DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2013 str. 68     <-- 68 -->        PDF

dipl. ing. šumarstva, obuhvaća stručnu analizu ritskih šuma uz rijeku Dunav od sela Borova do Šarengrada u ukupnoj duljini od 38 km. Željko Mayer ističe da je čovjek, u želji za bržom dobiti, počeo te šume umjetno pomlađivati te je na taj način poremećena prirodna ravnoteža i obnova navedenih šuma. Zaključuje da je prirodna obnova tih šuma moguća, da daje dobre rezultate te da je sigurnija i jeftinija od umjetne obnove.
U radu Obilježavanje Međunarodne godine šuma – integracijski projekt osnovnih i srednjih škola autora Darija Draguna, prof., i Ozrenke Meštrović, prof., ukazuje se da se uz pomoć odgoja za razvoj možemo potruditi da šuma očuva mjesto u srcima i mislima Slavonaca koji tek dolaze. Naglašavaju da školski odgoj treba za to biti dobra osnova. Vrlo je interesantan i koristan prikazani projekt u obliku radionice, gdje se u manjim grupama primijenila metoda vršnjačkoga učenja te su se obrađivale teme šume u različitim fazama i oblicima.
Tomislav Županjac, dipl. ing. šumarstva, i Darko Posarić, dipl. ing šumarstva, u članku Iskorišćivanje šumskih resursa opisali su način pridobivanja i prodaje sortimenata te korištenja sporednih šumskih proizvoda.
Na kraju Zbornika ukratko je izvješćeno o izložbi fotografija Šuma okom šumara koja je postavljena u Županijskoj vijećnici u Vinkovcima, u razdoblju od 19. do 27. svibnja 2011. godine. Ista je izložena u veljači iste godine u zgradi Ujedinjenih naroda u New Yorku u čast Međunarodne godine šuma.
Nikola Pernar, Darko Bakšić i Ivan Perković: Terenska i laboratorijska istraživanja tla – priručnik za uzorkovanje i analizu
Boris Vrbek
Djelo "Terenska i laboratorijska istraživanja tla – priručnik za uzorkovanje i analizu" autora: Nikole Pernara, Darka Bakšića i Ivana Perkovića, sveučilišni je priručnik izdan u 2013. godini na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, uz suizdavača Hrvatske šume d.o.o. U tloznanstvenoj struci od osnutka Hrvatske države do danas nije objavljen priručnik sličnog sadržaja. U uporabi su uglavnom bili priručnici raznih autora tiskani u nekoliko navrata u razdoblju od 1945. do 1986. godine. Ovo je praktički prvi primjer sveučilišnog priručnika koji se temelji na višegodišnjim vlastitim istraživanjima. Na cjelovit način obrađuju se pitanja i problemi vezani uz terenska i laboratorijska istraživanja.
Priručnik se može podijeliti u dva dijela. U prvom dijelu autori na 73 stranice prikazuju terenski dio rada, gdje se detaljno opisuje plan i način uzorkovanja te uzorkovanje iz genetskih horizonata u pedološkim profilima. Drugi dio priručnika na 110 stranica opisuje analitičke postupke u laboratoriju. S obzirom na važnost, posebno se izdvaja to poglavlje jer se odnosi na laboratorijske postupke i analizu tla, gdje su autori detaljno opisali analitičke postupke koji zadovoljavaju ISO norme.
Djelo je podijeljeno na pet poglavlja, odnosno na dvanaest potpoglavlja kako slijedi:
Plan i vrste uzorkovanja i uzoraka tla
1.1. Plan uzorkovanja tla
1.2. Vrste uzorkovanja tla
1.3. Dubina uzorkovanja tla

ŠUMARSKI LIST 5-6/2013 str. 69     <-- 69 -->        PDF

1.4. Broj i prostorni raspored uzoraka tla
1.5. Vrste uzoraka tla
Terenska istraživanja tla
2.1. Uzorkovanje tla i označavanje uzoraka
2.2. Transport i pohrana uzoraka
2.3. Terenska mjerenja parametara tla
2.4. Izviješće o uzorkovanju tla
Laboratorijska istraživanja tla
3.1. Priprema uzoraka tla za fizičko-kemijske analize
3.2. Analiza fizičkih svojstva tla
3.3. Analiza kemijskih svojstava tla
Literatura
Kazalo
Unutar svakog potpoglavlja nalaze se detaljnije podjele u kojima se daje sveobuhvatni prikaz pojedinih metoda za terenska i laboratorijska istraživanja tla. Priručnik je tiskan na 192 stranice, a sadrži 126 slika, 34 tablice te 73 literaturna navoda. Na kraju priručnika prikazana je korištena i citirana literatura te kazalo.
Priručnik je odlično dizajniran i tiskan na vrlo kvalitetnom papiru, tvrdi uvez i predstavlja pravo osvježenje u tloznanstvenim krugovima, a i šire. Ovakvo djelo izuzetno je društveno potrebno i korisno jer je namijenjeno studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U cjelosti se može koristiti u nastavi iz predmeta vezanih uz tlo i na brojnim drugim fakultetima i veleučilištima u Hrvatskoj. Osim toga priručnik će naći primjenu kod brojnih stručnjaka i istraživača u praksi (unutar djelatnosti kao što su šumarstvo, poljoprivreda, građevinarstvo, ekologija, vodno gospodarstvo i geologija) kojima je tlo područje od posebnog interesa.
DIVJAD IN LOVSTVO – VELIKI SLOVENSKI ENCIKLOPEDIJSKI LOVAČKI PRIRUČNIK
Alojzije Frković
Sve veće potrebe na stručnom usavršavanju mladih koji tek stupaju u redove lovaca i onih s podužim lovačkim stažem koji žele proširiti svoja znanja i spoznaje, iziskuju potrebu za što učestalijim izdanjima novih i što kvalitetnijih lovačkih stručnih knjiga i publikacija. Kada su u pitanju naši sjeverni susjedi, Slovenci, značajan doprinos tim nastojanjima je najnovije izdanje Lovske zveze Slovenije (LZS) pod naslovom Divjad in lovstvo, knjige obima 670 stranica velikog enciklopedijskog formata, koja je i po sadržaju i po opremi nadmašila sva dosadašnja izdanja ovoga nakladnika. To je djelo, ustvari priručnik, nastao zahvaljujući golemom trudu, iskustvu i respektabilnom znanju trideset trojice autora, od prokušanih šumarskih, agronomskih i pravnih stručnjaka i terenskih lovnih djelatnika, do magistara i doktora znanosti, mahom predavača na tečajevima za lovačke pripravnike, te posebno upornosti urednika Borisa Leskovica i njegova pomoćnika grafičkog urednika Igora Pičulina, koji nisu dozvolili da još 2002.g. zacrtano i pokrenuto djelo ne ugleda svjetlo dana. Priručnik je nasljednik prethodnih izdanja istoga nakladnika, koji je pod imenom Slovenski lovski priročnik, a u okviru novo ustanovljene "Zlatorogove knjižnice", tiskan 1971.g., drugo dopunjeno