DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 94     <-- 94 -->        PDF

JOSIP KOZARAC – 155. obljetnica rođenja
Tatjana Đuričić Kuric
U Lipovljanima je u subotu, 16. ožujka (dva dana prije njegova rođendana) proslavljena 155. obljetnica rođenja Josipa Kozarca. Tom prigodom održan je stručni skup u auli Osnovne škole koja nosi njegovo ime te otvorena soba Josipa Kozarca u šumariji Lipovljani. Na taj se način naš poznati šumar i književnik virtualno vratio u šumariju u kojoj je radio prije 123 godine (od 1885. do 1895. godine). U sobi je izložena rukopisna građa o propisima gospodarenja šumama iz 1909. godine, razmjer dobnih razreda za gospodarsku jedinicu "Posavske šume" od 1880. godine, mapa KO Gračenice prije geodetske izmjere 1862. godine, šumarski alat, geodetski pribori i drugo iz tog vremena 19. stoljeća. Soba je otvorena za sve zainteresirane šumarnike i namjernike, po najavi u Upravi šuma Podružnica Zagreb ili općini Lipovljani. Postav sobe dopunjavat će se prema raspoloživom materijalu, a osnovna joj je namjena čuvanje od zaborava i korištenje u daljnjim istraživanjima i popularizaciji šumarstva.
Na stručnom skupu "Josip Kozarac – 155. obljetnica rođenja" je pregled Kozarčevog rada i djela predstavljen od naših eminentnih znanstvenika HAZU, akademika Slavka Matića i dr. sc. Anice Bilić, dekana Šumarskog fakulteta profesora dr. sc. Milana Oršanića, profesorice sa Filozofskog fakulteta u Osijeku i rođene lipovljanke dr. sc. Ljiljane Kolenić i prodekana Učiteljskog fakulteta u Zagrebu dr. sc. Berislava Majhuta. Oni su govorili o Josipu Kozarcu kao šumaru vizionaru (izlagač: prof. dr. sc. Milan Oršanić) i književniku (izlagač: prof. dr. sc. Ljiljana Kolenić) te vremenu u kojemu je živio. Dr. sc. Anica Bilić donijela nam je iz Vinkovaca, rodnog mjesta Josipa Kozarca, mnogo podataka i fotografija kao sukus njezine Studije o Josipu Kozarcu i slavonskoj šumi, a prodekan dr. sc. Berislav Majhut je prikazao jedan dosta zanemareni segment Kozarčeva stvaralaštva u dječjoj književnosti ("Priče djeda Nike"). U završnom obraćanju je akademik Slavko Matić istaknuo važnost Josipa Kozarca koji je čitav svoj život posvetio tome da ukaže narodu (smještenom na vjetrometini između istoka i zapada) na važnost šume koju treba čuvati, uzgajati i njegovati vlastitim znanjem i sposobnošću.
Vrlo zanimljiva izlaganja imali su prof. dr. sc. Goran Rem, doc. dr. Sanja Jukić i doc. dr. sc. Ivan Trojan sa Filozofskog fakulteta, koji su podržali svoje studente Mirjanu Foro, Davora Ivankovca i Sonju Smojver u predstavljanju njihovih radova. Prof. dr. sc. Goran Rem govorio je o vremenskoj dimenziji dvaju slavonskih pisaca; Reljkovića i Kozarca, koji su živjeli u različitim vremenima, ali ih je objedinila zajednička tema slavonske šume, "Slavonske šume kao poezije, kako bi rekao Stamać". Definirao je pisanje Josip Kozarca kao realizam; čisti, nepatvoreni, aktivan i primjenjiv na sve situacije kada je potreban realizam. Doc. dr. Sanja Jukić govorila je o poeziji Josipa Kozarca koja se neopravdano podcjenjuje jer ju treba promatrati u vremenu i dobi kada je nastala. Doc. dr. sc. Ivan Trojan povukao je paralelu između sudbine Slavonije i sudbine Kozarčeve Tene, te radova Marije Peakić Mikuljan, rodom iz Drenovaca. Vrlo nadahnuto govorila je o Kozarcu studentica Mirjana Foro. Davor Ivankovac uočio je moment karnevalizacije u kozarčevim djelima. Sonja Smojver zaokružila je pristup Filozofskog fakulteta zaključkom svoga rada o Kozarcu i Slavonskoj šumi.
Sa Šumarskog fakulteta iz Zagreba svoje su studentske radove predstavili Damir Marošević, Luka Klanac i Tomislav Lukšić. Oni su obradili potrebu njege čišćenjem i prorjedom u mladicima i mladim sastojinama hrasta lužnjaka (izlagač: Damir Marošević), dinamiku razina podzemnih voda u različitim staništima gospodarske jedinice "Opeke" NPŠO Lipovljani (izlagač: Luka Klanac) te problematiku