DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2013 str. 86     <-- 86 -->        PDF

MEĐUNARODNO ZNANSTVENO SAVJETOVANJE FORMEC 2012 CROATIA "CONCERN, KNOWLEDGE AND ACCOUNTABILITY IN TODAY’S ENVIRONMENT"
Dubrovnik (Cavtat), Hrvatska, 8. do 12. listopada 2012.
Jelena Kranjec, Andreja Đuka, Tibor Pentek
U prostorijama hotela Croatia u Cavtatu, u neposrednoj blizini Dubrovnika, od 8. do 12. listopada 2012. godine održano je 45. međunarodno znanstveno savjetovanje FORMEC 2012., pod naslovom "Šumarske tehnike i tehnologije: briga, znanje i odgovornost u današnjem okruženju" (Concern, Knowledge and Accountability in Today’s Environment). Tako je nastavljena tradicija gotovo kontinuiranog godišnjeg održavanja savjetovanja, još od davne 1966. godine kada je po prvi puta organizirano u Zvolenu (tadašnjoj Čehoslovačkoj), pod nazivom Forestry Mechanization. Osnovna zadaća savjetovanja je okupljanje šumarske znanosti i struke radi razmjene znanja i iskustava, poticanja suradnje te predstavljanja najnovijih rezultata, dosadašnjih dostignuća i razvoja novih ideja koje se javljaju u području šumarskih tehnika i tehnologija te planiranja šumskih radova. Na samim počecima savjetovanje je brojilo samo 20 do 40 sudionika te je bilo ograničeno na područje srednje i istočne Europe, dok je danas preraslo u značajan međunarodni skup na kojemu nazočuje i do nekoliko stotina šumarskih znanstvenika, stručnjaka i praktičara iz zemalja diljem svijeta.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2013 str. 87     <-- 87 -->        PDF

U Hrvatskoj je savjetovanje održano po treći puta, nakon Zalesine 1983. godine, te Zagreba 1999. godine. Glavni su organizatori ove godine bili Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i FORMEC mreža (udruženje okuplja znanstvenike i stručnjake ponajprije iz europskih zemalja ali i šire, koji se, unutar šumarstva, bave pridobivanjem drva, otvaranjem šuma i mehaniziranjem šumskih radova). U suorganizaciji su sudjelovali: IUFRO organizacija (International Union of Fores Research Organizations), Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Hrvatsko šumarsko društvo, Akademija šumarskih znanosti, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske i Hrvatska gospodarska komora. Savjetovanje je otvorio dekan Šumarskog fakulteta, prof. dr. sc. Milan Oršanić, nakon čega su čelni ljudi te predstavnici suorganizatora i organizacijskog odbora u sklopu svečanosti otvaranja održali pozdravne govore. FORMEC mreža je, na čelu sa predsjednikom prof. dr. sc. Karlom Stampferom, dodijelila godišnje nagrade istaknutim članovima organizacije. Nagrade su primili: Ante P. B. Krpan, Peter Schiess, Gero Becker, Staffan Berg, Iwan Wästerlund i Walter Warkotsch. Tijekom ceremonije otvaranja svečano je potpisan ugovor o suradnji između FORMEC mreže i časopisa Croatian Journal of Forest Engineering (sa potpisnicima: predsjednikom FORMEC mreže prof. dr. sc. Karlom Stampferom, dekanom Šumarskog fakulteta prof. dr. sc. Milanom Oršanićem te glavnim urednicima časopisa, prof. dr. sc. Tiborom Pentekom i prof. dr. sc. Tomislavom Poršinskim) čime je časopis CROJFE postao službenim glasilom FORMEC mreže i sljedeće tri godine.
Pri definiranju i odabiru glavnih tema savjetovanja, cilj je bio obuhvatiti sva područja koja su značajna u radovima vezanim uz pridobivanje drva, otvaranje šuma i mehaniziranje šumskih radova. Vođen tom idejom, organizacijski odbor definirao je sljedeće cjeline po kojima su bili razvrstani radovi prikazani na savjetovanju:
Sustavi i tehnologije pridobivanja drva (Harvesting systems and technologies),
Planiranje i upravljanje mrežom šumskih prometnica (Forest road network planning and management),
Ekološki učinkovite tehnologije u šumarstvu (Eco-efficient technologies in forestry),
Proizvodnja biomase i njezina uporaba (Biomass production and use),
Logistika i optimizacija transporta (Logistics and transport optimization),
Šumarstvo i drvna industrija u suglasju s načelima potrajnoga gospodarenja (Forestry and wood industry on close-to-nature principles),
Radni dizajn i poslovno upravljanje u šumarstvu (Work design and business management in forestry),
Ergonomija i sigurnost pri šumskim radovima (Ergonomics and work safety in forestry),
IT tehnologije i daljinska istraživanja u šumarstvu (IT and remote sensing in forestry),
Potrajno i održivo uređivanje i uzgajanje šuma (Sustainable forest management and silviculture).
Prvog je dana savjetovanja odmah nakon svečanosti otvaranja održana je plenarna sesija, dok su se ostali radovi izlagali u tri usporedne sesije, održane u poslijepodnevnim te u predvečernjim satima. Ostale dane savjetovanja, radovi

