DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 132     <-- 132 -->        PDF

ZAPISNIK 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, održane 15. OŽUJKA 2013. god. u prostorijama ŠumarIJE OGULIN, UŠP OGULIN
Damir Delač
Nazočni: Stjepan Blažičević, dipl. ing., mr. spec. Mandica Dasović, Domagoj Devčić, dipl. ing., mr. sc. Josip Dundović, prof. dr. sc. Milan Glavaš, prof. dr. sc. Ivica Grbac, Tijana Grgurić, dipl. ing., Dubravko Hodak, dipl. ing., Benjamino Horvat, dipl. ing., mr. sc. Petar Jurjević, Tihomir Kolar, dipl. ing., Čedomir Križmanić, dipl. ing., Marina Mamić, dipl. ing., prof. dr. sc. Josip Margaletić, akademik Slavko Matić, Darko Mikičić, dipl. ing., Damir Miškulin, dipl. ing., mr. sc. Dragomir Pfeifer, Darko Posarić, dipl. ing., Davor Prnjak, dipl. ing., Ariana Telar, dipl. ing., Oliver Vlainić, dipl. ing., dr. sc. Dijana Vuletić, Ilija Gregorović, dipl. ing., Hranislav Jakovac, dipl. ing., Josip Maradin, dipl. ing., mr. sc. Damir Delač.
Ispričani: Akademik Igor Anić, Mario Bošnjak, dipl. ing., Davor Bralić, dipl. ing., mr. sc. Zorana Đurđević, Benjamino Horvat, dipl. ing., prof. dr. sc. Boris Hrašovec, Marijan Miškić, dipl. ing., izv. prof. dr. sc. Ivica Tikvić, dr. sc. Vlado Topić, Biserka Marković, dipl. oec.
Predsjednik HŠD-a mr. sc. Jurjević, otvorio je sjednicu i zahvalio domaćinima, voditelju UŠP Ogulin Draženu Stošiću, dipl. ing. i predsjedniku HŠD-a ogranak Ogulin Dubravku Hodaku, dipl. ing. na gostoprimstvu.
Izrazivši prigodne riječi dobrodošlice, Dražen Stošić, dipl. ing., iznio je osnovne podatke o UŠP Ogulin.
Nakon toga je predsjednik mr. sc. Petar Jurjević utvrdio kvorum i predložio Dnevni red, koji je jednoglasno je usvojen.
Dnevni red:
Ovjerovljenje Zapisnika 03. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. (Zapisnik je objavljen u ŠL 01–02/2013.)
Obavijesti i Aktualna problematika
Rebalans financijskog plana za 2013. godinu
Izvješća o radu i poslovanju HŠD-a u 2012. god.
a) Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana za 2012. god.
b) Izvješće Povjerenstva za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2012. god.
c) Šumarski list i ostale publikacije
d) Izvješće Nadzornog odbora
e) Rasprava po izviješćima i zaključci
Pripreme za 117. redovitu skupštinu HŠD-a
Pitanja i prijedlozi.
Ad 1.
Zapisnik 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, održane 5. prosinca 2012. god. u prostorijama Šumarskoga doma jednoglasno je usvojen.
Ad 2.
Predsjednik mr. sc. Petar Jurjević izvijestio je o Zakonu o investicijskim ulaganjima koji je izazvao brojne polemike u javnosti. HŠD je poslalo svoje primjedbe na ovaj Zakon, koje su prije toga dobili na usuglašavanje svi članovi Upravnog odbora HŠD-a, pa smatramo da je to stav cijeloga HŠD-a. Naš stav je kako je izdvajanje šuma i šumskog zemljišta iz Šumsko-gospodarske osnove područja za izgradnju objekata od interesa za Republiku već regulirano važećim Zakonom o šumama, kao i svim dosadašnjim zakonima o šumama, te da to nije potrebno regulirati i Zakonom o investicijskim ulaganjima. Glede naknade za tako otuđena zemljišta, naš stav je da se ona ne može određivati neposrednom pogodbom, već po jedinstvenoj metodologiji koja već postoji i znanstveno je i stručno, a i u praksi, dokazana.
Iz Ministarstva poljoprivrede primili smo poziv da iznesemo svoje prijedloge u vezi s izradom nacrta pregovaračkog teksta za izradu Pravno obvezujućeg sporazuma za šume u Europi (LBA). Kako je cijeli nacrt teksta