DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 106     <-- 106 -->        PDF

je stručnu ekskurziju vezanu uz propadanja jele na području šumarije Vrbovsko, ali se ista nije mogla održati zbog izuzetno loših zimskih nedaća.
Član je Hrvatskog šumarskog društva, Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Hrvatskog društva biljne zaštite.
Uzimajući u obzir aktivnosti Željka Kauzlarića na radnom mjestu i nesebičnom trudu u radu HDBZ, dodijeljeno mu je zasluženo priznaje Povelja uz brončanu plaketu.
Ovom prilikom kolegi Željku Kauzlariću upućujem iskrene čestitke.
Mr. sc. Dragomir Pfeifer
Davorin Kajba
Mr. sc. Dragomir Pfeifer, dipl. ing. šumarstva obranio je 13. prosinca 2012. godine znanstveni magistarski rad pod naslovom: "Valorizacija uspijevanja klonova topola iz Sekcije Aigeiros u mreži pokusa na području Hrvatske" te time stekao akademski stupanj magistra znanosti iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstvenom polju šumarstvo, znanstvena grana genetika i oplemenjivanje šumskog drveća. Javna obrana održana je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pred povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Milan Oršanić, predsjednik, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Davorin Kajba, mentor, član, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Sanja Perić, član, znanstveni savjetnik, Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko. Rad je podijeljen u šest poglavlja s više potpoglavlja, a sveukupno sadrži 124 stranice sa 36 slika, 85 tablica i 53 naslova korištene literature.
Životopis
Dragomir Pfeifer rođen je 1963. godine u Osijeku. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Osijeku, a akademske godine 1982/83. upisao je Šumarski fakultet, Šumarski odjel na Sveučilištu u Zagrebu. Diplomirao je 1988. godine obranivši diplomski rad pod naslovom "Utvrđivanje točnosti temeljnice izmjerom prsnih promjera i opsega". U razdoblju 1988/89. zaposlen je kao pripravnik u ROŠ Slavonska šuma Vinkovci, a od 1991. godine u JP Hrvatske šume p.o. Zagreb. U istom poduzeću sada pod imenom Hrvatske šume d.o.o. Zagreb zaposlen je i danas. Radio je na poslovima taksatora u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Osijek, revirnika u Šumariji Osijek, bio je upravitelj Šumarije Darda, a danas radi kao rukovoditelj Odjela za uređivanje šuma u UŠP Osijek. Od osnutka Povjerenstva za topole, u nadležnosti resornog Ministarstva, aktivno je do danas sudjelovao u njenom radu. Ovlašteni je inženjer šumarstva, član je Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije i član je Upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva.
Sažetak rada
U Uvodu pristupnik obrađuje gospodarski značaj kultura i plantaža crnih i euroameričkih topola prema podacima šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske i objašnjava potrebu valorizacije uspijevanja pojedinih klonova koji se koriste u šumarskoj proizvodnji u Republici Hrvatskoj.