DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 135     <-- 135 -->        PDF

obnovu ovih šuma. Bilo je prijedloga i da se trajno zaštiti 20 % kompletne površine ovih šuma, što su šumari uspjeli "srušiti". Sada se održava zadnja radionica i šumari su napravili najviše moguće za održanje suvereniteta gospodarenja ovim šumama. Međutim, Planom upravljanja koji se donosi za razdoblje do 2020. godine, šumari će ovim šumama gospodariti pod "patronatom" zaštite prirode.
Predsjednik HŠD-a ogranka Osijek mr. sc. Dragomir Pfeifer izvijestio je kako je neslužbenim kanalima dobio prijedlog Izmjena i dopuna zakona o vodama. Kako se taj zakon usko veže sa Zakonom o šumama, bitna je njihova usklađenost. U članku 9 ovoga prijedloga zakona stoji: Šume u javnom vodnom dobru (šume između riječnih tokova i riječnih nasipa) su Šume posebne namjene. Dok se te površine u nekim drugim područjima Hrvatske relativno male, na području UŠP Osijek one zauzimaju cijele gospodarske jedinice. Do sada su Šume posebne namjene proglašavane samo na temelju Zakona o šumama i Zakona o zaštiti prirode, dok se sada ovim prijedlogom one proglašavaju i Zakonom o vodama. Nadalje, isti članak navodi da šumama u javnom dobru gospodare Hrvatske vode, kao šumoposjednik, što znači da se Hrvatske vode i u katastru upisuju kao posjednici ovih šuma. Kao što znamo Hrvatske šume d. o. o. se ne upisuju u katastru kao posjednici šuma kojima gospodare. Još se navodi da Hrvatske vode donose program gospodarenja za ove šume uz suglasnost Hrvatskih šuma. Napomena; suglasnost ne mogu davati Hrvatske šume d. o. o. već Ministarstvo poljoprivrede. Kako Hrvatske vode nemaju nikakve preduvjete za gospodarenje šumama, ovo samo govori o nestručnosti ljudi koji izrađuju ovakve prijedloge zakona.
Glede sređivanja evidencije članstva HŠD-a, tajnik HŠD-a Damir Delač rekao je kako svi ogranci još nisu dostavili u središnjicu ažurirane popise članstva i zamolio one koji još to nisu učinili da požure, kao bi do Skupštine u lipnju imali cjelovitu evidenciju. Dužni smo i Hrvatskom inženjerskom savezu (HIS-u), čija smo članica, dostaviti popis članstva koji zadovoljavaju uvjete HIS-a. To su diplomirani inženjeri, inženjeri, te magistri struke i prvostupnici (Bolonja). Do Skupštine HŠD-a trebamo ažurirati popis počasnih članova, definirati njihov status glede plaćanja članarine te ga uskladiti s odredbama Statuta HŠD-a.
Oliver Vlainić, dipl. ing., predsjednik Sekcije za kulturu, sport i rekreaciju, iznio je zamolbu dr. sc. Juraja Medvedovića da HŠD bude izdavač njegove knjižice "Ljepši život", u kojoj autor iznosi svoj šumarski pogled i stavove na neka životna događanja. Nakon kraće rasprave zaključeno je da će HŠD pomoći autoru pri izdavanju ove knjižice, ali neće preuzeti ulogu izdavača.
Ad 3.
Rebalans financijskog plana za 2013. godinu predlaže se zbog smanjenja prihoda najamnine od prostora zakupljenog od Hrvatskih šuma d. o. o. Naime, od Uprave Hrvatskih šuma d. o. o. krajem 2012. godine stigao je zahtjev za smanjenje najamnine od 3 € po m2 za cjelokupni prostor zgrade Šumarskog doma koji je u najmu Hrvatskih šuma. Ponukani stanjem na tržištu zakupa prostora, gdje je grad pun praznih poslovnih prostora, pristali smo na smanjenje od 2 € po m2 i potpisan je aneks Ugovora o najmu s Hrvatskim šumama d. o. o. Kako je po takvom obračunu ukupni godišnji prihod od najamnine smanjen za 275.000 kuna, predloženo je donošenje rebalansa financijskog plana za 2013. godinu koji će usvojiti novo stanje.
Ad 4.
Tajnik mr. sc. Damir Delač podnio je izvješće o radu u 2012. godini.
Izvješće o radu središnjice HŠD-a u 2012. godini
Početak 2012. godine protekao je u znaku formiranja novih ministarstava kao posljedice parlamentarnih izbora koji su održani krajem 2011. godine. U šumarskim krugovima veliko nezadovoljstvo izazvao je gubitak imena šumarstva iz resornoga ministarstva, koje sada nosi naziv Ministarstvo poljoprivrede. Po prvi puta u povijesti ime šumarstvo nije u nazivu ministarstva kojemu pripada. U vezi s time, ali i ponukani sve češćim napisima u novinama o davanju šuma i šumskih zemljišta na koncesiju, zatim najavama smanjenja ili čak ukidanja naknade za općekorisne funkcije šuma, te problematici Nature 2000, napisali smo pismo i zatražili prijem kod ministra poljoprivrede mr. se. Tihomira Jakovine. O čemu smo pisali u Zapisniku 1. sjednice HŠD-a 2012. godine.
Organizirali smo ekipu hrvatskih šumara i sudjelovali na 44. EFNS-u, koji je održan od 27. veljače do 4. ožujka 2012.. u Todtnau u Njemačkoj. Na tom skupu predstavili smo Hrvatsku kao domaćina 45. EFNS-a.
28. do 30. rujna 2012. godine u Delnicama je održan sastanku Komiteta EFNS-a uz nazočnost 31 predstavnika europskih ekipa, tehničke komisije i predsjednika EFNS-a Šveđanina Gunnara Olofssona. Prezentirane su pripreme Hrvatske za domaćinstvo ovoga natjecanja, koje će se od 17–23. veljače 2013. godine održati u Gorskom kotaru.
Pokrenute su aktivnosti oko ažuriranja članstva i tiskanja novih iskaznica HŠD-a.
Sudjelovali smo na javnoj raspravi Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koja je održana 1. kolovoza. 2012. godine u dvorani Ministarstva poljoprivrede. Iznijeli smo konkretne primjedbe na određene članke, ali i načelne primjedbe o ovoj problematici. Najveće primjedbe