DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 142     <-- 142 -->        PDF

povećanje broja pretplatnika putem Hrvatske komore inženjera šumarstva. Istovremeno su ostvareni 10 % manji rashodi od planom predviđenih.
Kao i svih prethodnih godina HŠD je iz tekućih priliva sredstava redovito podmirivalo sve svoje financijske obveze. Sredstva koja nisu bila angažirana na obnavljanje zgrade Šumarskoga doma oročena su u ukupnom iznosu od 2.100.000,00 kn. Od planiranih radova izvršeni su radovi zamjene krovnih prozora na istočnom krilu zgrade, popravci na fasadi Šumarskoga doma te sanacija na tavanskom dijelu zgrade u ukupnom iznosu od 115.000,00 kuna.
Povjerenstvo za popis imovine u sustavu: predsjednica Jolanda Vincelj, dipl. ing. i članice Đurđica Belić i Ana Žnidarec, obavilo je popis dugotrajne imovine, novca na žiro računima i u blagajnama, potraživanje i obveza te utvrdilo da knjigovodstveno stanje odgovara stvarnom stanju. Sitan inventar otpisuje se jednokratno, neovisno od vijeka trajanja i popisuje se kao sitan inventar u upotrebi. Popisne liste dugotrajne imovine, sitnog inventara kao i popis dugovanja i potraživanja iz 2012. godine sastavni su dio Izvješća povjerenstva za popis imovine.
Glede dugovanja bivšeg zakupca poslovnog prostora  Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije isti je utužen i očekuje se naplata putem Suda.
Na temelju uvida u materijalno financijsku dokumentaciju, Izvješće Povjerenstva za popis imovine i potraživanja, Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2012. godinu,  te Izvješće o radu i financijskom poslovanju u kojem su obrazložene stavke prihoda i troškova, Nadzorni odbor prihvaća  navedena Izvješća, te predlaže Upravnom odboru da u cijelosti prihvati ovo Izvješće o poslovanju HŠD-a za 2012. godinu.
e)
Rebalans financijskog plana za 2013. godinu jednoglasno je prihvaćen
Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana za 2012. god. jednoglasno su prihvaćeni.
Izvješće Povjerenstva za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2012. god. jednoglasno je prihvaćeno.
Izviješće o Šumarskom listu i ostalim publikacijama jednoglasno je prihvaćeno.
Izvješće Nadzornog odbora jednoglasno je prihvaćeno.
Donesene su Odluke o:
Rashodu dotrajale i neupotrebljive dugotrajne imovine ukupne nabavne vrijednosti 24.841,55 kuna, čija je vrijednost u potpunosti otpisana.
Višku prihoda koji je iskazan kao rezultat poslovanja na dan 31. 12. 2012. godine koji se namjenjuje za pokriće troškova redovnog poslovanja.
Ad. 5.
Kako ove godine zbog stanja recesije u državi tvrtka Hrvatske šume d. o. o. ne planira uz Dane hrvatskoga šumarstva organizirati tradicionalna natjecanja šumskih radnika, kao ni popratne manifestacije, Skupština HŠD-a održat će se u Zagrebu u Novinarskom domu. Iako bi po mišljenju svih nazočnih najzanimljivija stručna tema Skupštine bila Novi zakon o šumama, sadašnja situacija glede donošenja toga zakona ne nagoviješta da će do održavanja Skupštine biti dovršen, barem u formi da se može prezentirati struci. Povjerenstvo za izradu nacrta toga zakona, u kojemu su i naši predstavnici mr. sc. Petar Jurjević i Josip Maradin, dipl. ing., nije se do sada niti jednom sastalo. Stoga moramo pronaći rezervnu aktualnu stručnu temu. Kroz raspravu izneseno je niz prijedloga od kojih je možda najaktualniji taj da stručna tema bude izlaganje o zakonodavstvu Europske unije u šumarskom sektoru, tj. što za šumarski sektor znači ulazak Hrvatske u EU.
Ad. 6.
Oliver Vlainić, dipl. ing. zahvalio je HŠD-u i svima drugima koji su pomogli pri izdavanju monografije "Šumsko gospodarstvo Karlovac 1960. / UŠP Karlovac 2010." i svima nazočnima podijelio je po jedan primjerak ove monografije.
Zapisnik sastavio:
Tajnik HŠD-a       Predsjednik HŠD-a
mr. sc. Damir Delač, v. r.                mr. sc. Petar Jurjević, v. r.