DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 138     <-- 138 -->        PDF

FEANI predstavlja interese od približno 6.700.000 inženjera u Europi. Kao redoviti član HIS-a i HŠD je punopravni član FEANI-a. FEANI će uskoro tiskati iskaznice za sve članove, kako bi olakšali slobodni protok inženjerskog rada u Europskoj uniji.
Pružali smo pomoć ograncima HŠD-a u njihovim aktivnostima: organizaciji brojnih stručnih predavanja, okruglih stolova, međunarodnih ili međusobnim stručnih ekskurzija, šumarskih zabava i sl.
Isto tako pomagali smo rad Sekcija HŠD-a, čija su izvješća o radu u 2012. godini priložena.
Putem dva naša člana, akademika Slavka Matića i akademika Igora Anića i u 2012. godini nastavila se izvrsna suradnja s Razredom za prirodne znanosti HAZU. Akademik Igor Anić predstavio je zbornik s okruglog stola HAZU "Šume tla i vode. neprocjenjivo prirodno bogatstvo Hrvatske".
Prošlogodišnje. 136. godište Šumarskoga lista tiskano je na 660 stranica, držeći se vremenskih okvira, tako da je dvobroj 11–12 izašao iz tiska krajem 2012. godine. Gledajući strukturu ovoga našeg znanstveno-stručnog i staleškog glasila, bilježimo kako je u njemu objavljeno: 31 znanstveni rad. od čega 26 izvornih znanstvenih radova, 3 prethodna priopćenja, 2 pregledna rada plus 3 stručna rada. U ostalim rubrikama objavljeno je još 97 različitih napisa i izvješća. Značajno je da časopis drži, pa i povećava razinu kvalitete, čime osigurava visoki međunarodni znanstveni status glede Al SCI bodova.
Dobra suradnja s vodstvom HKIŠDT nastavljena je potpisivanjem Ugovora o poslovnoj suradnji, kojim će se od 1. broja 2012. godine Šumarski list na kućnu adresu dostavljati svim ovlaštenim inženjerima, članovima HKIŠDT. Dobici su višestruki, kako za nas izdavače povećanjem naklade Šumarskoga lista za više od 1000 komada, tako i za svakog ovlaštenog inženjera.
Od tiskarskih i sličnih aktivnosti uz Šumarski list financirali smo reklamni film i tiskali promidžbene materijale 45. EFNS. Kao i svake godine sudjelovali smo u tiskanju promidžbenih materijala i letaka Salona fotografija "Šuma okom šumara", tradicionalnog trodijelnog kalendara HŠD-a, pomogli smo tiskanje jednog broja časopisa."Drvna industrija" i tiskanje monografije "50 godina Šumskog gospodarstva Karlovac" u izdanju karlovačkog ogranka HŠD-a. Tiskali smo i prikladne brošure o Šumarskom društvu i Šume i šumarstvo hrvatske, na hrvatskom. engleskom i njemačkom jeziku
116. Redovita sjednica skupštine Hrvatskoga šumarskoga društva, u nazočnosti 200 gostiju i delegata održana je 20. lipnja 2012. godine u dvorani Novinarskog doma u Zagrebu, s početkom u 10.30 sati. Stručna tema: Izlaganje predsjednika uprave Hrvatskih šuma d. o. o. mr. se. Ivana Pavelića na temu "Aktualni trenutak Hrvatskih šuma d. o. o. ", nakon čega je uslijedila rasprava.
Održane su tri sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a: od čega su dvije održane u Šumarskom domu. a jedna na terenu u šumariji Virovitica, UŠP Bjelovar. Pod stručnom temom "Aktualni trenutak Hrvatskih šuma d. o. o." na 3. sjednici je predsjednik Uprave mr. se. Ivan Pavelić ponovno izložio stanje i vizije budućeg razvoja trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o.
Uz Šumarski list koji je u cijelosti digitaliziran i dostupan, zatim cjelokupne biblioteke HŠD (4006 naslova, od čega 73 u punom sadržaju) koja se može pregledavati i "prelistavati", sada su obrađeni i novi sadržaji: Glasnik za šumske pokuse, Monografije Akademije šumarskih znanosti, Bibliografija šumara – u Imeniku hrvatskih šumara kompletirana je automatski generirana bibliografija za pojedinog autora, koja sada osim radova u Šumarskom listu sadrži i radove u Glasniku za šumske pokuse, a potom i radove u monografijama. Digitalna foto i filmska arhiva redovito se popunjavaju. Kako su ovi projekti od interesa za cjelokupnu šumarsku struku, a iziskuju znatna financijska ulaganja koja prelaze mogućnosti HŠD-a, dio projekta financira se iz sredstava znanstveno- istraživačkog rada (ZIR).
Na zgradi Šumarskoga doma. izmijenjeni su dotrajali krovni prozori, saniran je donji rub vanjske fasade zgrade i napravljeni su radovi sanacije zidova podrumskih prostora.
Izvješće o radu sekcije Pro Silva Croatia (Akademik Anić)
Sekcija Pro Silva Croatia u 2012. godini planirala je ostvariti sljedeće aktivnosti:
sudjelovati na sastanku Upravnoga vijeća asocijacije,
nastaviti aktivnosti u procesu donošenja načela Pro Silva Europa za mediteranske šume,
organizirati znanstvenu ekskurziju u prašume istočnih Tatri u Slovačkoj,
nastaviti postupak kandidiranja izabranih šumskih sastojina za europsku listu reprezentativnih objekata Pro Silva Europa,
nadopunjavati postojeću Web stranicu sekcije u sklopu Web stranica HŠD-a,
propagirati rad asocijacije Pro Silva Europa informiranjem članova HŠD i javnosti.
Ostvareno je:
Godišnji sastanak Upravnoga vijeća asocijacije Pro Silva Europa održan je 28–30. lipnja 2012. godine u mjestu La Ferte Bernard (Francuska) u organizaciji Pro Silva France. Na sastanku je: