DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 139     <-- 139 -->        PDF

prihvaćen zapisnik s prethodne sjednice održane 2011. godine u Austriji,
prihvaćeno izvješće o radu asocijacije u 2011. godini, kojega je prezentirao predsjednik,
prihvaćen blagajnički izvještaj asocijacije Pro Silva Europa,
izvješćeno je kako su ime i logo asocijacije službeno zaštićeni, što je učinjeno na naš zahtjev, ali Republika Hrvatska ulazi bez plaćanja naknade pod ovu zaštitu nakon ulaska u EU,
prihvaćeni su službeni dokumenti asocijacije koji se odnose na: a) prilagodbe šumskih ekosustava na klimatske promjene, b) energiju i šume, c) načela za šume Sredozemlja,
s obzirom na istek mandata dosadašnjeg predsjednika, izabran je novi predsjednik asocijacije, Phillipe Morgan iz Velike Britanije (Pro Silva Wales),
odlučeno da se sljedeći sastanak 2013. godine održi u Grčkoj, u organizaciji Pro Silva Greece.
O ovom sastanku detaljnije je izvješćeno u Šumarskom listu (Anić, I., 2012: Održana godišnja konferencija međunarodne asocijacije Pro Silva Europa. Šumarski list 136(7–8): 391–394.
Na sjednici Upravnoga vijeća asocijacije u Francuskoj je predstavljena i usvojena konačna verzija teksta pod naslovom Pro Silva Europa – Pro Silva Mediterranea, general principles. Nakon naših primjedbi na verziju dokumenta iz 2011. godine, tekst je dorađen, primjedbe su najvećim dijelom usvojene, pa je konačna verzija sada postala službena. Preveli smo je na hrvatski jezik i može se pronaći na internetskim stranicama Sekcije HŠD Pro Silva Croatia pod naslovom "Načela asocijacije Pro Silva Europa za šume Sredozemlja".
Znanstvena ekskurzija u Slovačku ostvarena je u razdoblju 2–7. srpnja 2012. godine. Organizirala je Pro Silva Slovakia, a u sklopu međunarodnoga znanstvenoga skupa "Uzgajanje šuma u srednjoj Europi" koji je održan na Šumarskom fakultetu u Zvolenu. Naš tim od 6 osoba sudjelovao je na skupu, prezentirao je rad pod naslovom "Effects of pH concentrations on germination and development of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) seed" ili "Utjecaj koncentracija pH na klijavost i razvoj klijanaca obične smreke (Picea abies (L.) Karst.), a potom sudjelovao na ekskurziji u šume Tatri.
U razdoblju 5–7. rujna 2012. godine organizirana je ekskurzija za članove Pro Silva Slovakia. Ekskurzija je nosila naslov Selection forests and selection forest management in Croatia ili Preborne šume i preborno gospodarenje u Hrvatskoj. Program je obuhvatio preborno gospodarenje (primjeri na NPŠO Zalesina Šumarskoga fakulteta i u Šumariji Ravna gora) te posjet Nacionalnom parku Plitvička jezera. Gosti su bili smješteni na NPŠO Zalesina i sami su snosili troškove putovanja.
Web stranica sekcije Pro Silva Croatia izrađena je i aktivna, o čemu je izvješćeno i na web stranicama središnjice Pro Silva Europa. Stranica je krajem 2012. godine dopunjena novim podacima.
U rubrici "Jeste li znali" mogu se pročitati sljedeći tekstovi:
a) Pro Silva načela za gospodarenje šumama
b) Zagrebačka škola uzgajanja šuma i koncept Pro Silva
c) Zaključci međunarodnog znanstvenog skupa Pra­šumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj
d) Šume, tla i vode – neprocjenjiva prirodna bogatstva Hrvatske
e) Načela asocijacije Pro Silva Europa za šume Sredo­zemlja.
Promidžba asocijacije Pro Silva Europa odnosno Sekcije Hrvatskoga šumarskog društva Pro Silva Croatia bilo je dijelom svake od nabrojanih aktivnosti. Najveći korak u propagiranju učinjen je izradom web stranice. Uz to, voditelj sekcije je u svakom javnom nastupu – seminaru u protekloj godini spominjao značenje asocijacije i sekcije.
Izviješće o radu sekcije Hrvatska udruga za biomasu (mr. sc. Dundović)
U hotelu "Antunović", Zagreb, 23. 2. 2012. u organizaciji Energetika marketing d.o.o. (oko 200 sudionika) održan je seminar "Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije – biomasa" gdje je J. Dundović sudjelovao s referatom Model Güssing – nove tehnologije na području OIE za grad Našice.
S referatom na istu temu J. Dundović sudjelovao je na Sveučilištu u Zagrebu, 5. 4. 2012., na skupu "Biomasa – Suradnja znanosti i industrije" (oko 150 sudionika) te 15. 11. 2012. održao predavanje na Šumarskom četvrtku ogranka Zagreb.
U HGK na sjednici Zajednice OIE 13. 4. 2012., kao predstavnik Grupacije za biomasu, dao je primjedbe na prijedlog Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz OIE i kogeneraciju (30-tak sudionika).
U HGK 19. i 20. 4. 2012., održano je savjetovanje Toplinarstvo – energetska šansa Hrvatske u organizaciji URH-a, J. Dundović sudjelovao je 20. 4. 2012. na okruglom stolu s referatom Potencijali i politika korištenja šumske i drvne biomase za proizvodnju toplinske i električne energije u RH (oko 150 sudionika).
U hotelu International, Zagreb 14. 5. 2012., u organizaciji Njemačko-hrvatske industrijske komore J. Dundović sudjelovao je na simpoziju "Korištenje biomase i proizvodnja bioplina" (oko 200 sudionika).