DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2012 str. 97     <-- 97 -->        PDF

7. HRVATSKI DANI BIOMASE
Znanstveno-gospodarski skup “Mogućnosti regionalnog razvoja kroz povećanje novostvorene vrijednosti energetskim korištenjem poljoprivredne i šumske biomase", Našice, 7. rujna 2012.
Mr. sc. Josip Dundović
Hrvatska udruga za biomasu sekcija HŠD-a, Hrvatske šume d.o.o., Grupacija za biomasu, Grupacija za bioplin i Grupacija za solarnu energiju ZOIE (Zajednica za obnovljive izvore energije) HGK i Ogranak MH Našice, a u suradnji sa AEBIOM (Europska udruga za biomasu) Bruxeles, C.A.R.M.E.N. eV (Bavarski kompetencijski centar za obnovljive sirovine) Straubing, EEE (Europski centar za obnovljive izvore energije) Güssing, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i NEXE Grupa d.d. Našice, pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, održala je 7. rujna 2012. godine 7. hrvatske dane biomase, znanstveno-stručni skup "Mogućnosti regionalnog razvoja kroz povećanje novostvorene vrijednosti energetskim korištenjem poljoprivredne i šumske biomase" u dvorani Emaus, Franjevačkog samostana, Kralja Tomislava 1, Našice.
Na ovom Znanstveno-stručnom skupu sudjelovalo je preko 230 sudionika/izlagača iz područja politike, znanosti i gospodarstva, ali i banaka, lokalnih zajednica te javnog priopćavanja i udruga (slika 1.).
 

ŠUMARSKI LIST 9-10/2012 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Ugledne stručnjake i goste, kao i sve nazočne iz Austrije, Slovenije, Srbije i Hrvatske, pozdravio je mr. sc. Josip Dundović, predsjednik Hrvatske udruge za biomasu (slika 2.), a posebno zastupnika Hrvatskog sabora Đuru Popijača, srdačno se zahvalio predstavniku suorganizatora Hrvatskih dana biomase Vlatku Podnaru, voditelju UŠP Našice, te Goranu Rubinu, pomoćniku ministra u Upravi za šumarstvo, u ime našeg pokrovitelja Ministarstva poljoprivrede, Kristini Čelić iz Ministarstva gospodarstva i Marinu Kukoču iz Ministarstva poljoprivrede. Potom je pozdravio predstavnike javnog priopćavanja i udruga, Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Strojarsko-brodograđevnog fakulteta i Šumarskog fakulteta u Zagrebu, Elektrotehničkog i Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Hrvatskog šumarskog instituta u Jastrebarskom i Brodarskog instituta Zagreb, te sve nazočne iz Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije kao i članove Hrvatskog šumarskog društva. Posebno je pozdravio i sve one koji doprinose uspješnom održavanju ovog skupa: fra Dragutina Bedeničića, gvardijana i ostale fratre samostana sv. Antuna Padovanskog u Našicama, kao i domaćine, već petu godinu zaredom, gospodina Roberta Rigu, moderatora ovogodišnjih hrvatskih dana biomase i Udrugu informatičara "Info" Našice, koja pruža informatičku podršku cijelom skupu isto već već sedmu godinu zaredom; gospođu Silviju Lučevnjak, predsjednicu Ogranka MH Našice kao jedan od utemeljitelja cjelokupnog Festivala Dani Slavonske šume i suorganizatora skupa; i na kraju predstavnike NEXE Grupa d.d. koji također petu godinu zaredom podupiru Hrvatske dane biomase i sudjeluju kao izlagači.
Težište ovogodišnjeg znanstveno-stručnog skupa je stvaranje 30-tak energetski autarkičnih (nezavisnih) regija u RH (u Austriji ima danas 85 Klimatskih i energetskih modela regija do 60.000 stanovnika, u kojoj je Güssing jedan od 6 predvodnika!), po modelu "Das Ökoenergieland", na primjeru Regionalnog energetskog koncepta "Ekoenergetski našički kraj" (to je Grad Našice i susjednih pet općina) i to "energijom iz biomase" i "sunčevom energijom" koji se upravo izrađuje po metodologiji prema iskustvima stručnjaka iz EEE Güssing. Velik broj nezaposlenih u Hrvatskoj (danas oko 301.000) je razlog zajedničkog djelovanja ne samo politike, gospodarstva i znanosti, nego i banaka, lokalnih zajednica, sindikata i civilnog društva.
Prema podacima UNDP-a (2010.) u RH do 2020. godine uporabom biomase potencijali izravnih zelenih radnih mjesta (proizvodnja opreme i održavanja postrojenja) iznose 5,5 tisuća i 55 tisuća neizravnih zelenih radnih mjesta (u popratnoj industriji).
