DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 105     <-- 105 -->        PDF

BRONČANA PLAKETA ŽELJKU KAUZLARIĆU
Milan Glavaš
Hrvatsko društvo biljne zaštite (HDBZ) prilikom održavanja seminara svojim članovima za uspjehe na zaštiti bilja i za doprinos razvoju društva, svojim članovima odaje zaslužena priznanja. Ove godine, na 57. seminaru biljne zaštite održanom u Opatiji od 12–15. veljače, Povelju s brončanom plaketom dobio je naš kolega Željko Kauzlarić. Povodom toga, ukratko prikazujemo njegove rezultate rada.
Osnovni podaci iz životopisa Željka Kauzlarića objavljeni su u Šumarskom listu 136, broj 3–4, str. 202–203 (Margaletić) i to povodom stjecanja akademskog stupnja magistra znanosti, pa ih ovdje nećemo ponavljati. Na ovom mjestu osvrćemo se na njegov doprinos zaštiti šuma u Gorskom kotaru tijekom proteklih 20 i više godina. Ubrzo nakon nekoliko godina rada Željko Kauzlarić radi na ekologiji i zaštiti šuma, a od 1996. godine vodi Odjel za ekologiju i zaštitu šuna u UŠP Delnice.
U tom razdoblju vrlo su značajni njegovi radovi na utvrđivanju gostoće populacija jelovih i smrekovih potkornjaka, posebice u nekoliko gospodarskih jedinica u kojima je nastupilo katastrofalno sušenje jelovih stabala. Četiri godine pratio je oštećenost šumskih sastojina u skladu s metodologijom koja je primjenjivana u većini europskih zemalja. Organizirao je kontrolu populacije moljca jelovih iglica u stadiju kokona, u koju svrhu je godišnje pregledavano prosječno 1500 odjela i dosjeka, odnosno površina od oko 40 000 ha na cijeloj UŠP Delnice. Na toj problematici sudjelovao je na znanstvenom projektu "Propadanje, obnova i zaštita šumskih ekosustava Hrvatske". Isto tako predano je istraživao štete od puhova u šumama Gorskoga kotara, a rezultate toga dijela rada potvrdio je 2012. godine, obranivši znanstveni magistarski rad pod naslovom "Sivi puh (Glis glis L.) kao dio šumske zoocenoze ekosustava Gorskog kotara". Puhovi su vrlo zanimljive životinje za širu javnost, a znanja o njima Željko Kauzlarić potvrdio je u jednoj popularističkoj TV emisiji o puhovima. Tijekom svoje prakse Željko Kauzlarić redovito je prezentirao značajna stajališta studentima Šumarskog fakulteta za terensku nastavu iz zaštite šuma. U istom smislu angažirao se kao zaštitar domaćim i stranim šumarima koji su boravili u Gorskom kotaru i zanimali se za zaštitu šuma. Kolegama koji su dolazili u bilo koji predio kojim gospodari UŠP Delnice uvijek je bio na raspolaganju i dobrohotno pomagao.
Željko Kauzlarić je uz magistarski rad, u koautorstvu objavio nekoliko znanstvenih radova (Šumarski list, 2003., Glasnik za šumske Pokuse, 2006. i Croat. J. for Eng., 2011). Od 2001. godine sudjelovao je na svim seminarima biljne zaštite i to 8 puta s referatima (četiri puta samostalnu i četiri puta u zajedništvu s drugim autorima). Objavljeni radovi odnose se na problematiku sivoga puha, imelu na jeli, potkornjaka na smrekama i jelama i na štetne posljedice vremenskih nepogoda. Za sudionike 48. seminara pripremao