo i geologija) kojima je tlo područje od posebnog interesa.
DIVJAD IN LOVSTVO – VELIKI SLOVENSKI ENCIKLOPEDIJSKI LOVAČKI PRIRUČNIK
Alojzije Frković
Sve veće potrebe na stručnom usavršavanju mladih koji tek stupaju u redove lovaca i onih s podužim lovačkim stažem koji žele proširiti svoja znanja i spoznaje, iziskuju potrebu za što učestalijim izdanjima novih i što kvalitetnijih lovačkih stručnih knjiga i publikacija. Kada su u pitanju naši sjeverni susjedi, Slovenci, značajan doprinos tim nastojanjima je najnovije izdanje Lovske zveze Slovenije (LZS) pod naslovom Divjad in lovstvo, knjige obima 670 stranica velikog enciklopedijskog formata, koja je i po sadržaju i po opremi nadmašila sva dosadašnja izdanja ovoga nakladnika. To je djelo, ustvari priručnik, nastao zahvaljujući golemom trudu, iskustvu i respektabilnom znanju trideset trojice autora, od prokušanih šumarskih, agronomskih i pravnih stručnjaka i terenskih lovnih djelatnika, do magistara i doktora znanosti, mahom predavača na tečajevima za lovačke pripravnike, te posebno upornosti urednika Borisa Leskovica i njegova pomoćnika grafičkog urednika Igora Pičulina, koji nisu dozvolili da još 2002.g. zacrtano i pokrenuto djelo ne ugleda svjetlo dana. Priručnik je nasljednik prethodnih izdanja istoga nakladnika, koji je pod imenom Slovenski lovski priročnik, a u okviru novo ustanovljene "Zlatorogove knjižnice", tiskan 1971.g., drugo dopunjeno