Kako Hrvatska svoj gospodarski rast temelji na načelima potrajnog gospodarenja šumama i održivog razvoja poljoprivrede, ulaganjem u OIE, nadam se da će se razmjenom iskustava s EEE Güssing stvoriti pretpostavke za izlazak RH iz nezavidne gospodarske situacije – stvaranjem novih "zelenih radnih mjesta" u Hrvatskom gospodarstvu u vremenu kada Hrvatska ulazi 1. srpnja 2013. kao 28. članica u EU!, podsjetio je mr. sc. Josip Dundović.
U vrijeme globalne krize te rasta cijena fosilnih goriva i njihovog negativnog utjecaja na promjenu klime, cilj 7. Hrvatskih dana biomase je ukazati na značajne potencijale i mogućnosti energetske uporabe biomase i sunčeve energije, zakonsku regulativu, poticaje i sufinanciranje projekata, na području biomase, sunčeve energije i bioplina u Hrvatskoj. Ove godine domaći izlagači upoznali su nas sa nekoliko vrlo kvalitetnih domaćih postrojenja koja su već u funkciji (bioplinska postrojenja, fotovoltaik i kogeneracijska postrojenja).
Naglasio je, kako je Vlada RH spoznala važnosti OIE i 2007. i 2012. uredila "tarifnim sustavom" poticanje proizvodnje električne energije iz vjetra, biomase, solarne i geotermalne energije i vodene snage. Isto je rezultiralo (u vremenu od 1. srpnja 2007. do kolovoza 2012.) velikim interesom, projekti u tijeku – sklopljeni ugovori s HROTE, ali još nisu priključeni na mrežu od 102 elektrane OIE sa 188,4 MWel snage, te povlaštenih proizvođača 93 elektrane OIE koje isporučuju energiju u mrežu sa 157,8 MWel od čega su 7 zahtjeva elektrana na bioplin električne snage 6,1 MW, 3 zahtjeva elektrana na biomasu električne snage 6,7 MW i 68 zahtjeva elektrana na sunčevu energiju električne snage 2,2 MW. Veća uporaba OIE Strategijom energetskog razvitka RH (140 MW u elektranama na biomasu i 45 MW u elektranama na sunčevu energiju) do 2020. (NN 130/09) potiče se sredstvima potrošača električne energije i zbog toga treba biti u funkciji razvoja hrvatskog gospodarstva! Nada se, da će do kraja 2012. donijeti sustav poticaja za proizvodnju toplinske i rashladne energije iz biomase, sunčeve i geotermalne energije. Ovom prigodom posebno je pozdravio Petra Vadasza, gradonačelnika Güssinga i predsjednika
 

ŠUMARSKI LIST 9-10/2012 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Uprave EEE Güssing (slika 3.), kao i DI Franz Jandrisitsa, člana Uprave EEE Güssing (slika 4.), koji su na ovom skupu upoznali sve prisutne o Energetski autarkičnoj regiji Güssing.
Zatim su se skupu obratili: Vlatko Podnar, dipl. ing. voditelj HŠ d.o.o., UŠP Našice (slika 5.), koji je nazočne podsjetio na 260 dugu tradiciju organiziranog gospodarenja šumama, kao i na dosadašnje manifestacije Festival "Dani slavonske šume" (početkom 1970. godine) i održavanje "Hrvatskih dana biomase" na kojima se raspravljalo o energetskom korištenju drva. Iako je još 1980-tih u UŠP Našice pokrenuta proizvodnja šumske sječke, koja se nažalost i danas izvozi u Republiku Mađarsku, nada se da će se šumska sječka koristiti ubuduće za proizvodnju toplinske/rashladne i električne energije, uz razumijevanje Vlade RH, Uprave HŠ d.o.o. i lokalne samouprave. Mr. sc. Krešimir Žagar, gradonačelnik Našica naglasio je da na Hrvatskim danima biomase sudjeluju osim predstavnika Hrvatskog sabora, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva gospodarstva i predstavnici fakulteta, gospodarstva i udruga te vjeruje da će Grad Našice izradom studije Regionalni energetski koncept "Ekoenergetski našički kraj" (za Grad Našice i susjednih općina) po metodologiji i prema iskustvima stručnjaka iz EEE Güssing i NEXE Grupa d.d. Našice, koristiti energiju iz poljoprivredne i šumske biomase i sunčevu energiju. Mr. sc. Goran Rubin, pomoćnik ministra u Ministarstvu poljoprivrede (slika 6.) istaknuo je da se energetskim korištenjem šumske i poljoprivredne biomase, kao jeftinih i ekološki prihvatljivih OIE, ponajprije radi na smanjenju uvoza fosilnih goriva i razvoju regija. Njihovo korištenje pretpostavlja osiguranje sirovine, poticajne zakone i stvaranje tržišta. Strategijom energetskog razvitka RH do 2020. predviđa se za 20 % uštede energije, 20 % smanjenje emisije stakleničkih plinova i za 20 % povećati udio OIE. Ovakav skup zasigurno je najispravniji način razmjene znanja i iskustva i pridonijet će bržem i uspješnijem ostvarivanju nacionalnih ciljeva optimalnog korištenja obnovljivog energetskog potencijala. Zatim je otvorio 7. Hrvatske dane biomase.
