DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 134     <-- 134 -->        PDF

te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno i dr.). Pravilnik treba propisati sadržaj, način i uvjete proizvodnje i praćenja proizvodnje korištenjem informatičkog Softwarea (HSPro), materijalno praćenje proizvodnje drvnih sortimenata – koje planove, normative, cjenike, troškovnike, norme, procedure, obrasce i dr. trebaju koristi pravne i fizičke osobe koje su ovlaštene i odgovorne provoditi ovaj Zakon kod proizvodnje drvnih sortimenata, samoizrade, licenciranja, uzgojnih radova i dr.
Zaštita šuma i šumskih zemljišta (od biotskih i abiotskih štetnika, elementarne nepogode, vjetrolomi, vjetroizvale, snjegolomi, karantenski štetnici i dr.) – propisati pravilnik (sadašnje poglavlje VII-ZOŠ-a) tko i kako postupa (imamo samo Pravilnik o zaštiti šuma od požara, Pravilnik o čuvanju šuma).
Prikupljanje uporaba i razmjena podataka i informacija, te davanje podataka na uporabu, tj. umreženost u informacijski sustav (popisa šuma i šumskih zemljišta, upis­nici, fondovi, evidencije, registri i zbirke podataka i dr.) koje uspostavlja Ministarstvo poljoprivrede s Trgovačkim društvom Hrvatske šume d.o. o. Zagreb, Šumarskim fakultetom, Hrvatskim šumarskim institutom i Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije, kao i drugim pravnim osobama koje su ovlaštene za provedbu ovoga Zakona. Način povezivanja informacijskog sustava propisuje ministar.
Sadašnji zakon ne sadrži popis šuma i šumskih zemljišta.
Tajnik HŠD-a, mr. sc. Damir Delač izvijestio je o netom završenom 45. EFNS-u koji je od 17. do 23. veljače održan u Hrvatskoj. Uspješnu organizaciju ove manifestacije potvrđuju nam komplimenti koje dobivamo, kako od predsjedništva EFNS i tehničke komisije, tako i od svih sudionika. Ovo je zaista velika promidžba ne samo hrvatskog šumarstva, nego i cijele države. U ovom broju Šumarskoga lista objavljeno je detaljno izviješće s ove manifestacije.
Predsjednik mr. sc. Petar Jurjević posebno se zahvalio svim članovima HŠD-a koji su pomogli pri organizaciji, a posebice Hrvatskom predstavniku u komitetu EFNS-a Hranislavu Jakovcu, dipl. ing., koji nas je godinama uspješno zastupao u toj organizaciji, tajniku mr. sc. Damiru Delaču, koji je osmislio i organizirao stručne ekskurzije te akademiku Igoru Aniću, prof. dr. sc. Borisu Hrašovcu, prof. dr. sc. Ivici Tikviću, mr. sc. Josipu Dundoviću, mr. sp. Mandici Dasović i Oliveru Vlainiću, dipl. ing., koji su preuzeli vođenje ekskurzija.
O fantastičnim impresijama sudionika 45. EFNS-a, kako pri organizaciji samog natjecanja, tako i stručnih ekskurzija i općenito cjelokupnog domaćinstva govorio je i mr. sc. Josip Dundović. Posebno je naveo izuzetne dojmove kolega iz njemačke pokrajine Baden Württenberg i švicarskih kolega. Isti će objaviti članke o 45.EFNS-u, i to: DI Albrecht Verbeek i DI Hans Martin Stuebler, Shwarzwald-sko šumarsko društvo u Šumarskim novinama Baden Wuerttemberg, te u njemačkim šumarskim listovima "Algemeiner Forstzeitung" i "Holz Zentralblatt", a DI Ueli Hug, Ured za šume Kantona Bern u Švicarskom listu "Wald und Holz".
Hranislav Jakovac, dipl. ing., koji je svoje mjesto predstavnika Hrvatske u Komitetu EFNS-a prepustio novoizabranom predstavniku Denisu Štimcu, dipl. ing., naglasio je važnost ove manifestacije i osvrnuo se na sudjelovanje Hrvatske ekipe koja se u to uključila prije 15 godina, dok se samo natjecanje odvija već 45 godina. Zahvalio je HŠD-u koje je do sada organiziralo sudjelovanje Hrvatske ekipe, davalo svekoliku podršku i izrazio nadu da će se to i u buduće nastaviti.
Prof. dr. sc. Milan Glavaš izvijestio je o 55. Simpoziju zaštite bilja koji je sredinom veljače održan u Opatiji. Za taj je simpozij od Hrvatskih šuma d. o. o. dobio je dozvolu, iako je sudjelovalo samo 6 osoba. Tako je nažalost na šumarskom dijelu Simpozija bilo više nazočnih nešumara nego šumara. Glede struke to je izgledalo vrlo jadno. Žalosno je da hrvatskom šumarstvu i Hrvatskim šumama d. o. o. ne trebaju nikakva saznanja o zaštiti šuma. Traži pomoć HŠD-a, koje se oduvijek zalagalo za hrvatsko šumarstvo, da svojim utjecajem pokuša promijeniti takvu situaciju.
Prof. dr. sc. Ivica Grbac je kao član povjerenstva za izradu Zakona o preradi i uporabi drva i namještaja, izvijestio o zadnjoj sjednici povjerenstva koja je održana prethodni tjedan i najavio da će uskoro na web stranicama Ministarstva poljoprivrede biti objavljen pročišćeni tekst toga zakona. Zakonom se, između ostaloga, predviđa formiranje Drvno tehnološkog instituta, što po njemu nema opravdanja, s obzirom da u okruženju imamo toliko drvnih centara, a i nekadašnji Institut za drvo nije imao budućnosti. O tome se očitovao i Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Predsjednik HŠD-a ogranka Vinkovci, Darko Posarić, dipl. ing izvijestio je o tijeku događanja vezanih za provođenje Nature 2000 na području Spačve, UŠP Vinkovci. Ona je jedna od 6 Natura područja za koju će ubrzo biti donesen plan upravljanja, u što su šumari uključeni godinu dana. Navodi kako je oko donošenja plana upravljanja bilo svakakvih prijedloga, međutim ističe dobru suradnju s resornim ministarstvom i "ljudima iz zaštite prirode". Na cijeloj površini Spačvanskih šuma površine 43 000 ha, koja je većinom u 6. i 7. dobnom razredu zahtijevalo se da površine za obnovu ne prelaze 5–20 ha. Malo po malo, šumari su kroz seriju pregovora i dogovora povećavali granicu površina za