DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2013 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Riječ uredništva
USPJEŠNO ZAVRŠEN 45. EFNS
Nakon što je Hrvatska prije 4 godine prihvaćena kao domaćin 45. Europskog šumarskog natjecanja u nordijskom skijanju – European Foresters’ Competition in Nordic Skiing (EFNS), ono je pod pokroviteljstvom Vlade RH i organizaciji Hrvatskih šuma d.o.o. održano od 17. do 23. veljače 2013. god. na području Delnica i Mrkoplja (detaljniji prikaz u slijedećem dvobroju). Prethodno uređenje natjecateljskog poligona Zagmajna iznad Mrkoplja, zbog nezainteresiranosti lokalne zajednice kao partnera, a time i nemogućnosti osiguranja umjetnoga snijega, napušteno je, i u zadnje dvije godine krenulo se s uređenjem poligona na Vrbovskoj poljani iznad Begovog Razdolja, gdje je najveća sigurnost glede prirodnog snijega. To je već niz godina rezervna inačica za održavanje skijaških natjecanja.
Zahvaljujući maru Hrvatskih šuma d.o.o. i stručnosti goranskih šumara, počevši od proširenja šumske ceste i parkirališta pa sve do uređenja natjecateljskog poligona sa strelištem, stazama za natjecanje i pratećim sadržajima, sve je izvedeno na visokoj razini.
Ovaj susret europskih šumara započeo je s ponuđenih 7 stručnih ekskurzija (prema programu prvog i četvrtog dana susreta) na okolna područja Hrvatske, sa specifičnim stručnim, kulturnim i turističkim sadržajima. Uz dva stručna predavanja i rasprave u večernjim satima te naposljetku i natjecanje, dobivamo zaokruženu sliku događanja. Koliko smo uspjeli kao domaćini predstaviti šume, šumarstvo i šumarsku struku te svoju zemlju kao primamljivu turističku destinaciju, najbolje govore usmene i pismene pohvale svih sudionika, koji smatraju da je ovo jedno od najbolje organiziranih susreta EFNS-a.
Od oko 600 sudionika iz 21 europske države, većina ih je po prvi puta u Hrvatskoj, no nakon dojmova koje su stekli, mnogi su najavili svoj skori obiteljski posjet Hrvatskoj. Bila je to prilika domaćem stanovništvu tijekom cijelotjednog boravka sudionika na području Gorskog kotara i za izvjesnu fi nancijsku korist kroz smještajne kapacitete, ugostiteljske usluge, gospodarsku i turističku ponudu. Naime, svaka ekipa sama pokriva sve troškove putovanja, smještaja, prehrane, ekskurzija, natjecanja i osiguranja u iznosima koje kalkulira domaćin natjecanja, a izvanpansionska potrošnja, kojoj teže svi turistički djelatnici, ovisi o želji pojedinca i ponudi domaćina.
Ovaj 45. susret europskih šumara okončan je završnom svečanošću, uz proglašenje rezultata natjecanja, zajedničku večeru sudionika, druženje uz glazbu i naposljetku primopredajom zastave EFNS-a predstavnicima Finske, koja je domaćin 46. EFNS-a u ožujku 2014. god.
Ova događanja popratili su pisani i elektronički mediji uglavnom pozitivno, ali ima i onih koji senzacijalistički, nedobronamjerno i neistinito pišu, kako bi i ovom prilikom bez argumenata ocrnili Hrvatske šume d.o.o.
Potrebno je naglasiti kako je začetnik i organizator, pa i financijski podupiratelj svih dosadašnjih sudjelovanja hrvatske ekipe na EFNS-u bilo Hrvatsko šumarsko društvo, što se ponekad zaboravlja.
Uredništvo

ŠUMARSKI LIST 1-2/2013 str. 8     <-- 8 -->        PDF

45TH EFNS ENDS SUCCESSFULLY
Following Croatia’s selection four years ago to host the 45th European Foresters’ Competition in Nordic Skiing (EFNS), the event was held from February 17 to 23, 2013, in the area of Delnice and Mrkopalj. The competition was sponsored by the Government of the Republic of Croatia and organized by the company Hrvatske Šume Ltd. The original plan to prepare the venue Zagmajna above Mrkopalj had been abandoned due to lack of interest of the local community as a partner and the impossibility to ensure artificial snow. An alternative venue that provided the greatest certainty of natural snow was Vrbovska Poljana above Begovo Razdoblje (this area has been used as a reserve variant for skiing competition for years). Activities to prepare the venue for the competition were launched two years ago.
Owing to the dedicated work of the employees of Hrvatske Šume Ltd and expertise of the foresters from Gorski Kotar, all the work, including the widening of the forest road and parking areas, preparing the competition polygon with the shooting lanes, and arranging the skiing tracks and the accompanying facilities was accomplished at the highest possible level.
In accordance with the programme of the fi rst and fourth day of the event, the meeting of the European foresters began with seven specialist excursions to the adjacent areas containing specific professional, cultural and tourist contents. The event was rounded off with two specialist lectures, evening debates and the competition itself. The extent with which we as a host have managed to present our forests, forestry and forestry profession, as well as our country as an attractive tourist destination, is best illustrated by oral and written commendations of all the participants, who consider this as one of the best organized EFNS meetings.
For the majority of about 600 participants from 21 European countries this was the first visit to Croatia. The impressions they gained, however, prompted most of them to announce a family visit to Croatia in the near future. The weekly stay of the participants in the area of Gorski Kotar also provided the local population with some financial benefits through board and lodgings, catering services and economic and tourist offer. Namely, all travelling, accommodation, food, excursions, competition and insurance costs were covered by every team themselves in the amount calculated by the host, while extra expenditures that were made depended on individual wishes and offer by the hosts.
The 45th meeting of European foresters ended with a closing ceremony and announcements of the competition results, gala dinner, socializing and passing the EFNS flat to the Finnish representatives, hosts to the 46th EFNS in March 2014.
All these events received positive coverage by paper and electronic media; yet, there were also those who gave sensationalist, malevolent and untrue comments aimed at denigrating the company Hrvatske Šume Ltd.
In the end, we would like to remind the readers of the sometimes forgotten fact that the participation of the Croatian team in the EFNS has since the beginning been organized and even financially supported by the Croatian Forestry Association.
Editorial Bord