Nakon pozdravnih i uvodnih riječi, prešlo se na radni dio znanstveno-stručnog skupa, koji je podijeljen u četiri dijela:
Politika poticanja i modeli financiranja u RH
Razvoj projekata biomase i bioplina i politika poticanja u RH, gđa Kristina Čelić, Ministarstvo gospodarstva RH
Predpristupni fondovi EU : IPARD i osvrt na pristupno razdoblje EU : kohezijski i strukturni fondovi, gosp. Marin Kukoč, Ministarstvo poljoprivrede RH
Šumska biomasa u proizvodnji električne energije, gosp. Dražen Lončar, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
Projekti u Hrvatskoj na poljoprivrednu biomasu i sunčevu energiju
Bioplinska postrojenja u RH, gosp. Davor Kralik, Poljoprivredni fakultet Osijek i voditelj Grupacije za bioplin ZOIE HGK
Toplinski solarni kolektori u RH, gosp. Mladen Renato Martinac, Centrometal d.o.o. i voditelj Grupacije za solarnu energiju ZOIE HGK
Fotonaponski sustavi u RH, gosp. Ljubomir Majdandžić, predsjednik Hrvatske stručne udruge za sunčevu energiju (HSUSE)
Projekti u Hrvatskoj na šumsku biomasu
Razvojna politika HŠ d.o.o. u korištenju šumske biomase u energetske svrhe, gosp. Ivan Hodić, HŠ d.o.o. Zagreb i gosp. Danko Kuric, HŠ d.o.o. Zagreb
Kogeneracijsko postrojenje na šumsku biomasu u Udbini, gosp. Željko Lovrak, direktor Moderator d.o.o. Zagreb
Kogeneracijsko postrojenje na šumsku i drvnu biomasu ĐĐ-ENITEH-500, gđa Biljana Jelinić Lakušić, Montažni inženjering d.o.o. Sl. Brod
Parna turbina snage do 10 MWel u kogeneraciji na šumsku biomasu, gosp. Ivan Mikšić, direktor Tvornice turbina d.o.o. Karlovac
Kotlovsko postrojenje na biomasu Projekt Brignoles, Francuska, gosp. Z. Ungvari, ĐĐ, Termoenergetska postrojenja d.o.o. Sl. Brod
Suradnja Austrije i Hrvatske – Zusammenarbeit Österreichs und Kroatiens)
auf dem Weg zu energieautarken Gemeinde am Beispiel der Stadtgemeinde Güssing und der Marktgemeinde Güttenbach/Pinkovac, gosp. Peter Vadasz, predsjednik Uprave EEE Güssing i gradonačelnik Güssinga i DI Franz Jandrisits, član Uprave EEE Güssing
Modell Güssing – nove tehnologije na području obnovljivih izvora energije za enegetski autarkični grad Našice,
 

ŠUMARSKI LIST 9-10/2012 str. 100     <-- 100 -->        PDF

gosp. Josip Dundović, predsjednik Hrvatske udruge za biomasu i voditelj Grupacije za biomasu ZOIE HGK i gosp. Željko Zebić, EKONEX d.o.o. Našice
Rasprava i zaključak skupa (Diskussion und Abshclussveranstaltun)
Na kraju skupa u polusatnoj raspravi sudjelovalo je 10-tak sudionika/izlagača. Peter Vadasz naglasio je, da su OIE, koja otvaraju nova radna mjesta i koriste općinama i da je to naš put u budućnost, te poručio da RH ostane na tom putu i poželio RH puno uspjeha u ostvarivanju Regionalnih energetskih koncepata, koje mora podržati politika. Franz Jandrisits govorio je da sirovina leži u šumama, a RH ima bolje organizirano šumarstvo od Austrije. Potrebno je imati menadžera za energiju koji će izraditi i provoditi projekt i RH se treba povezati s Austrijom, no ne treba kupovati njihovu tehnologiju jer ima dobre stručnjake, koji se moraju obrazovati, koristeći znanja EEE Güssing, kako bi se što manje novca izdvajalo za inozemne usluge! Ljubomir Majdandžić upoznao je prisutne o dobivanju električne energije iz fotonaponskih sustava, iako smo po instaliranim fotonaponskim sustavima na zadnjem mjestu u Europskoj uniji, ipak je uočljiv napredak, i tiha solarizacija Republike Hrvatske. Prema izvješću Europskog udruženja industrije fotonapona EPIA (engl. European Photovoltaic Industry Association) u svijetu je 2011. godine instalirano blizu 27,7 GW fotonaponskih sustava, što je 11 puta više nego 2007. godine, kada je instalirano 2,4 GW. Ovome doprinosi snažno razvijeno europsko tržište fotonaponske tehnologije u kojem dominira Njemačka, koja je 2011. instalirala 7,5 GW. Njemačka s ukupno 24,7 GW, ima 36 % fotonaponskih sustava instaliranih u svijetu, odnosno 50 % instaliranih fotonaponskih sustava u Europi.
