DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2012 str. 121     <-- 121 -->        PDF

Na izložbenom prostoru je bilo dosta živo. To je prilika da se sastanu kolege izvan svojih svakodnevnih obveza, ali se sigurno ne mogu u potpunosti izbjeći razgovori o aktualnoj problematici, što bi se moglo zaključiti iz razgovora Josipa Dasovića dipl. ing. voditelja Podružnice, Damira Čanića dipl. ing. savjetnika (bivšeg voditelja), sa gđom Marijom Vekić, članom Uprave H.Š. iz Zagreba.
Predsjednica Š.D. Ogranak Gospić, mr. sc. Mandica Dasović dipl. ing. pozvala je više ogranaka u posjet Izložbi, ali su se zbog organizacijskih problema odazvali samo članovi Ogranka Koprivnica, njih 9 na čelu s predsjednikom Tihomirom Kolarom dipl. ing. Za njih su domaćini priredili bogat program razgledavanja ličkih znamenitosti, no nažalost ne može se mnogo vidjeti za samo jedan dan.
Tijekom dva dana od 10–19 sati brojni posjetitelji mogli su uživati u bogatom koloritu Ličke jeseni prikazane na ovoj manifestaciji, koja za ovu regiju ima veliko značenje kao pokretač razvoja malog poduzetništva, poljoprivredne aktivnosti, turizma i općeg napretka.
Šumarstvo i prerađivačka djelatnost drvnih proizvoda nesumnjivo predstavljaju jedan od najznačajnijih čimbenika razvoja, koji čini neraskidivu povezanost s ljudima ovog kraja, tradicionalno vezanima za prirodne resurse.

Kompletirana izdanja o zaštiti prirode u biblioteci HŠD
Branko Meštrić, dipl. ing. šum.
Zahvaljujući donaciji Državnog zavoda za zaštitu prirode, biblioteka HŠD je znatno ojačana literaturom s područja zaštite prirode, posebice literaturom koja se bavi zaštićenim vrstama, a potom i materijalima u vezi nadolazeće nam Nature 2000. Obje teme su šumarima vrlo značajne i zanimljive. Valja pojasniti da je i do sada u biblioteci HŠD bilo literature s ovoga područja, pa i knjiga koje su se našle u donaciji, no ovom akcijom nekoliko značajnih nizova izdanja DZZP je gotovo pa kompletirano.
Tako u nizu tzv. Crvenih knjiga, vrlo vrijednih izdanja koja gotovo enciklopedijski obrađuju pojedine grupe organizama na koje upravo šumari trebaju obratiti pozornost, a od kojih smo do sada imali samo dvije knjige iz devedesetih, sada imamo gotovo cjelovit niz:
Crvena knjiga ugroženih ptica Hrvatske, 2003.
Crveni popis ugroženih biljaka i životinja Hrvatske, 2004.
Crvena knjiga vaskularne flore Hrvatske, 2005.
Crvena knjiga sisavaca Hrvatske, 2006.
Crvena knjiga gljjiva Hrvatske, 2008.
Crvena knjiga vretenaca Hrvatske, 2008.
Crvena knjiga morskih riba Hrvatske, 2008.
Crvena knjiga špiljske faune Hrvatske, 2009.
Nažalost nedostaju nam još knjige koje se bave vodozemcima i gmazovima, odnosno slatkovodnim ribama, no nadamo se da ćemo ih vremenom nabaviti.
Zato u zbirci imamo i prvu Crvenu knjigu biljnih vrsta Republike Hrvatske, koju je izdalo Ministarstvo graditeljstva
 

ŠUMARSKI LIST 9-10/2012 str. 122     <-- 122 -->        PDF

i zaštite okoliša i Zavod za zaštitu prirode još 1994.godine, a uredio Ivan Šugar.
Sljedeći zanimljivi niz je niz priručnika proizašlih iz potrebe tumačenja i primjene Direktive o staništima EU, gdje i šumska staništa imaju nemalo značenje. Tu imamo dva šumarska izdanja koja su ipripremili upravo šumari pod vodstvom prof. Vukelića:
Šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj, 2008.
Priručnik za određivanje kopnenih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU, 2009.
Samo za kompletiranje niza dodajmo da imamo i Priručnik za određivanje podzemnih staništa u Hrvatskoj, 2010.g.
Nakon ovih velikih izdanja pređimo na nešto lakša izdanja, ali ne i lakše teme. Tijekom 2008. i 2009. godine DZZP je izdao niz brošura u kojima je, uglavnom iz pera (i iskustva) stranih autora, nastojao osvijetliti položaj pojedinih djelatnosti, pa i šumarstva unutar sustava Natura 2000 u koji ulazimo i mi stupanjem u EU. Knjižice su lakše tematike, jednostavno napisane i bogato ilustrirane, tako da se proporučaju svima kojima ta Natura 2000 baš i “nije sjela".
Evo popisa izdanja:
NATURA 2000 in Croatia, 2009.
NATURA 2000 i poljoprivreda u Hrvatskoj, 2008.
NATURA 2000 i šumarstvo u Hrvatskoj, 2008.
NATURA 2000 i vodno gospodarstvo u Hrvatskoj, 2009.
NATURA 2000 i prostorno planiranje u Hrvatskoj, 2009.
NATURA 2000 i ekoturizam u Hrvatskoj, 2009.
NATURA 2000 i nevladine organizacije, 2009.
NATURA 2000 i monitoring, 2009.
NATURA 2000 an Large Carnivors in Gorski Kotar, 2009.
PHARE project: Natura 2000 in Croatia – Results and next steps, 2009.
Spomenimo na kraju još nekoliko popularnih brošurica koje su očito namijenjene široj populaciji, a u našoj su zbirci jer ipak imaju tu šumarsku notu:
Šišmiši u Hrvatskoj, 2009.
Velike zvijeri u Hrvatskoj, 2009.
Zmije u Hrvatskoj, 2010.
Proljetnice u Hrvatskoj, 2011.
Sva navedena izdanja možete “pregledati" u digitalnoj biblioteci HŠD na web adresi www.sumari.hr/biblio, a zahvaljujući dobrim ljudima iz DZZP neke i pročitati u cijelosti. Evo tek za primjer tri linka, a ostalo potražite sami:
http://www.sumari.hr/biblio/knjige.asp?tag=DZZP (sva izdanja DZZP)
http://www.sumari.hr/biblio/knjiga.asp?id=12966 (Natura 2000 i šumarstvo u Hrvatskoj)
http://www.sumari.hr/biblio/knjiga.asp?id=14037 (Proljetnice u Hrvatskoj)
Članovi HŠD mogu tiskana izdanja posuditi u Šumarskom domu u Zagrebu na Trgu Mažuranića 11, a dio brošura se besplatno može uzeti preko puta u DZZP, isti trg ali na broju 5.