DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2013 str. 68     <-- 68 -->        PDF

dipl. ing. šumarstva, obuhvaća stručnu analizu ritskih šuma uz rijeku Dunav od sela Borova do Šarengrada u ukupnoj duljini od 38 km. Željko Mayer ističe da je čovjek, u želji za bržom dobiti, počeo te šume umjetno pomlađivati te je na taj način poremećena prirodna ravnoteža i obnova navedenih šuma. Zaključuje da je prirodna obnova tih šuma moguća, da daje dobre rezultate te da je sigurnija i jeftinija od umjetne obnove.
U radu Obilježavanje Međunarodne godine šuma – integracijski projekt osnovnih i srednjih škola autora Darija Draguna, prof., i Ozrenke Meštrović, prof., ukazuje se da se uz pomoć odgoja za razvoj možemo potruditi da šuma očuva mjesto u srcima i mislima Slavonaca koji tek dolaze. Naglašavaju da školski odgoj treba za to biti dobra osnova. Vrlo je interesantan i koristan prikazani projekt u obliku radionice, gdje se u manjim grupama primijenila metoda vršnjačkoga učenja te su se obrađivale teme šume u različitim fazama i oblicima.
Tomislav Županjac, dipl. ing. šumarstva, i Darko Posarić, dipl. ing šumarstva, u članku Iskorišćivanje šumskih resursa opisali su način pridobivanja i prodaje sortimenata te korištenja sporednih šumskih proizvoda.
Na kraju Zbornika ukratko je izvješćeno o izložbi fotografija Šuma okom šumara koja je postavljena u Županijskoj vijećnici u Vinkovcima, u razdoblju od 19. do 27. svibnja 2011. godine. Ista je izložena u veljači iste godine u zgradi Ujedinjenih naroda u New Yorku u čast Međunarodne godine šuma.
Nikola Pernar, Darko Bakšić i Ivan Perković: Terenska i laboratorijska istraživanja tla – priručnik za uzorkovanje i analizu
Boris Vrbek
Djelo "Terenska i laboratorijska istraživanja tla – priručnik za uzorkovanje i analizu" autora: Nikole Pernara, Darka Bakšića i Ivana Perkovića, sveučilišni je priručnik izdan u 2013. godini na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, uz suizdavača Hrvatske šume d.o.o. U tloznanstvenoj struci od osnutka Hrvatske države do danas nije objavljen priručnik sličnog sadržaja. U uporabi su uglavnom bili priručnici raznih autora tiskani u nekoliko navrata u razdoblju od 1945. do 1986. godine. Ovo je praktički prvi primjer sveučilišnog priručnika koji se temelji na višegodišnjim vlastitim istraživanjima. Na cjelovit način obrađuju se pitanja i problemi vezani uz terenska i laboratorijska istraživanja.
Priručnik se može podijeliti u dva dijela. U prvom dijelu autori na 73 stranice prikazuju terenski dio rada, gdje se detaljno opisuje plan i način uzorkovanja te uzorkovanje iz genetskih horizonata u pedološkim profilima. Drugi dio priručnika na 110 stranica opisuje analitičke postupke u laboratoriju. S obzirom na važnost, posebno se izdvaja to poglavlje jer se odnosi na laboratorijske postupke i analizu tla, gdje su autori detaljno opisali analitičke postupke koji zadovoljavaju ISO norme.
Djelo je podijeljeno na pet poglavlja, odnosno na dvanaest potpoglavlja kako slijedi:
Plan i vrste uzorkovanja i uzoraka tla
1.1. Plan uzorkovanja tla
1.2. Vrste uzorkovanja tla
1.3. Dubina uzorkovanja tla