Jedna od najbrže rastućih tehnologija u EU je upravo fotonaponska pretvorba energije sunčeva zračenja u električnu energiju. U svijetu je krajem 2011. godine udio proizvedene električne energije iz fotonaponskih sustava u ukupnoj potrošnji električne energije iznosio 0,5 %. U zemljama EU taj je udio 2 %, dok u RH udio električne energije iz fotonaponskih sustava u ukupnoj potrošnji električne energije iznosi svega 0,001 % (jedan promil!!!).
Držimo da bi prioriteti instaliranja fotonaponskih sustava u RH trebali biti oni postavljeni na postojeće građevine, jer Hrvatski operator tržišta energije (HROTE) može svaki mjesec uredno isplatiti naknadu za isporučenu električnu energiju, jer od istih tih građana Hrvatske, "uredno prikuplja svaki mjesec naknadu za obnovljive izvore energije, koju građani plaćaju na računima za potrošenu električnu energiju. Tako bi taj novac ostao obitelji, gradu, županiji i u konačnici u domovini RH, za bolji život i bolji standard svih građana. Bio bi to dodatak na mirovinu, plaće, stipendije itd. RH ima dovoljno građevina, tj. krovova koji bi mogli postati izvori električne energije iz besplatne energije sunca, a time zadovoljiti ne samo vlastite potrebe za električnom energijom, nego bi mogla postati i izvoznik električne energije."
Isti dan, poslije podne stiglo je u Našice info vozilo, a u subotu, 8. rujna 2012. u velikom parku u sklopu festivala "Dani slavonske šume" predstavila je tvrtka "CENTROMETAL" d.o.o. Macinec kotlove na ogrjevno drvo, šumsku sječku i pelete!
Zaključak skupa: "Vlada RH treba do kraja 2012. godine donijeti podzakonske akte:
sustav poticaja za proizvodnju toplinske i rashladne energije iz biomase, sunčeve i geotermalne energije,
obveza ugradnje solarnih toplinskih sustava na priobalnom području, bez čega se ne smije izdati građevinska dozvola,
prioriteti instaliranja fotonaponskih sustava u RH trebali bi biti postavljeni na postojeće građevine i
osnovati Klimatski i energetski fond (po uzoru na Austriju!) za sufinanciranje izrade Regionalnih energetski autarkičnih "Ekoenergetskih regija" do 60.000 stanovnika, kako bi mogla izraditi studije, koje će moći koristiti sredstva u pristupnom razdoblju EU: kohezijskih i strukturnih fondova.
Sve prezentacije austrijskih i hrvatskih izlagača nalaze se na web stranici Hrvatske udruge za biomasu sekcija HŠD: www.sumari.hr/biomasa.
Na kraju se svim sudionicima/izlagačima na iskazanom interesu i povjerenju zahvalio Josip Dundović, predsjednik Hrvatske udruge za biomasu sekcije HŠD, što su svojim sudjelovanjem i izlaganjem omogućili da ovogodišnji znanstveno-stručni skup bude uspješno realiziran. Ujedno je pozvao na 8. Hrvatske dane biomase, koji će se održati u Našicama, 6. rujna 2013. godine u dvorani Emaus s nadom i vjerom, da će do 8. Hrvatskih dana biomase Regionalni energetski koncept "Ekoenergetski našički kraj" biti gotov!!!
Fotografije: Ivan Tomić, novinar časopisa "Hrvatske šume"