DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 143     <-- 143 -->        PDF

mr. sc. Marija Tomek, dipl. ing. šum. (1926–2013)
Ivan Hodić
30. siječnja 2013. godine nevelik broj kolega šumara, koji su imali priliku poznavati je i zajedno raditi, oprostio se od mr. sc. Marije Tomek, dipl. ing. šum. na Gradskom groblju "Pri Sv. Duhu" u Koprivnici.
Prošlo je već 10 godina od kada nas je napustio i njezin suprug Rudolf, s kojim je dijelila životnu sudbinu vrsnih šumara, istih svjetonazora. Svatko od njih bio je radišan stručnjak u svom području. Svoje zadnje vrijeme proboravila je u miru staračkog doma u Đurđevcu, gdje je i preminula.
Marija je rođena u Brod Moravicama 1. siječnja 1926. godine od oca Mate Šporčića i majke Antonije, rođ. Crnković. Hrvatica, rimokatoličke vjere. Osnovnu školu završila je u rodnom mjestu 1937. godine, a realnu gimnaziju u Varaždinu 1945. godine.
Šumarstvo je studirala na Poljoprivrednom šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirala je 8.6.1950. Na istom fakultetu studirala je kasnije i poslijediplomski studij i magistrirala 17.6.1981. god. (specijalnosti zaštita šuma) s naslovom magistarskog rada: "Važniji entomološko-fitopatološki problemi kultura četinjača na području ŠG Koprivnica".
Na Šumarskom fakultetu upoznala je i svog životnog suputnika, s kojim je bila neraskidivo vezana, a to je i presudilo da je svoj život, iako Goranka, provela u šumarstvu Podravine i Bilogore, gdje je dala veliki doprinos u zaštiti šuma, posebice primjeni ekološki najprihvatljivijih tehnika i sredstava.
Pripravnički staž započela je 19. 9. 1950. kao mladi šum. ing. u ŠG "Garjevica" Bjelovar, a 1950. god. prelazi u Šumariju Nova Rača, istog ŠG. God. 1953. radi u Šumariji Velika Pisanica kao referent uzgoja i zaštite šuma. Od 1955. na istom je radnom mjestu u Šumariji Sokolovac, ŠPK Koprivnica. Godine 1960. prelazi u Upravu istog kombinata za zamjenika upravitelja i referenta grane 311 i 313, gdje je tijekom 1963. god. referent za uzdizanje šumskih kadrova, a kasnije referent za uzgoj i zaštitu šuma. Od 1965. bila je pomoćnik direktora, pogon Koprivnica, a od 1966. referent plana i analize. God. 1970. prelazi u Združeno šum. pod. Bjelovar za savjetnika za zaštitu šuma. Na istom je radnom mjestu od 1975., ali u ŠG Koprivnica. Od 1985. radila je u ŠG "Mojica Birta" Bjelovar, u RZZP kao savjetnik za zaštitu šuma i sjemenarstvo. Dana 11.11.1990. odlazi u mirovinu.
Bila je aktivni      član HŠD Koprivnica i Hrv. entomološkog društva.
Napisala je petnaestak članaka iz zaštite šuma u informativnom listu "Šumarski vjesnik" ZŠG Bjelovar i u "Biltenu" ŠG Koprivnica.
God. 1974. primila je Zlatnu plaketu ŠG Koprivnica.
Među kolegama je bila poznata po marljivosti i temeljitosti u poslu koji je obavljala. Uz sve poslove koje je radila, ipak je najpoznatija po brizi za zaštitu šuma od svih negativnih čimbenika. Očuvanje ekološke stabilnosti naših sastojina bila joj je prioritet. Dugo godina vodila je prognostičku službu i pratila razvoj bolesti i štetnika te donosila odluke o primjeni ekološki najprihvatljivijih mjera zaštite šuma. Uvijek se oslanjala na usku suradnju s našim znanstvenim institucijama, kako sa stručnjacima Šumarskog fakulteta, tako i sa Šumarskim institutom Jastrebarsko.
Mi mlađi, koji smo imali priliku raditi s Marijom, pamtimo je po majčinskom odnosu i kao učiteljicu od koje se moglo puno naučiti, a ne kao strogoj rukovoditeljici.
Hvala joj za sve što je dala šumama i šumarskoj struci ŠG Koprivnice i Mojice Birte Bjelovar, te svome Hrvatskom šumarskom društvu.
Poštovana kolegice Marija, neka ti bude laka hrvatska gruda i neka ti vječno pjevaju šume!

ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 144     <-- 144 -->        PDF


ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 145     <-- 145 -->        PDF


ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 146     <-- 146 -->        PDF


ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 147     <-- 147 -->        PDF