ŠUMARSKI LIST 1-2/2013 str. 88     <-- 88 -->        PDF

su se izlagali u po dvije usporedne sesije, koje su se održavale u prijepodnevnom terminu, te u poslijepodnevnim satima nakon pauze za ručak. Drugog je dana izloženo 70 postera, unutar posterske sekcije, koja je pobudila veliko zanimanje i potaknula brojne rasprave o predstavljenim temama. Sudionici su osim stjecanja novih te razmjene postojećih iskustava i znanja iz područja šumarske mehanizacije, imali priliku i uživati u obilasku jednog od najvažnijih povijesno-turističkih središta Hrvatske: Dubrovnika, koji je bio organiziran pretposljednji dan savjetovanja. Izlet u Dubrovnik je završio druženjem na oproštajnom domjenku u restoranu Mimoza, smještenom u samoj blizini staroga grada.
Sve u svemu, savjetovanje je uspješno privedeno kraju zahvaljujući velikom uloženom trudu organizatora i suorganizatora, ali i velikom odazivu znanstvenika i stručnjaka iz cijeloga svijeta, koji su pridonijeli njegovoj važnosti, te izložili ukupno 96 usmenih prezentacija i 70 posterskih radova. Ovim je savjetovanjem postignut rekord u broju sudionika, kojih je ukupno bilo 243, iz 26 zemalja sa 5 različitih kontinenata, što je također jedan od pokazatelja uspješnosti.
Na kraju, želimo zahvaliti u ime Organizacijskog odbora i u naše osobno, svima koji su svojim trudom, znanjem ili prisutnošću učinili ovo savjetovanje uspješnim, te se veselimo budućoj suradnji!

NEKE ZANIMLJIVOSTI S PUTA U REPUBLIKU KOREJU
Jozo Franjić,Željko Škvorc
U razdoblju od 17–26. srpnja 2012. godine sudjelovali smo na 55. godišnjem simpoziju IAVS-a (International Association for Vegetation Science) koji je održan u gradu Mokpo na krajnjem jugozapadu Republike Koreje. Glavna tema ovogodišnjega simpozija bila je "Klimatske promjene i vegetacijska znanost", a većina prezentacija odnosila se na nove znanstvene spoznaje u teoriji, metodologiji i primjeni vegetacijske ekologije u istraživanju utjecaja klimatskih promjena na različite aspekte ljuskoga djelovanja – gospodarenje šumama, proizvodnja hrane, zaštita prirode, ekologija, gospodarenje krajobrazom, očuvanje bioraznolikosti i dr. Na simpoziju je bilo 378 sudionika iz 38 zemalja, a predstavljene su 352 prezentacije (185 usmenih izlaganja i 167 postera).
Tijekom simpozija održane su dvije stručne ekskurzije na kojima smo se upoznali s biljnim svijetom Korejskoga poluotoka, problematikom očuvanja bioraznolikosti i gospodarenja